Medine-i Münevvere’de Nurlu Bir Ömür

Medine-i Münevvere’de Nurlu Bir Ömür

Medine-i Münevvere’de Nurlu Bir Ömür

11.06.2013 - Ersin KENDİR
Medine-i Münevvere’de Nurlu Bir Ömür
Sizleri bilmem ama ben roman okumak yerine hatırat okumayı önceliyorum. Bunu uygulama fırsatım çok az oldu diyebilirim. Üstad Ali Ulvi KURUCU'nun hatıraları bu konudaki fikrimi birkaç adım ileriye götürdüğünü belirtmek istiyorum ve hiç hatırat okumadım diyenlere tavsiye ediyorum.

Hatıra yazmak pek zahmetli ve ciddi emek ve gayret gerektiren bir hizmettir. Hususan hatıra sahibinin bu dünyadan ebedi âleme intikal etmeden yazılması yazar açısından bulunmaz bir fırsattır. Bu bağlamda, Üstad eserlerin neşrini görememiş olsa da yazımı sırasında hayatta olması, yazarın ciddi gayretleri ile uzun bir çalışma sonunda okurlara sunması tebrik ve takdire değer. Okumuş olduğum matbuatta 12. baskı yazıyor. Bu güzel ve nebevi kokulu hatıralar daha çok baskı yapar ve yeni nesiller üstadlarımızın nasıl bir dönemden geçtiklerini idrak eder ve ederiz inşallah.

Bu eser 3 ciltten oluşmaktadır.

1.Cilt
Hatıralar serisinin ilk cildi iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Üstadın önce aile efradı takdim edilmekle birlikte yaşadığı değerli anıları zikredilmektedir. Bahsi geçen ilk bölüm 260 sayfa olup daha çok Üstadın dedesi Hacı Veyis Efendi ile olan hatıraları bulunmaktadır. Kız ve erkeklerin karışık olarak eğitim gördüğü ilk mektebe başlayan Üstad, dedesinin ikazı ile okuldan alınıp hafızlığa gönderilir ve Üstadın ilim serüveni bu vesile ile başlamış olur. Cumhuriyet dönemi baskı ve zulümlerinden uzaklaşmak için Konya'dan Medine'ye hicret edene kadar dedesi ve amcası Hacı Veyis-Zade Mustafa Efendi'yi örnek alıp onlara hayranlığını defalarca vurgulamaktadır. İkinci bölümde ise "Ezher'de Okuduğum Yıllar" başlığı ile ikinci cilde kadar devam etmektedir.

2.Cilt

1.cildin 2. bölümünün devamıdır. Üstadın şair ve şiire önem vermesi bağlamında bu bölüm yer yer şair ve şiire dair hatıralardan oluşmaktadır. Bu bölümde özellikle etkilendiğim yerler merhum İstiklal şairimiz Mehmed Akif Ersoy ve Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi'ye ait hatıralardır. Bediüzzaman'ın tabiri ile elmas cam'a tercih edilmiş. Osmanlı Devleti'nin yıkılması ile elmas kıymetindeki insanlar sürgün edilip sefalete terk edilmiş, koca Osmanlı Şeyhülislam'ı aç, susuz, parasız kalmış. Ayrıca bu bölümde nadide şahsiyetlerden, İhvan'ın lideri Hasan El Benna ve Seyyid Kutub gibi zatların hatıraları da zikredilmiştir. 3.bölüm ise "Nurlu Belde'de Elli Yıl" başlığıyla 3.cilde kadar devam etmektedir.

3.Cilt

Üstadın Nurlu Belde'deki mübarek zatlar ile yaşadığı hatıraları aktarılmaktadır. İlerleyen satırlarda "Bediüzzaman Said Nursi" başlığı ile Risale-i Nur'lar ve Bediüzzaman'a dair hatırlarını ardından Resulullah'ı gördüğü rüyaları ve birçok tanınmış simalar ile olan gül kokulu, sünnet eksenli hatıraları görmekteyiz. Ayrıca bu ciltte Üstad, İslâm âlemi ile ilgili muhtelif tecrübî bilgilere yer vermektedir.


Bu nadide eserde adı geçen zatların hatıratlarının her biri ile okuyucuya bilgi, tecrübe ve sünnet eksenli istikamet aşılanmakta olduğu görülmekte. Genel olarak bakıldığında Üstadın her bahsinde sünnet eksenli his, davranış ve düşünüşlerin gül kokusu gibi satırlara sindiği gözlenmektedir. Üstad'ın nurlar ile bezenmiş düşünce dünyası bir belge olarak ciltlerle önümüzde durmakta. Allah nur-u Muhammedî'den bizlerin de istifade etmesini nasip etsin. Âmin...
Bu bağlamda yazımızı Hz. Mevlana'nın şu sözleri ile noktalayalım;
"Kardeşim, sen düşüncenden ibaretsin. Geriye kalan et ve kemiksin.
Gül düşünürsün, gülistan olursun. Diken düşünürsün, diken olursun."Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıraları 1-2-3
M. Ertuğrul DÜZDAĞ
Kaynak Yayınları
1.Cilt
Kasım 2012 / 12.Baskı
393 Sayfa
2.Cilt
Nisan 2011 / 7.Baskı
406 Sayfa
3.Cilt
Nisan 2011 / 5.Baskı
408 Sayfa
Ersin KENDİR - 11.06.2013

,

3106

Ersin KENDİR Hakkında

Ersin KENDİR

Ordu'da doğdu, İstanbul'da yaşıyor.

Ersin KENDİR ismine kayıtlı 50 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin