Mekan Sosyolojisi Okuma Listesi

Mekan Sosyolojisi Okuma Listesi

Mekan Sosyolojisi Okuma Listesi

20.10.2015 - Özgür ATASOY
Mekan Sosyolojisi Okuma Listesi
 • David Harvey, Asi Şehirler, Metis yayıncılık
 • David Harvey, Sermayenin mekanları, Sel yayıncılık
 • David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, Metis Yayıncılık
 • David Harvey, Paris, Modernitenin Başkenti,Sel Yayıncılık
 • David Harvey, Umut Mekanları, Metis yayıncılık
 • David Harvey, Kozmopolitik ve Özgürlük Coğrafyaları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Henri Llefebvre, Mekanın Üretimi, Sel yayıncılık
 • Henri Lefebvre, Kentsel Devrim, Sel yayıncılık
 • Henri Lefebvre, Modern Hayatta gündelik hayat, metis yayıncılık
 • Henri Lefebvre, Gündelik Hayatın Eleştirisi (1-2-3), Sel yayıncılık
 • Henri Lefebvre, Oscar Niemeyer, Ayşe Çavdar, Murat Gül, Pelin Tan (Kentsel Devrim, Modern İstanbul'un doğuşu, İstanbul müstesna şehrin istisnai hali, Dünya adil değil kitapları) Sel Yayıncılık
 • John Urry, Mekanları Tüketmek, Ayrıntı Yayınları
 • John Urry,Turist Bakışı, Bilgesu Yayıncılık
 • David Harvey, Antonio Negri…..Mekan Meselesi, Tekin Yayınevi
 • Ayşe Öncü, Mekan Kültür ve İktidar, İletişim Yayıncılık
 • Mim Sertaş Tümtaş, Kent Mekan ve Ayrışma, detay yayıncılık
 • Serdar Öztürk, Mekan ve İktidar, phonex yayıncılık
 • İhsan Çetin, Gecekondunun Mekan Sosyolojisi, Yaba Yayınları
 • Simon O'Meara, Mekan ve Müslüman Şehir Hayatı, Açılım Kitap
 • Ayşe Müge Bozdayı, Çağdaş Kent Yaşamında Mekan Sorunları, Hacettepe Üniversitesi Yayınları
 • Ugur Kömeçoğlu, Kimlik Mekan ve Gündelik Hayat, Ufuk Yayınları
 • Kollektif, Kentleri Savunmak mekan toplum ve Siyaset Üzerine, Note Bene Yayınları
 • Erol Tümertekin, İstanbul İnsan ve Mekan, Tarih Vakfı yurt Yayınları
 • Ayda Eraydın, Değişen Mekan, Dost Kitapevi
 • Lawrence Durrel, Mekan Ruhu, Can Yayınları
 • Uğur Tanyeli, İstanbul'da Mekan Mahremiyetinin İhlali ve Teşhiri, Metis Yayıncılık
 • Melike Taşcıoğlu, Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Mekan, Yapı Enstri Merkezi Yayınları
 • Mehmet Narlı, Şiir ve Mekan, Akçağ Yayınevi
 • Ayten Alkan, Cins Cins Mekan, Varlık Yayınları
 • Necip Mahfuz, Zaman ve Mekan, Kırmızı Kedi (Nobel, Öykü)
 • Melek Göregenli, Çevre Psikolojisi İnsan Mekan İlişkileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi, (Psikoloji serisi)
 • S Gülden Ayman, Mekan, Kültür ve Dış Politika, Yalın Yayıncılık
 • Erdem Güven, Mekan Kimlik ve Yahudilik, Cinius
 • Gönül Bakay Ayşen Akpınar, Kadın ve Mekan, Turkuaz
 • Şenol Göka, İnsan ve Mekan, Pınar Yayıncılık
 • Handan İnci Elçi, Roman ve Mekan, Arma Yayınları
 • Suna Arslan Karaküçük, Altı Türk Romanında mekansal Öğe ve Davranış İncelemesi
 • Cihan Aktaş, Şehir Tutulması, İz Yayın Villardcılık
 • Köksal Alver, Sosyoloji Okumaları Klavuzu, Hece Yayınları
 • Köksal Alver, Siteril Hayatlar, Hece Yayınları
 • Köksal Alver, Mahalle, Hece Yayınları
 • Bülent Güler, Kent Sosyolojisi, Hece Yayınları
 • Kollektif Ömer Narlı, Sosyoloji Divanı 1 Taşra Fragmanları, (Sosyoloji Dergisi), Çizgi Kitapevi
 • Turgut Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, Timaş Yayınları
 • Turgut Cansever, Osmanlı Şehri, Timaş Yayınları
 • Turgut Cansever, İslam'da Şehir ve Mimari
 • Servet Karabağ, Mekanın Siyasallaşması, Pegem akademi Yayıncılık
 • Hamza Akengin, Siyasi Coğrafya ve Mekan Yönetimi
 • Hayati Doğnay, Serhat Zaman, Türkiye Turizm Coğrafyası, Pegem Akademi Yayıncılık
 • İlhan Tekeli, Kentli Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • İlhan Tekeli, Mekansal ve Toplumsal Olanın Bilgi Bilimi yazıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Ali Yaşar, İlhan Tekeli, Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, Demokrasi Kitaplığı
 • İlhan Tekeli, Modernizm, Modernite ve Türkiyenin Kent Planlama Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • İlhan Tekeli, Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • İlhan Tekeli, Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • İlhan Tekeli, Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konutun Öyküsü, Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 • Rana Aslanoğlu, Kent Kimlik ve Küreselleşme, Ezgi Kitapevi
 • Ömer Aytaç, Kent Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Birleşik Kitapevi
 • Jeand Baundrilard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları
 • Manuel Castels, Kent Sınıf ve İktidar, Phoenix
 • Ahmet Koyuncu, Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler, Çizgi Kitapevi
 • Samet Ünlü, 1 artı 1 Stüdyo Yaşamlar, Çizgi Kitapevi
 • Ahmet Mutlu, Kentli Hakları ve Türkiye, Çizgi Kitapevi
 • Michel Faucault, Özne ve İktidar, Ayrıntı Yayınları
 • Şengül Öymen Gür, Mekan Örgütlenmesi, Gür Yayıncılık
 • İvan Ilich, Tüketim Köleliği, Pınar yayıncılık
 • Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi
 • Lütfi Bergen, Kent İslam ve Kapitalizm, Doğu Kitapevi
 • Hakkı Yırtıcı, Çağdaş Kapitalizmin Mekansal Örgütlemesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Gaston Bachelard, Mekanın Poetikası, İthaki Yayınları
 • Hatice Kurtuluş, İstanbulda Kentsel Ayrışma (Mekansal Dönüşümde Farklı Boyutlar) Bağlam Yayıncılık
 • Bülent Duru Ayten Kalkan, 20. Yüzyıl Kenti, İmge Kitapevi (Harveyin eseri)
 • Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent, kökenleri ve geçirdiği dönüşümler,ayrıntı yayınları
 • Rıfat N Bali, Tarzı Hayattan Life Style'a, İletişim yayıncılık
 • G. Ballard, Süper Kent, Ayrıntı Yayınları
 • Jean Baudrilard, Simülakrlar ve Simülasyoni
 • Guy Debord, Gösteri Toplumu, Ayrıntı Yayınları
 • Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak
 • J Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü
 • Kevin Robins,David Morley, Kimlik mekanları, Ayrıntı yayınevi
 • Minoo Alinia, Diaspora Mekanları, Avesta yayınları
 • Emrah Tuncer, İktidarın Mekansal Örgütlenmesi, Kibele Yayınevi
 • Turgut Anar, Mekandan Taşan Edebiyat, Kapı Yayınları
 • Nur Altınyıldız Altun Sürrealizm Mimarlık Mekan Sanatı, İletişim
 • İlber Ortaylı, Mekanlar ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı, Kaynak Kültür Yayınları
 • Emre Işık, Özneler Durumlar ve Mekanlar, Bağlam yayıncılık
 • Rıza Sam, Neslihan Sam, Sosyo Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekanları, Ezgi Kitapevi
 • Ugo monnneret de Villard, Mezopotamya Mimarisinde Kutsal Mekanlar, Yaba Yayınları
 • Selver Özezen Kahraman, Seçimlerin Mekansal Analizi, gazi kitapevi
 • Funda Kurak Açıcı, İç Mekanda Sınır Öğeleri, Akademisyen Kitapevi
 • Mehmet Alparslan Küçük, İnanç Turizmi Açısından Türkiye'de Dini mekanlar, Berikan Yayınları
 • Ersin Güngördü, Coğrafi Mekanda Planlama ve Kalkınma İlişkisi, Nobel Akademik Yayıncılık
 • Koral Boro, İnsanlar ve Mekanlar, Sokak Kitapları Yayınevi
 • Şevket Emek Ataman, Nezar Alsayyad, Dindarlık ve Kentsel Mekanın Yeniden Üretimi, Litera
 • Murat Tanrıkulu, coğrafya ve kültür, edge akademi yayıncılık
 • Fernand Braudel, Akdeniz Tarih Mekan insanlar ve Miras
 • Felsefelogos sayı: 50 Mekan, Kollektif (Kitapyurdu)
 • Ahmet Yaşar, Osmanlı kahvehaneleri, kitap yayınevi
 • Doxa sayı 1,2,3, 5 mekan
 • Ali Cengizkan, Fabrikada barınmak erken cumhuriyet döneminde türkiye'de işçi konutları yaşam mekan kent, arkadaş yayınları
 • Birsen Gökçe, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Savaş Yayınları
 • Halil Seyyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve yazma el Kitabı, Güzem Can Yayınları
 • Howard S Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi, Heretik Yayıncılık
 • Bilal Can, Kentle Kavga, Mustafa Kutlu Öykücülüğünde Mekân, İzdiham Yayınları
Özgür ATASOY - 20.10.2015

,

7994

Özgür ATASOY Hakkında

Özgür ATASOY

88 yılının eylül ayında doğdu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji yüksek lisans öğrencisi. Çay ve sigaranın hayat felsefesinde önemli bir yeri vardır. Çaysız devrimin olabileceğine inanmaz. Sigarasız bir hayatın sağlığa zararlı olduğu hakkında derin düşünceleri vardır. Uzun sorular yumağında absürd lekeler barındırır duvarı. Sevdiği sözler arasında "içimde düşünen bir ben var ve o ben, ben olduğundan emin değilim"

Özgür ATASOY ismine kayıtlı 12 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin