Mem û Zîn

Mem û Zîn

Mem û Zîn

16.12.2015 - Alıntı
Mem û Zîn

Bakanlığımız, evrensel ve çoğulcu demokrasiye olan inancı ve bağlılığının bir gereği olarak farklı kültürlere ve dillere ait eserlerin yayımlanmasına da özen göstermektedir. Daha önce birçok özel yayınevi tarafından yayımlanan, ancak defalarca yasakçı zihniyetin engeline takılan, ünlü Kürt şair Ahmed-i Hânî’nin (1651-1707) “Mem u Zîn” adlı eserini yayımlayarak Türkiye’nin köklü, çoğulcu, tarihî, edebî ve fikrî birikimin bir parçası olan bu önemli eseri okuyucuların ilgi ve beğenisine sunmaktadır.

 Prof. Dr. Nâmık Açıkgöz tarafından hazırlanmış ve Ayhan Tek tarafından redakte edilmiş söz konusu eserin ilk baskısı Bakanlığımızca 2010 yılında yapılmış, taşıdığı önem ve duyulan ihtiyaç dolayısıyla 2012 yılında tekrar okuyucularla buluşturulmuştur.

 Metin oluşturulurken İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesinde bulunan bir el yazması nüsha esas alınmış ve eser daha önce yayımlanan farklı dillerdeki baskılarıyla da karşılaştırılmıştır. Yapıtta, bir sayfada yazma nüshanın bir örneği, karşı sayfada ise Latin harflerine aktarımı ve her beyitin yanında da Türkçe çevirisi yer almaktadır.

 Eser, âşık olan ancak kavuşamayan Mem ve Zîn adlı iki gencin trajik öyküsünü anlatmaktadır. Ahmed-i Hânî, 1690 yılında başlayıp 1695 yılında tamamladığı 2659 beyitlik bu mesnevisinde Mem ve Zîn’in aşkı etrafında çağının yaşamını, sosyal, kültürel ve idari durumunu, ahlaki değerlerini başarıyla tasvir etmiştir. İyiliği, doğruluğu, masumiyeti, zayıflığı ve çaresizliği Mem ve Zîn’in şahsında; kötülüğü, dalkavukluğu, fitneciliği ve ikiyüzlülüğü de Bekir karakterinde somutlaştırarak gözler önüne sermiştir.

Alıntı - 16.12.2015

,

2485

Alıntı Hakkında

Alıntı
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin