Meselin Yolu

Meselin Yolu

Meselin Yolu

10.07.2017 - Ethem Erdoğan
Meselin Yolu

İnsanın varlığını anlamlandırması, varlığını –bütün doğu kültürlerinde ve dillerinde olduğu üzere- adlandırmasıyla başlıyor. Bu başlangıç varlığı dondurmak demek. Doğu kültürlerinde varlığa verilen isimler çoğunlukla semai-çekimlenemez-apriori iken; batı kültüründe topyekûn hareket içeriğinden varlıklara aktarılması isimlendirme anlayışına farklı bir boyut ve anlam katıyor. Doğu kültürü ve özelinde yerli-milli kültürümüzde metafizik kurgunun çok yaygın olarak kullanılmaması –sadece üstkurgu/metafiction olarak yer etmesi- buna karşılık batıda gizil güçler bağlamlı pek çok metin olması konumuz bağlamında oldukça anlamlı.

Mazlum Dirican’ın yeni baskısı Okur Kitaplığından çıkan “Bir Yol Meseli” adlı öykü kitabı var elimde. Daha evvel ödül almış metinlerden oluşan bu eserde geleneksel anlatı teknikleri ile “büyülü gerçeklik” özellikleri iç içe geçerek farklı bir tekniğe dönüşmüş. Belki de öyküleme alanında yeni bir kapının açıldığına şahit oluyoruzdur.

Klasik öykü formatının dışına çıkan yazar zaman değişimleri, rüyalar, sırlı bir bilgelik, şaşırtıcılık unsurları var. İç içe kurgulardan toplamda üstkurgu elde edilmiş. Öykünün içinde her şey, hayatın dışında normal!

“Sanatın her harfini, varlığımızı hafifletebilmek için yol içinde bir başka yol” olarak görüyor yazar. Dolayısıyla yaşadıkları ile ideal arasında gelgit yaşayan her sanatçı gibi, sosyal yapıdaki kırılmalardan ürken her fert gibi bir yüzleşme ve hesaplaşma içine giriyor. Bu hesaplaşmanın zarif olduğu notunu da düşmeliyim. Mazlum Dirican öykülerini okurken masal/efsane tadında, içten, temiz bir dünyanın içindeydim. Karşımda Giritli Aziz Efendi’yi ve Bin Bir Gece Masallarındaki Şehrazat’ı buldum.

Eserin tanıtımından bir alıntı: “Masalların, rüyaların, hayallerin, ateş yalımlarının içinden geçerek çocukluğunun sırlarla kaplı anlamını arayan bir hikâye anlatıcısının ve anlatmayı seven bir ravinin kendi ‘tuhaf varlık’ına gerçekleştirdiği arafta bir ruh yolculuğunun öze dair işaret fişekleriyle döşeli metinlerini içeriyor Bir Yol Meseli.”

Bir Yol Meselesi

Mazlum Dirican

Okur Kitaplığı

120 Sayfa

Ethem Erdoğan - 10.07.2017

,

2751

Ethem Erdoğan Hakkında

Ethem Erdoğan

Kütahya doğumlu. 1995 yılında Alkım edebiyat dergisini bir grup arkadaşıyla beraber çıkardı. Yazı ve şiirlerini Alkım, Kırağı, İpek Dili, Edebiyat Ortamı, Hece ve Yediiklim edebiyat dergilerinde yayınladı.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin