Mukatil b. Süleyman ve İlk Fıkhi Tefsir - Fevzi Hamurcu

Mukatil b. Süleyman ve İlk Fıkhi Tefsir - Fevzi Hamurcu

Mukatil b. Süleyman ve İlk Fıkhi Tefsir - Fevzi Hamurcu

02.03.2012 - Ferhat Özbadem
Mukatil b. Süleyman ve İlk Fıkhi Tefsir - Fevzi Hamurcu
Bir kısım eserlerin tanıtımı klasik tanıtım yazıları ile mümkün olmamaktadır. Kitaptan notlar ve bu notlar ile ilgili var ise görüşler ifade edilmek suresi ile okuyucuya yol göstermek şeklinde yazılar ile tanıtmak daha uygun olmaktadır. Elimizde bulunan Süleyman bin Mukatil ve ilk fıkhi tefsir adlı çalışma da bu özellikte olan bir çalışmadır. Yazının ilk bölümünde kitaptan notlar ve bir paragraflık bir eleştiri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, kitaba bağlı kalmadan Mukatil ve eserleri ile ilgili iki alıntı bilgi ve bir tespit paragrafına yer verilmiştir.

Kitaptan notlar

Tefsir çalışmaları içinde ilk çalışmalar ahkam tefsiri/fıkhi tefsir çalışmalarıdır.

Mukatil'in tefsiri günümüze ulaşan ilk dönem tefsir çalışmalarından biridir.

Mukatil'in günümüze ulaşan üç eseri vardır. Üçü de kendi alanında ilk olma özelliği taşır.
* et-Tefsiru’l-Kebîr; Kur'an'ın baştan sona bütün tefsirini ihtiva eden günümüze ulaşan ilk tam tefsir çalışmasıdır.

* el-Vücûh fel-Eşbâh] ve’n-Nezâir fi’l-Qur’âni’l-Ke-rîm; Bu eser “Kur’an Terimleri Sözlüğü” adıyla İşaret Yayınları tarafından Türkçe olarak yayımlanmıştır.

* Tefsiru Hamsi Mieti Ayetin mine’l-Qur’âni’l'Kerîm; İşaret yayınları tarafından “Ahkam Ayetleri Tefsiri” adıyla Türkçe’ye kazandırılmıştır.

Fevzi Hamurcu'nun "Mukatil bin Süleyman ve İlk Fıkhi Tefsir" kitabında Mukatil b. Süleyman'ın hayatı ve Ahkam tefsiri çalışması analiz edilmiştir.

Mukatil'in Müşebbihe fırkasından olduğu ve teşbih fikrini ilk ortaya atan kişi olduğunu söyleyenler vardır. Ebu Hanife, Mukatil ile ilgili olarak "Mukatil, Allah'ı mahlûkata benzetti" İfadesini kullanır.

-Elimizdeki kitabın müellifi Fevzi Hamurcu beyefendi, Mukatil'in Müşebbihe olmadığını iddia etmektedir. Ebu Hanife ve diğer alimlerin Mukatil ile ilgili görüşlerinde yanıldıklarını ifade etmektedir. Yaşadığı dönemde alimler Mukatil'in Müşebbihe olduğuna kanaat getirmişken bugün onun öyle olmadığını iddia etmek ne kadar mantıklı acaba?-

İsrailiyatın ve uydurma rivayetlerin en fazla olduğu eseri Tefsiru'l Kebir isimli eseridir. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın Süryanice konuştuğu uydurma rivayeti örnek olarak verilebilir.

Mukatil b. Süleyman ve İlk Fıkhi Tefsir
Fevzi Hamurcu
Fecr Yayınları
Ferhat Özbadem - 02.03.2012

,

7143

Ferhat Özbadem Hakkında

Ferhat Özbadem

1979 yılında Adıyaman?da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli üç çocuk babasıdır.

zeynepder.org, haberdurus.com, gulder.info, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sayfalarında belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:

  • Ebrulim
  • Kur'an'ın Gölgesinde Hz. Muhammed
  • Cennetin Yolu
  • Kur'an'ı Nasıl Okumalı
  • 40 Esas 40 Düstur
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin