Mukayeseli Olarak İslam Hukuk Usûlünde Kurallar Çatışm, İlahiyat, Ferhat ÖZBADEM

Mukayeseli Olarak İslam Hukuk Usûlünde Kurallar Çatışması - Hasan Tanrıverdi yazısını ve tüm Ferhat ÖZBADEM yazılarını Kitaphaber.com.tr sitemiz

Mukayeseli Olarak İslam Hukuk Usûlünde Kurallar Çatışması - Hasan Tanrıverdi

09.09.2011 11:22 - Ferhat ÖZBADEM
Mukayeseli Olarak İslam Hukuk Usûlünde Kurallar Çatışması - Hasan Tanrıverdi

İslam hukuku ile ilgili olarak genel başlıklar hakkında bilgi veren kitap, konu ile ilgili olan kavramları da genel olarak ele almıştır.

İslam hukuk usulünde kurallar çatışmasının ana kavramı "tearuz" kavramıdır. Delillerin çatışması olarak tanımlayabileceğimiz "tearuz" İslam hukuku literatüründe önemli bir yer tutar. Tearuz ilmi, deliller çatıştığında öncelikli olan delili tercih etmemize yarar. Tearuz kavramının İslam hukuku yönünden anlaşılması için ilişkide olduğu bir kısım kavramların anlamını bilmek gerekiyor. Bu kavramlar; muaraza, tenakuz, teadül, ihtilafü'l hadis.

Kitapta ele alınan konular İslam hukuku ve modern hukukun mukayeseli anlatımları ile izah ediliyor. Modern hukuk ile ilgili yapılan açıklamalar ve verilen örnekler, müellifin modern hukuk konusunda tam donanımlı olmadığını gösteriyor.

Delillerin çatışması, hem İslam hukukunda hem de modern hukukta; aynı hiyerarşi içinde kurallar çatışması ve farklı hiyerarşi içinde kurallar çatışması olarak iki farklı bölümde ele alınır. İslam hukuku için aynı hiyerarşi içinde kurallar çatışması; " Kur'an-Kur'an, Sünnet-Sünnet, İcma-İcma, Kıyas-Kıyas" şeklinde tezahür eder. Farklı hiyerarşi içinde kurallar çatışması ise; " Kur'an-Sünnet, Kur'an-İcma, Kur'an-Kıyas,Sünnet-İcma, Sünnet-Kıyas, İcma-Kıyas" şeklinde tezahür ediyor.

Delillerin çatışmasında, Kur'an sürekli öncelikli olarak tercih edilen delildir. Sünnet, icma veya kıyas ile çatışırsa sünnet delil olarak alınır. İcma kıyas ile çatışırsa icma delil olarak alınır.

Hukuk kural ve yöntemlerini konu edinen eserlerin okuyucu tarafından daha iyi anlaşılması ve zihinde yer etmesi için olabildiğince fazla misal verilmelidir. Elimizdeki kitapta çok az misal verildiğini belirtmeliyim. Bu sebepten, bazı başlıkların anlaşılması zorlaşmakta. Tearuzun söz konusu olduğu durumlarda uygulanacak yöntem, kitabın son bölümüne bırakılmış. Delillerin tercihi, kabulü ve reddi ayrıntılı bir şekilde izah edilmiş. Kitabın son bölümü, usul yönünden en önemli bilgileri içeriyor diyebiliriz.

Kitaptan çıkarılan temel tespitler;

İslam hukukunda ve modern hukukta kurallar arası çatışma olabilmektedir ve bu doğal bir durumdur.

Tearuz kavramı; tenakuz ve teadülden farklı anlamlar ihtiva eder. İslam hukukçuları, teadül çatışmasını red etmektedirler.

Hukukçular, kurallar arası çatışmaları ortadan kaldırmak için farklı yöntemlere baş vurmuşlardır. Hukukçular, kurallar ve yöntemler konusunda ihtilaf etmişlerdir.

İslam hukukunda ve modern hukukta kurallar arasında hiyerarşi vardır.

Hukuk kuralları arasında çatışma çıkmasının ana sebeplerinin başında sosyal değişim gelir. İnsanın, toplumun ve şartların değişmesi ile yeni kurallar ortaya çıkmaktadır. Bu duruma göre, hukuk kurallarının belirlenmesi ise kaynaklara-delillere başvurularak yapılmaktadır. İşte delillere başvurulurken tercih edilen yöntemler arasındaki farklılıklar kurallar arasında çatışmaya sebep olmaktadır. Hukukun yenilenmesi ve bütün zamanlara hitap etmesi içinde yeni kurallar konulması şarttır.

Mukayeseli Olarak İslam Hukuk Usûlünde Kurallar Çatışması
Hasan Tanrıverdi
Gündönümü Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 09.09.2011 11:22 - Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 10:17

,

3729

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış eserleri:

Araştırma-Düşünce: Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları.

Roman: Muaz, Brezilya, Beşir ve Gazali, Beşir ve Selahaddin Eyyubi, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Sultan Abdulhamid.

Biyografik Roman: Hasan el Benna, Seyyid Kutub, Mevdudi, Aliya, Malkolm X, Muhammed Ali, Meryem Cemile, Mehmet Akif, Metin Yüksel, Said Halim Paşa, Necip Fazıl Kısakürek, Akif İnan, Ömer Muhtar, Zeynep Gazali.

Tavsiyeler: Hasan el Benna, Said Havva, Yusuf el Karadavi, Hasan en Nedvi, Seyyid Kutub, Mevdudi, Fethi Yeken, Malkolm X, Aliya, Mustafa Meşhur.

Şiir: Ebrulim. Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 202 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin