Nurettin Topçu ve İrade

Nurettin Topçu ve İrade

Nurettin Topçu ve İrade

02.11.2016 - Mustafa ŞEVGİN
Nurettin Topçu ve İrade

"Devlet milletin şuurudur"

Nurettin Topçu

İrade, insanoğlunu diğer varlıklardan ayıran en büyük güçtür. Şüphesiz yeryüzünde insanın akletmesi ve hareket etmesi iradenin tek güç olmasından geliyor. İnsanın ferdiyetcilikten toplumsallaşmasına doğru iten güç yine iradedir. İrade, yaratıcı tarafından tayin edilen bir güç ve yaratıcının bir şekilde iradesini insanlar üzerinde hissetirmesidir. Bu his vahye inanan ve yaratıcı karşısında varlığını onda izhar eden bireylerdir. İradede, inanç yani iman sürekli bir hareket şeklindedir. Bir çok din alimi ve filozof iradeyi tek başına anlamlandırmamıştır. Nurettin Topçu da İrade konusunda net görüşlerini "İradenin davası" adlı eserinde ele almıştır. Biz bu kitabını açıklayacağımız gibi, onun bu konuya bakış açısını da irdeleyeceğiz.

Her toplumunun kendine has bir iradesi vardır. İrade, coğrafyadan yani insanın hayat bulduğu topraktan bağımsız degildir. Bireyin karakteristik özellikleri şekillenirken, bir toplumun da özellikleri böylece şekillenmeye başlıyor. Bunun yanı sıra imanın sürekli sadırda mevzilenmesi özgür bir iradenin tecellisidir. Tarihe baktığımızda bir çok medeniyet imanın verdiği aksiyonla yani iradenin bir bedende nasıl olduğuna şahit oluyoruz. Bakınız Selçuklular, Romalılar, Hintliler günümüze kadar gelen mimari ve edebi sanatları estetik bir imanın hür iradesinden gelmektedir.

Bu minvalde elimizdeki bu eser "İradenin Davası'' bir nebze gözler önüne seriyor.

Büyük Hareketler Büyük Izdiraplarin Tezahürüdür

İrade yine insanlıkta tahakküm kurabilmesi için; insanın normal hayatında bir çok olumsuzluğu karşı bir direnç oluşturmasından ileri gelir. Üstad Nurettin Topçu, Oscar Wilde'den şöyle aktarmaktadır " dünyalar ızdıraplarla kurulmuştur diyordu. Bir çocuğun gülüşü ve bir yıldızın doğuşu ızdırapla olur. Izdırapta engin, eşsiz bir realite vardır. Hayatın sırrı ızdırap çekmektir. Güzel bedenler için zevk, güzel ruhlar içinde ızdırap gerektir" syf: 23

Üstad Topçu, büyük hareketlerin büyük ızdıraplar sonucu doğduğunu bu kitabında harfi harfi izah ediyor ve şöyle devam ediyor: “İsa (as) ile Muhammed'in (sav)her kavimden ziyade Yahudilerden çektikleri ızdırap onları peygamberliğin yüksek derecelerine ulaştırmakta âmil olmuştur. Izdırap çekmeyenin Allah'ı tanıyabilmesi ve dindarın huzuru ile yaşayabilmesi gerçekten kaabil olmuyor. Goethe, " ekmeğini asla ızdırap ile yememiş ve gece saatlerini, geciken sabahı ağlamakla beklememiş olan, ey gök kuvvetleri, o sizi bilemez” syf 24.

Üstad, iradeyi hareket felsefesine çekerek bir milletin iradesi nasıl olmalıdır? Millet mukaddesatı nelerdir? bağlamında konuyu iyice belirginleştiriyor.

Millette İrade; Aşk, Fenafillah...

Üstadın kelimelere yüklediği anlamlar zihni yorsa da, bir sonraki sayfa zihinde ateşler yakıyor. Evet Topçu şöyle diyor: “... Nefisle Allah arasında birçokları bu basamaktan geçtiler 'fenafillah' sırrının ilk denemesi millet aleminde yapıldı. Ruhumuzda barınan ve onu kendinden çıkararak Allah'a doğru ilerleten kuvvetler 'millet mukaddesatı' halinde bizim dışımızda vücut kazandı.” syf:29

Üstad, iradeyi bireyden toplumsallığa çekerek şöyle diyor: “millet de insan gibidir; onun da bir vücudu ve ruhu vardır. Onda da ruh vücuda hayat verir ve vücudun ideali ruhu kuvvetlendirmektedir.” syf: 30

Süleymaniye camisine baktığımızda, estetik bir imanın vücuda gelmesini bir ruhla görüyoruz bu minvalde iradenin bir milleti nasıl ön plana çıkarttığını da anlayabiliriz. Günümüz ülkere baktığımızda, milletlerin nasıl biçimde bir ruha sahip olduklarını anlıyoruz. Zevk ve eğlenceden başını kaldırmayan toplumlar dünyanın en tehlikeli devletleri olmuştur. İnsanlık adına en adî hareketler bunlardan gelmektedir. İradesiz imansız milletlerde birey ön plana çıkarken toplumsal düzeyde insanlık adına vicdani bir hareket bulunmamaktadır. Millet iradesini Üstad şunlarla örnek veriyor: “Dünyanın en kurnaz, en çok hile ve siyaset bilen insanları İngilizle Yahudiler değil midir? Yahudi siyaseti nerede bir insanlık idealine yükselebilmiştir? Siyaset denilen bu zehirli silâh sadece yakıcı olmuştur ve dünya yüzünde insanlık âlemine Yahudilikten huzur ve rahat yoktur.” syf: 41

Kitap İrade hakkında bir çok örneklerle insan zihnine âdeta bir jimnastik yaptırıyor. Nurettin Topçu İradenin davasını toplumumuz açısından kesin çizgilerle anlattığı gibi, diğer toplumların nasıl bir buhranda olduklarını da gözler önüne seriyor.

Nurettin Topçu,

İradenin Davası

85 Sayfa

Hareket Yayınları

2.Baskı 1974

Mustafa ŞEVGİN - 02.11.2016

,

3086

Mustafa ŞEVGİN Hakkında

Mustafa ŞEVGİN

1986 yılında Urfa'da doğdu. Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi bölümüne bir süre devam ettikten sonra Erciyes Üniversitesi İletişim fakültesinden mezun oldu. 

Mustafa ŞEVGİN ismine kayıtlı 21 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin