Ocak Ayında Çıkan Kitaplar

Ocak Ayında Çıkan Kitaplar

Ocak Ayında Çıkan Kitaplar

07.01.2013 - Fatmanur DEMİR
Ocak Ayında Çıkan Kitaplar
1. Muhacirlerin İzinde - Hayri Kolaşinli - Otorite Yayın


Boşnak halkı için kara günler, Osmanlı İmparatorluğunun Balkan'lardaki varlığı silindikten sonra başlar. Artık yaşanan her gün; kaos, çile, sürgün, can ve mal kaybı anlamına gelmektedir. Devlet-i Âliye'nin Balkan'lardaki topraklarının önemli bir kısmını kaybettiği Berlin Kongresi sonrasında durumun vahameti artmış ve sultanın askerleri bölükler halinde Türkiye'ye dönmeye başlamışlardır.

2. Çocuk Eğitiminde Pozitif İletişim - Adem Güneş - Etkileşim Yayın

Eş eşi ya terapi eder, ya da terapiye muhtaç eder.
Ve insan gördüğü baskı ve zorlamalar kadar değil 'kendi olmasına izin verildiği kadar' insandır.

Sağlıklı çocuk da ceza ile korkutularak veya mükafat ile yönlendirilerek "davranış kazandırılmış" çocuk değildir. Sağlıklı çocuk bir davranış 'yanlış' olduğu için o davranıştan uzak durabilecek iradeyi kazanmış çocuktur.

3. Sanat Eğitiminde Estetik - Aygül Aykut - Hayalperest Kitap

Sanatın duygusal dünyamız ile oluşturduğu bağlam aşikardır. Sanat hakkında düşünmeye başladığımızda farklı bir tür bilgiyi sezme durumunda kalırız. Pek çok duygu durumuna sahip insan düşüncesi en yalıtılmış durumda bile sanatın güzel, beğeni ve haz kavramlarıyla kurduğu ilişkiden haberdardır.

4. Gazzali Konuşmaları - M. Cüneyt Kaya - Küre Yayın

Gazzâlî'nin felsefeyle ilişkisinin mahiyeti nedir? Onun felsefeye yönelik eleştirel tavrı, İslâm medeniyetinde felsefenin ve bilimin hayatiyetini kaybetmesine gerçekten yol açmış mıdır? Gazzâlî'nin kelâm ve kelâmcı eleştirisi, onun kelâmî kaygılardan hareket eden felsefe eleştirisiyle nasıl uzlaştırılabilir? Gazzâlî'nin tasavvufu Sünnîleştirdiği iddiasının dayanakları nedir? Gazzâlî'nin, hakikat iddiasındaki yaklaşımlar içinden tasavvufu tercih etmesinin İslâm düşüncesinin sonraki gelişiminde ne tür etkileri olmuştur?

5. Sessiz Harfler - Cemal Şakar - Okur Kitaplığı

Bu kitap sadece; bir dönem ecdadımızın Osmanlıca okuyup yazdıklarını 'tatlı bir hatıra olarak gelecek nesillere aktarmak için yapılmadı. Duvarın öte yakasında nelerin kaldığını, hangi acıların, sevinçlerin nasıl bir sessizliğe gömüldüğünü; edebiyatın o diriltici, umut aşılayıcı diliyle yoklamak, sorgulamak, hatırlamak ve hatırlatmak öncelikliydi bizim için. Çünkü sessizlik, nisyan, terk ediliş ancak sanat marifetiyle 'dil'lendirilebilir. Başta tarih olmak üzere, bilimler elde kalanlar üzerinde çalışırken, sanat/edebiyat belki de daha çok, ele gelmeyenleri ifade edebilmenin peşindedir.

6. Kenar Mahalle Delikanlısı - Erhan Yazıcıoğlu - Destek Yayın

Erhan Yazıcıoğlu, İstanbul'un sevgili Yedikule'sinde geçen bir çocukluğu, ergenliği, delikanlılığa geçişi öylesine içten, gizlisiz saklısız anlatıyor ki, onunla birlikte ilk aşkları, hayata ilk savruluşları siz de yaşıyorsunuz. Çok az anı kitabında 'yaşamak' bunca sahici dile getirilebilir. Sonra gençlik tiyatro dünyası, ünlüler, dolu dolu sevinçler ve acılar...
-Selim İleri-

7. Mutlu Olmanın 11 Yasası - Demet Hayran - Destek Yayın

Her bir yasa için 3 haftaya ihtiyacınız var. Günde 15-20 dakika zaman ayırarak, hayatınızı tümüyle değiştirecek ve kendinizi her gün mutlu hissetmenizi sağlayacak olan Sihirli Kuantum ve Başarı Günlüğünüzü oluşturun. Sevinci kalbinizde hissedin, seslendirdiğiniz hayatı dinleyin ve hayatınızı yeniden şekillendirin. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Bu kitabın geliri 'bedensel engelliler' ve 'bakıma muhtaç sokak hayvanları' için kullanılacaktır.

8. Arakan Müslümanları - Mehmet Özay - Okur Kitaplığı
Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Halkın Hikayesi


Arakanlı Müslümanların karşı karşıya oldukları sorunla ne yüzleşmek mümkün ne de çokça arzu edilmesine rağmen çözüm bulmak...

9. Rüya Çığlıkları - Nusret Kaya - Goa Basım Yayın

Bir yıllık bir süreçte her biri üç saat kadar süren on altı seanslık rüya analizi etkileşimlerinin beyin meltemleri sizleri de aydınlatacak, Kuantum Komutanı'nın bizlere rüyalarla sunduğu bilmeceleri çözmenizi kolaylaştıracak ve farkındalığınızı arttıracaktır

10. Osmanlı Uleması ve Türkiye Cumhuriyeti - Amit Bein - Kitap Yayın

Bu kitap Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında ve Türkiye Cumhuriyet'inin ilk döneminde ilmiye sınıfı içindeki entelektüel tartışmaları ve siyasi hareketleri inceliyor. Birbirine rakip vizyonların dini eğitimde yapılacak reformlar ve medreselerin modernizasyonu tartışmalarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Müslüman aydınların laik Cumhuriyet'in dinle ilgili politikalarına karşı sergiledikleri tepkileri ve değişen tutumlarını inceleyerek, din ile devlet arasındaki ilişkide yaşanan değişimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. İlmiye sınıfı içindeki bölünmeyi ortaya çıkararak, ulemanın, bugün Türkiye'de hâlâ canlı olan köklü mirasına ışık tutuyor. Amit Bein Clemson Üniversitesi'nde öğretim üyesi.

11. Mağrur Öfke: Necip Fazıl - Metin Önal Mengüşoğlu - Okur Kitaplığı

Kendisiyle hayli hatırası bulunan birisi sıfatıyla Metin Önal Mengüşoğlu, bu zihin açıcı çalışmasında Büyük Doğu idealinin kurucusu, öncüsü, üstadı olan Necip Fazıl'la tanışmasından başlayarak onun şiirine, düşünce dünyasına, öfkesine, siyasi mücadelesine ve Müslümanlık anlayışına odaklanıyor. Çile, İdeolocya Örgüsü, O ve Ben, Bir Adam Yaratmak, Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu gibi ünlü, ama aslında okundukça keşfedilen yapıtlarını yorumluyor. Yeni bakışlar, anlayış akrabalıkları ve uzaklıkları üzerinden Üstadı nasıl anlayabileceğimizi gösteriyor. Düşüncenin, edebiyatın ve elbette kavganın ne olduğunu ve ne olmadığını bu metinlerden yola çıkarak kendi üslubuyla sorgularken eğri tutulan adalet terazisini de sorgulatıyor. Fatmanur DEMİR - 07.01.2013

,

2847

Fatmanur DEMİR Hakkında

Fatmanur DEMİR

Zamanının çoğunu hizmete ve kalem-kağıda vermeye çalışan biri... Yazıyı ihtiyaçtan öte bir sevda, kalemi de İnce belli yarim olarak adlandıran ve zamanın cihadının da kalemle yapılması gerektiğini düşünen bir mücahide...

Fatmanur DEMİR ismine kayıtlı 27 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin