Peygamberler Tarihi

Peygamberler Tarihi

Peygamberler Tarihi

11.01.2013 - Ferhat Özbadem
Peygamberler Tarihi
Müslüman çocukların, gençlerin ve diğer inananların insanları eğitmek için, ümmetler ile milletleri cehalet ve sapıklık karanlıklarından hidayet ve iman ışığına götürmek için, hiç şüphesiz Peygamberlerin hayatını, davetini ve siretini tanımaya ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını siyer, tabakat ve peygamberler tarihi kategorisindeki eserleri okuyarak karşılayabilirler. Bu alanda yazılmış muhtelif eserler vardır. bu eserlerden bir tanesi de Muhammed Ali Sabuni'nin "en-Nübüvvet ve'l Enbiyâ" adlı kitabıdır. Çevirisini Hanifi Akın yapmıştır. Türkçe çevirisinde Peygamberler Tarihi adı ile neşredilmiştir.

Müellif bu eseri, Mekke-i Mükerreme'deki Ümmü'1-Kura Üniversitesi Şeriat Fakültesi Tarih Bölümünde İslami Araştırmalar yapmakta olan öğrencilere "Peygamberler Tarihi" hakkında anlattığı konferansların metnini bir araya getirerek oluşturmuştur. Dolayısı ile okuyucuya hitap eden bir dil kullanılmıştır. Tercümesi açık ve sarihtir. Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Bu kitapta, öz ve kısa ifadeler ile rivayetleri esas alınmıştır. Zayıf, değersiz ve uydurma rivayetlerden kaçınıldığı görülmektedir. Tarihçi ve tefsircilerin güvenilir olanlarından rivayetler alındığı belli oluyor. Bu rivayetler ele alınırken kaynakların en güvenilir olanı, Allah'ın kelamı Kur'an'a başvurdum. Kur'an'daki kıssalar temel referans olarak alınmış. Bu yönü ile de ilgi çeken bir çalışma.

Kitap, iki ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci Bölüm: Peygamberlik ile ilgili bölüm. Bu bölüm, on konu halinde işlenmiştir. Özellikle de Peygamberlerin masumiyeti konusu, ilmi bir çerçevede ele alınmıştır. Yazar, ehli kitabın bazı Peygamberler hakkında ileri sürdükleri suçlamalara güzel cevaplar vermiştir.

İkinci Bölüm: Peygamberlerin hayatı... İlk önce "Ulu'l-Azm" Peygamberlerin hayatı, daha sonrada diğer Peygamberlerin hayatı işlenmiştir.

Yazar, Peygamberlerin hayatını; önce Kur'an ayetlerinden, daha sonra sahih hadislerden, burada da bulamadığını sahih tarihi rivayetlerden alıntılar yaparak anlatmıştır.

Yazarın İslam dünyasındaki kariyeri, bellidir. Birçok değerli eserleri vardır. Eserlerinin birçoğu, Türkçeye çevrilmiştir. Eserlerini, ilmi bir çerçevede hazırlamıştır.

Yazar, her hangi bir Peygamberin hayatını; genellikle, Kur'an'ın değişik yerlerinde o Peygamberle ilgili kıssaları belirli bir sıraya koyarak anlatmıştır.

Kitap, Üniversite'de okuyan öğrencilere yapılan konuşmalardan derlendiği için, gerek Kur'an ve Sünnet'ten naklettiği bilgiler ve gerekse de naklettiği tarihi rivayetlerin kaynaklarını, çoğunlukla, belirtme ihtiyacı duymamıştır. Bu tür kaynaklar, genellikle tercüme eden zat tarafından bulunup gösterilmiştir. Yazar tarafından belirtilmeyen ayet numaralan ve hadislerin kaynakları gösterilmiş, okuyucuya daha yararlı olabilmek için ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir

Peygamberler Tarihi
Muhammed Ali Sabuni
Ahsen Yayınları
Ferhat Özbadem - 11.01.2013

,

3299

Ferhat Özbadem Hakkında

Ferhat Özbadem

1979 yılında Adıyaman?da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli üç çocuk babasıdır.

zeynepder.org, haberdurus.com, gulder.info, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sayfalarında belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:

  • Ebrulim
  • Kur'an'ın Gölgesinde Hz. Muhammed
  • Cennetin Yolu
  • Kur'an'ı Nasıl Okumalı
  • 40 Esas 40 Düstur
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin