Şehir ve Kültür Dergisi 20. Sayı

Şehir ve Kültür Dergisi 20. Sayı

Şehir ve Kültür Dergisi 20. Sayı

24.03.2016 - Kitaphaber
Şehir ve Kültür Dergisi 20. Sayı

“Şehirlerimiz vahdet simgeleriyle doludur, minarelerin külahları birliği temsil eder. Mezarlıklarımızdaki servi ağaçları birliği temsil eder… Birlik içinde time varım Yaradana ulaşmaktır. Seyrani iki asır önce derki: Alemde bir devir dönüyor amma/Devr-i İngiliz mi Fren mi bilmem/Halli âsan değil müşkil muamma/Zulm-i zalim göğe direk mi bilmem. Dünya üzerindeki bütün medeniyetler ve medeniyet kuran şehirler, birbirlerinden beslenmişlerdir. Yakılıp yıkılan şehirle Dünya mirası medeniyetin bir uzvu yok edilmektedir… Şam için Halep için Bağdat için ve diğerleri için hep buna üzülürü” diyen Şehir ve Kültür Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kamil Berse, Şehir ve Kültür Dergisi’nin 20. Sayısına Kazasker’in Hatları ile Ayasofya konusunu kapağa taşımış. Her sayısında “medeniyetlerin uzvu olan o şehirlerin” bir yönünü kendine konu olarak seçen Şehir ve Kültür Dergisi’nin içeriğindeki yazılar da yine derinli birer şehir inceleme yazıları olarak kabul edilebilir. Şehirlerin siyasal, sosyal, tarihi, ekonomik, sosyolojik bir çok yönüne değinen bu yazılar şehir çalışmaları açısından önem arz etmektedir.

Bu sayıda;

Türkiye’nin Yeri ve Varlığı – Ersin Nazif Gürdoğan

Ankara’daki Karabulutlar Yemen’den Geçti – Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Kazasker Mustafa İzzet Efendi Ayasofya Camii’nin Ruhuna Can Verdi- Mehmet Kamil Berse

Java’nın Ruhu Jogjakarta – Salih Doğan

Suyun Efendileri – Kayıkçılar

Dersaadet Süt İşletmecileri ve 150 Yıl Önce Sütçülük – Dr. İsmail Demirbaş

Sarı Saltuk Sultan’ın Konakları – Dr. Mimar Kâmil Uğurlu

Osmanlı Halifeliği Merkez Teşkilatı – Prof. Dr. Ali Arslan

Kazakistan ve Ahmet Yesevi – Prof. Dr. Ömer Özden

Şehirler İnsanı Nasıl Tüketir – Muhsin İlyas Subaşı

Adapazarı; Huzurun Başkenti – Fahri Tuna

Eski Niğde’nin Anıları – Mehmet Baş

Fatma Hanım’ın Vedâsı Beyanındadır – Kamil Uğurlu

Beş Asırdır Sönmeyen Işık Gazi Hüsrev Bey Medresesi – Davut Nuriler

“Tophane İşi Lülecilik” Lüleci Hendek Sokak’tan Bir Sanat – Meliha Çoşkun/Lütfi Şen

Adaletin Tarihe Yazıldığı Yer: “Fatih Mahkemesi” Sabri Gültekin

Hoşgörü Bir Masal Mı? Zeynep Torun

Doğu’nun Parsisinde Bir Şehirli Şair - Recep Garip

Mısırda Bir Medeniyet Sevdalısı /Mustafa Kamil Paşa – Yaşar Dinçkal

Coğrafya Kaderdir – İsmail Bingöl

İstanbul Acele Çare Bulsun – Ali Arslan Can

Zeki Bulduk ile Söyleşi – Mehtap Altan

Türk Tezyînî Sanatlarında A. Süheyl Ünver ve Yeni Terkipler – Gülbün Ünver Mesara/M.Semih İrteş

Diriliş Senfonisi ile Uyanmak – Sabri Gültekin

Kadırga Mimari Mustafa Ağa- Nidayi Sevim

Sabrın Sonu “Bahtiyarım, Bahtiyarım, Bahtiyarım” – Doç. Dr. Svetlana Kerimova

Şehrin İrfan Merkezleri: Türkiye Diyanet Vakfı - Mehmet Nuri Yardım

Eposta- info@sehirvekultur.com

Adres: İskenderpaşa Mahallesi Yeşiltekke Kuyulu Sokak 6/1A Fatih /İstanbul

Kitaphaber - 24.03.2016

,

2398

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini ve kitaphaber adına yaptığımız söyleşileri bu profilden sizlerle paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin