Şehir ve Kültür Dergisi 29. Sayı

Şehir ve Kültür Dergisi 29. Sayı

Şehir ve Kültür Dergisi 29. Sayı

21.12.2016 - Kitaphaber
Şehir ve Kültür Dergisi 29. Sayı

Dem Bu Demdir, An Bu Andır

Bu olaylar ve bu âlem Ezelî ve ebedî(süresiz) değildir. Havva ve Adem nerede, ey dedem! Aklın varsa an bu andır. An bu an.. Dem bu demdir, dem bu dem.. Filibeli Ahmed Hilmi Münevver din adamları, münevver ve bilgili öğretmenler, hukukçular, iktisatçılar, münevver edebiyatçılar şairler, münevver siyaset adamları. Kısaca bu ülkenin münevverleri; Hadiseler karşısında üstlendikleri vazifelerini bilen insanlar yetiştirme hususunda, dikkatli ve hevesli olsalardı…

Açıkçası birbirine Dil, kültür, ülkü ve tarih birliği ile bağlı ve birbirini seven insanlar, vatandaşlar yetiştirmek için gayretkeş olsalardı… İdarecilerimiz ve vatandaşlarımız birbirlerini iyi anlayabilir, her şey vatan için sloganını rahatça birlikte söyleyebilirlerdi… Önce dilimizi vicdanımızı kişiliğimizi ve aklımızı yok edip esir almaya çalışanlar, kandırabildiklerini kendi istekleri doğrultusunda kullanabiliyorlar… Hicretten söz ederken, aslında kötülüklerden kaçmanın hicret olduğunu bilmeliyiz. Cihad derken de kendi nefsimizle savaşın cihad olduğunu idrak etmeliyiz.. Bu kelimeleri kullanırken bile o şuurun azametinin bu mücadelede destekçimiz olduğunu hissederiz.. Yetmiş iki milllete bir göz ile bakmayan Halka müderris olsa hakikatde asidür. diyor Yunus Emre. Bu anlayış Müslüman Türk ruhunu lezzetle saran bir vicdan ve insanlık terbiyesidir.. Asırların eğitim sistemini örnek gösteren bir beyitdir.. bu anlayış ve heyecan kaybolmaya başlayınca bizler, aile ile çocuk, öğretmen ile öğrenci, idareci ile idare edilen arasındaki ruhu kaybettik. İnsicam bozuldu.. Bizim yetiştiğimiz kültür bu kültürdür…heyecanımız budur.. Şairin dediği gibi; Her şey akar, zaman, su ve fikir../ Oluklar çift birinden nur akar birinden kir../ Zaman akar, fikirler akar ama gerçek olan Sakarya’dır yani bu milletin öz benliğidir…gerekirse yokuş çıkar.. ensesinde kurşundan yükte olsa… Karamsarlığın olmadığı bir haleti ruhiye içinde her zaman Birlik ve beraberliği yaşatmanın faziletini bilelim, ona göre hareket edelim..

Şehirlerimiz ve şehirlilerimiz bu ilkelere sıkı sıkıya sahip olmalı ki; Şehirlerden başlayan kültürel gelişmemiz ve aslına rücu etmemiz yaşansın… ve hep var olsun… Kanuni devrinde Avusturya’nın elçisi Busbecq, Avusturya’ya döndüğünde şunları yazmış hatıralarına; “Türk sistemini kendi sistemimizle karşılaştırdığımda, istikbalin başımıza getireceği şeyleri düşünerek titriyorum.. Türklerin tarafında kuvvetli bir devletin bütün kaynakları mevcut; Hiç sarsılmamış bir kuvvet var, tecrübe ve tatbikat var, sefer görmüş ve zafer alışkanlıkları olan askerler var. Meşakkatlere tahammül kabiliyeti var, birlik, intizam, disiplin, kanaatkarlık, uyanıklık var..” “Vazife ve mesuliyetleri herkese sultan verir, bunu yaparken ne zenginliğe, ne boş rica ve davalara… Yalnız liyakate bakar, seciye arar, fıtrî kabiliyet ve istidat düşünür”..” Namussuz, tembel ve âtıl olanlar hiçbir zaman yükselemezler… işte bütün bu anlattıklarım onların yükselmelerinin sırrıdır…”

Bir batılı, doğru olanı müşahede ve tespit etmiş.. Dem bu Demdir…An Bu Andır…Bugün en beklenmedik şartlarda, Şimdi tekrar bu seciyeleri okuyalım, hangisi olmayacak bir şey.. bizim fıtratımızda olan hasletler, yeter ki inançla sımsıkı sarılalım bu ipe, ve kazanalım çocuklarımızı, mahallelerimizi, şehirlerimizi, ekonomimizi, ülkemizi, milletimizi ve ümmetimizi… Gereğini yapalım.. Bu hasletlere sahip “Kor”, yüreğimizde var. Ancak vahdet şuuru ile hep birlikte koru üflemeliyiz.. Şehirlerimiz; Kültürümüzün mayalandığı, yaşadığı ve yaşatıldığı mekânlardır…

Şehir ve Kültür dergisi olarak mayaları her daim hazır tutmaya, yeniden yeniden mayalamaya gayret etmedeyiz her ay.. Şehir ve Kültür dergimiz yeni bir sayı ile daha huzurunuzda.. Saygıda hürmette kusur,sevgide noksanlık etmeyiz kimselere…Mevsim kış ta olsa kendimizi size yaz gibi göstermeye gayret ederiz, saçımız taralı gömleğimiz kolalıdır.. Aynada sizleri görürüz.. Hz. Mevlâna diyor ki: “Dün zekiydim, dünyayı değiştirmek isterdim / Ama bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. “Hoş bulduk efendim, Hoşça bakın zatınıza..

Mehmet Kamil Berse

Genel Yayın Yönetmeni

İçindekiler:

Şehir ve Medeniyet İlişkisi – Prof. Dr. Bekir Karlığa

Nerede Şam-ı Şerif, Nerede Halebu’ş-Şehba – Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Buzdağının Görünmeyen Gövdesi – Prof. Dr. E. Nazif Gürdoğan

Dünyanın Kültürünü Bir Şehirde Yaşamak – Mehmet Kâmil Berse

Maraş İçin Şehrengiz – Kâmil Uğurlu

Semerkant’ın Bağrında Türkiye Türkistan Buluşması – Doç. Dr. Abdulhamit Avşar

Konya’nın Unutulmaz Hocası Hacı Veyiszade Mustafa Efendi – Vehbi Vakkasoğlu

Toplu Taşımada Bilet ve Jeton – Selahattin Kaya

Anadolu Şehir Kültürünün Billurlaşmış Mekânı: Mudurnu: Mehmet Mazak

“Adel” Ab-ı Hayat Su Medeniyeti Müzesi – Dr. Erkan Topçu

Osmanlı Cenk Sanatı: Matrak – Efkan Çalış

Geçti Bor’un Pazarı Sür Eşeğini Niğde’ye - Mehmet Baş

Kültür; Yerel Kimlik; Tarihi-Sosyal-Ekonomik Çevreyi Koruma; Güvenlik Ve Beka Sorunu- Y.Mimar. Cem Eriş

Özgürlüğün, Özgünlüğün, Düzgünlüğün Başkenti; Bolu- Fahri Tuna

Hatıra Kitaplarında.. Osmanlı’dan Cumhuriyete Şehirlerimizden Manzaralar -İkinci- Hüseyin Yürük İstanbul’un Garip Şairlerinden- Recep Garip

Şehir Meydan Demektir- İsmail Bingöl

Şehir Ve Yapraklar- Mustafa Uçurum

Benim Evlerim Benim Şehirlerim Benim Kültürüm -İki- Mehmet Cemal Çiftçigüzeli

Mahcup Hikâye - Kâmil Uğurlu

Yolunuz Açık Olsun - Muhsin İlyas Subaşı

Atik Valide Camiî (Nurbanu Valide Sultan) - Nermin Taylan

Topkapı Türk Dünyasın’da Kazak Renkleri “Kazakistan / Uzağı Ve Yakını” -Salih Doğan

Beş Şehir’de Erzurum -Üç- Ömer Özden

Malatya’nın Mısır Çarşısı: Eski Şire Pazarı- Sabri Gültekin

Köy Düğünleri -İkinci- Ekrem Kaftan

2016 Unesco Dünya Hoca Ahmet Yesevi Yılı Biterken Hoca Ahmet Yesevi’yi Anmak Ve Anlamak - Doç.Dr.Süleyman Doğan

Kırımlı Şair; Rıza Fazıl’ın Ardından - Doç.Dr.Nazım Muradov

Kalem Gibi Zarif Minareli Ahî Çelebi Camii - Nidayi Sevim

Bosnalı Pir Hamza Bâlî - Mikail Türker Bal

Yeni Jön Türkler Ve Diyalog Fitnesi -Şehir Sinema- Emre Miyasoğlu

“93 Harbi” Romanı Yazarı; Sara Gürbüz Özeren / Söyleşi: Mehmet Nuri Yardım

Adres: İskenderpaşa Mahallesi Yeşiltekke Kuyulu Sokak 6/1A Fatih-İstanbul Tel: 0212 534 15 11 Fax: 0212 534 13 27

e-posta: info@sehirvekultur.com

www.sehirvekultur.com

www.dersaadethaber.com

Kitaphaber - 21.12.2016

,

1544

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini ve kitaphaber adına yaptığımız söyleşileri bu profilden sizlerle paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin