Şehir ve Kültür Dergisi 30. Sayı

Şehir ve Kültür Dergisi 30. Sayı

Şehir ve Kültür Dergisi 30. Sayı

13.01.2017 - Kitaphaber
Şehir ve Kültür Dergisi 30. Sayı

Vatan Sevgisi İmandandır…

“En sevdiğim! Donakalmış bakışlarımı, gökyüzüne çevir, Bana dünyadaki iyilikleri, gökyüzündeki yıldızları unutturma… Dünya çığırtkanlarından beni koru! Bana ve milletime mutlu, huzurlu bir yol göster! ” “Bir milletin vatanını, hangi andan başlatmalıdır? Önceleri onu toprağına bağlayan, karnının doymasıydı.. Ne zamanki bu insanlar, bu toprak üstünde sağladıkları menfaate eş, hatta üstün menfaatleri kendine vadeden, temin eden yurtlara, kendi topraklarını tercih edecek bir anlayışa kavuşurlar, işte vatan o zaman doğuyor demektir. Kendimize maddi menfaat temin etmediği zaman bile yoluna can verebilecek toprak.. İşte vatan budur! Fayda temin etmediği zaman bile, yoluna ölebilmeleri için bu toprakta ne gibi unsurlar yaratılmıştır? Menfaatlerin üstünde insanlara kendi yolunda can veren, can verdiren bu unsurlar nelerdir? Hatıralardır.. Bu hatıralar olmadıkça insanın, toprağı vatan edinmesi imkânsızdır, onun yoluna can vermesi imkânsızdır. Bu hatıraların yaşaması esastır, canlı tutulmasıdır asıl olan.. Hatıralar yumağına Tarih diyoruz.. Nesiller bu yumağı çözerler. Çözerler ve şuurlarının gergefinde işlerler.. Vatan denen büyük gerçek böyle doğar. Buna Toplumun hafızası deriz.. Yazı olmasaydı bu noktaya yükselir miydi? Tarih boyunca. İnsanların münasebetlerini, başka bir vesikaya nasip olmayan kuvvetle sürüp götürdüğü, yaşattığı için, herhangi bir felaketle yıkılan beldelerin şehirlerin insan beyninden, gönlünden uçup gitmesini önlemiştir yazı. Bu şehirler, o toplumun geride kalanları için ölmemiş, yaşamaya devam etmiştir.” Rahmetli Remzi Oğuz Arık, bir toprak parçasının vatana dönüşümünü bu kadar yalın bir şekilde anlatmaya çalışır ve devam eder.. “Yazı, hatıralar, tarih, milletlerarası hukuk.. Evet, hep bunlara inanıyorum. Bunlara inanılmazsa, insanoğlu canavarlar gibi birbirlerini yemeğe devam eder..” Üstat Mithat Cemal şah cümleyi yıllar öncesinden yazmıştır: “ Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” Vatan için ölürüm demekte tek haliyle vatanı kurtarmaz. Vatan’ı korumak için yaşamak lazımdır. Vatanın bize ihtiyacı vardır..

Mehmet Akif Dedemizin buyurduğu gibi; “Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam..” sözü, vatan bilincinin zihnimize kazınmış manşetlerinden biridir. Vatan’da yaşamak; Gerçek tarihi ile, estetik mimarisi ile, sanatı ile, edebiyatı ile, musikisi ile, hakkı hukuku koruyarak adaleti tesis ederek yaşamak ve yaşatmak kimseye zağarlık yapmamaktır, vatan parçasında kalıcı olmaktır.. Vatan sevgisini, toplumun iliklerine kadar işlemek böyle olur. Bu hasletleri devam ettirmekle olur.. Vatanı savunmak bu vatanı vatan bilen her ferdin aslî görevidir elbette, bunda vatan için şehit olmakta vardır. O söz bize kutsaldır: Şehitler ölmez!

Vatanı korumak silahlı silahsız her gücümüzün vazifesidir.. Sınırda, şehirlerde, sınır ötesinde vatanı müdafaada görev yapan her civanımız gibi, her ferdimizin de günlük çalışmasında vatan için çalışmalıdır.. Mimariyi korumak, şehirleri yaşanır kılmak, kültürümüzü unutturmamak, ilmî çalışmalar yapmak, sanatı edebiyatı musikiyi yaşatmakta vatanı korumakla eş değerdir.. Sokakları temizlemekte, suyu bağlamakta, enerjiye can vermekte, hastaya müdahale etmekte, öğrencilere öğretmekte, üniversitede ders vermekte ders almakta, yazı yazanımız gazetecimiz konuşanımız, İdarecilerimiz, memurlarımız, vekillerimiz, kendisi bu ülkeye hizmet etmek için çalışan herkesin hüsnüniyetle yaptığı her çalışma vatan görevidir… Bu sorumluluğu taşıyan insanlarımız, tarihimizdeki son ve ebedi vatanımızın sahibidirler.. Ülkemizdeki her fert, zamanı geldiğinde gözünü kırpmadan gereğini yapan Ömer Halisdemir’dir Fethi Sekindir ve binlerce şehidimizdir.. “Vatan sevgisi imandandır” sözü hepimizin imanıdır..

Ömrümüzün yettiğince bu ilkelerimizden zerre kadar sapmadan mücadelemize devam edeceğiz.. Bu şehirler bizim, bu kültür bizim, bu medeniyet bizim, bu vatan bizimdir.. Gün birlik günüdür, gerisi teferruattır… Vatan sevgisi ile dolu olan yüreğimizle, vatanı vatan yapan her öğenin savunucusu koruyucusu yazıcısı olarak otuz aydır yılmadan çalışan Şehir ve Kültür dergisiyiz.. Sizlere güzel şeyler sunmak, gerçekleri göstermek anlatmak için önce benliğimize bakarız.. kendimize ayna tutarız.. Karşımızda “Vatan” görürüz, her sayıda olduğu gibi.. Yepyeni bir sayı ile yeni bir yılda huzurunuzdayız.. Hz. Mevlâna diyor ki; “Farenin şerrini def etmeden ambara buğday koyma.”

Hoş bulduk efendim, hoşça bakın zatınıza

Mehmet Kâmil BERSE

Genel Yayın Yönetmeni

İÇİNDEKİLER

Pul Mezarlığındaki Puldan Devletlerim – Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN

Vatan Nedir? – Doç Dr. Abdülhamit AVŞAR

Ortadoğu Birleşik Devletleri – Prof. Dr. E.Nazif GÜRDOĞAN

Osmanlı Mimarisi Katında Bir Ekrem Hakkı AYVERDİ – Mimar Dr. Kâmil UĞURLU

Dünyanın Kültürünü, Bir Şehirde Yaşamak – Mehmet Kâmil BERSE

Osmanlı Devlet Yönetiminde İzmihlal – Hüseyin YÜRÜK

Kapalıçarşı Üzerinden Bir Dönemin Hatıraları – Erhan ERKEN

İnsan, Mekân ve Duygu – Bilal CAN

“Barış Manço Müzesi” Bir Müze İki Müzeci – Salih DOĞAN

Pierre Loti’nin Eserlerinde Üsküdar ve Boğaziçi – Kemal KURAK

“Afrika’da Alınteri” Süleyman Gündüz Fotoğraf Sergisi – Mehmet Lütfi ŞEN

Edebiyatçılar ve Edebiyatseverlerin Buluşma Mahfilleri İstanbul Vapurları – Mustafa NOYAN

İzmir Güzelliklerin Şehri - Fahri TUNA

Tek Başına Bir Mektep: Gönenli Mehmed Efendi - Vehbi VAKKASOĞLU

Gülümseyin Lütfen - Mustafa UÇURUM

Modernizmin Şehrinden Modernizmin Şiiri- Recep GARİP

Tuna Yokuş Mu Çıkıyor Ne? Bu Tuna Başka Tuna Viyana - Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ

Bor’da Tarihi Barut Fabrikası - Mehmet BAŞ

“Talin” Şişlili Talin'den, Talindeki Marika'ya - Serdar TAŞTANOĞLU

Bir Mahzun Külliye: Zal Mahmud Paşa - Nermin TAYLAN

Şehir Bunlardı, Buralardı, Evlerdi.. “Kalenin Dibindeki Ev…” - İsmail BİNGÖL

İdeal Bir Şehirli / Edebiyat Adamı / Katherine BRANNING

Şikâyetname -şiir- / Kamil UĞURLU

Beş Şehir’de Erzurum -dört- / Prof.Dr. Ömer ÖZDEN

Türk Musikisinin İlk Tescilli Sazı, Müziğimizde Yeni Bir Ses: TARAB / Doç.Dr. Süleyman DOĞAN

Gönül Şehrine Doğru! / Muhsin İlyas SUBAŞI

Şiirleşen Şehir: DENİZLİ / Ekrem KAFTAN

Balkanların Kayıp Hazinesi: Alhamiyado Edebiyatı/ Davut NURİLER

Sırbistan Sınırında Bir Bosna Şehri: Zvornik / Mikail Türker BAL

Endülüs Bir Ağıttır! / Özge Senâ Bigeç ÇAV

Yıkılmış Şehirler Ve Ülkelerden Suskunluğa Şikâyet/ Sabri GÜLTEKİN

Doğu Türkistan, Uygur Türkleri Ve Kaşgarlı Mahmut / Münir BALICA

Örnek Bir Vakıf Adamı: Süleyman Yalçın / Söyleşi: Mehmet Nuri YARDIM

Adres: İskenderpaşa Mahallesi Yeşiltekke Kuyulu Sokak 6/1A Fatih-İstanbul Tel: 0212 534 15 11 Fax: 0212 534 13 27

e-posta: info@sehirvekultur.com

www.sehirvekultur.com

www.dersaadethaber.com

Kitaphaber - 13.01.2017

,

1908

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini ve kitaphaber adına yaptığımız söyleşileri bu profilden sizlerle paylaşıyoruz.

Kitaphaber ismine kayıtlı 767 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin