Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya da Toplumsalın Sonu - Jean Baudr

Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya da Toplumsalın Sonu - Jean Baudrillard

Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya da Toplumsalın Sonu - Jean Baudrillard

17.02.2011 - Bilal Can
Sessiz Yığınların Gölgesinde Ya da Toplumsalın Sonu - Jean Baudrillard
Simülasyon kuramı denince aklan ilk gelen Fransız düşünür. 1929 yılanda Reims’de dünyaya geldi. Günümüzde ismi günden güne meşhurlaşarak ünlenmektedir. Onun En büyük ünü”pornografik bir savaş” dediği ”körfez savaşı” sırasında Fransız televizyonunda olmuştur. Bir star haline gelmiştir. En çok aranan ve sorulan bir sosyolog olarak ismini yazdırmıştır. Türkiye’ye de gelmiş Boğaziçi ve Bilgi Üniversitelerinde bir konferans vermiştir.

Baudrillard bize içinde yaşadığımız dünyanın bir simülasyon yani benzetim başka bir deyişle deneysel veya teorik olarak elde edilmiş bir takım denklemlerden yola çıkarak bir durumun değişik şartlar altında nasıl duracağını/olacağını/gözükeceğini tahmin etmeye yarayan yöntem.

Jean Baudrillard’in bilinen ve en çok tartışılan kuramı simulakrlar ve simülasyon günlük hayattan, sanat eserlerinden, politikadan, müzikten örneklerle kurduğu bir eser olarak sıkça tartışılan ve hakkındaki tartışmalar bitmeyen bir kuram olarak hala güncelliğini koruyor.

”nihilist olmak, radikal bir alay ve şiddet yoluyla egemen sistemleri tahammül sınırlarına kadar zorlayıp, bu meydan okumaya kendi ölümleri aracılığıyla kendi ölümleri aracılığıyla yanıt vermelerini ihtar etmekse, o zaman ben kuramsal düzeyde bir terörist ve nihilistim. Aynen başkalarının silaha sarılarak terörist ve nihilist olmaları gibi. Gerçeğin kendisi değil, kuramsal şiddet başvurabileceğimiz tek kaynaktır. oysa bu bir ütopyadır… Sistemin kendisi de bir anlamda nihilist’tir. Çünkü kendisini yadsıyanlar da dahil olmak üzere her şeyi ilgisizlik, kayıtsızlık kazanına boşaltmaktadır.” [simulakrlar ve simülasyon]

Baudrillard bizim içinde yaşadığımız çağın bir simülasyon dünyası oldğunu toplumsalın artık bittiğini ve ortadan kalktığını söylemektedir. Ona göre herşey bir kaos haline girmiş ve tüm düzenler yıkılmıştır. Politakanın artık eskisi gibi bir getirisi olmadığını - en azından batılılar için- belirtmiştir.

Kapitalizmin ortadan kalkmasıyla onun uygulanabilir alanı olanı sosyalizim ortaya çıkmıştır. Sosyalizim de bir süre sonra ortadan kalkacaktır. Ortaya çıkan bu kaos ortamında üç kavramdan bahsedilebilir.

Kitle: çok sayıda insanın bir araya gelerek aldığı isim. Bir insan topluluğun kitle olabilmesi için: heterojen, geniş, anonim ve geniş bir alana yayılmış olması gerekir. ” bütün iktidarların gelip içinde yok oldukları bu sessiz yığın bir sosyoloda gerçeklik bütünlük ya da gerçeklik değildir. O, iktidarın sırtında taşıdığı bir gölge, içine düştüğü dipsiz bir çukur, ve bir emme biçimidir” (syf 35)

Haber: bir olay bilginin insanları etkilemesi önemlidir.

Terörizm: terörizm kavramı bire bir haber kavramıyla birleştirilebilir. çünkü terör insanlar üzerinde etki sağlamak için medyayı kullanması gereklidir. ” temsil edici olmayan tek eylem biçimi terörizmdir. (syf 37) Bilal Can - 17.02.2011

,

3552

Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2012 yılından beri Kitaphaber.com.tr nin editörlüğünü, 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.  Yayınlanmış 2 kitabı vardır. 

twitter: @bilalcan1

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin