Son Sığınak: Aile - Nevzat Tarhan

Son Sığınak: Aile - Nevzat Tarhan

Son Sığınak: Aile - Nevzat Tarhan

05.04.2011 - Misafir Köşesi
Son Sığınak: Aile - Nevzat Tarhan

Merve Şimşek, Kitaphaber için kaleme aldı.

Bir psikiyatri uzmanı olan ve alanında birçok yararlı eserler vermiş Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın bu kitabı, kutsal değerlerimizden olan aile kurumunu ele alıyor. Malumumuz toplumun yapı taşı mahiyetinde olan aile, insanoğlunun hem hayatına anlam katan hem de teselli eden bir ortam olmalıdır. Ancak ne yazık ki modernizmin getirdiği anlam kaymaları ve yaşam felsefesindeki değişmeler bu mukaddes kurumu da süratle yıpratmıştır.

Yazar, kendisinin de zikrettiği gibi, yaşanmış canlı örneklerden de yardım alarak, psikiyatri biliminin ürettiği çözümlerle kendi kültürümüzdeki değerleri birleştirerek sunmayı amaçlıyor. Tabi ki işe önce sorunun kaynağına inmekle başlıyor. Ne oldu da aile kurumu hızlı bir şekilde çözülmeye başladı?

Cevaben şöyle söylüyor yazar:
"Türkiye seksenlerden sonra önemli bir sosyal dönüşüm yaşadı. Kültürel etkileşimle birlikte her alanda değişim kaçınılmaz oldu. Türk toplumu modernleşmeyi batılılaşma olarak algıladı. Batı ise insanları sadece başarıya odakladı. Başarı için de 'Yaşam bir mücadeledir ve sadece diğerinden üstün olan kazanır' düşüncesi benimsetildi. Üstün olmanın formülü de şöyle verildi: 'Daha çok kazan! Daha çok tüket! Daha hızlı yaşa! Daha çok şey bil!' Böylece bencilliğe alıştırılan bireyler, artık eş olmanın anlamını da yitirdiler...”

Evlilik sadece 'birliktelik' değildir. Bu mukaddes kurumda kadın ve erkek elbette birliktedir. Fakat bu 'birliktelik' kavramının içi dopdolu olmalıdır. Fedakarlık, empati, anlayış, en önemlisi sevgi ve merhamet sağlam bir ailenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bireyler ilk önce evlilikteki bu kavramları benimsemelidir. Yani evliliğe hazırlığın birinci aşaması olan zihinsel hazırlık. Bu ise evlilik projesinin ilk sermeyesidir. İkinci sermaye olan maddesel hazırlık da çok önemlidir. Fakat tek başına yetmez. Evlilik her iki sermayeyi de gerektiren bir kurumdur.

Yazar, kendisine yöneltilen sorulara ve cevaplarına da çokça yer vermiş kitabında. Bu soruların aslında hepimizin hayatına yansıyan yönleri var. Bu bakımdan kitap, birçok sorunumuzun çözümüne ışık tutar nitelikte. Tabi ki yazarımız mesleği gereği bu sorulara öncelikle psikolojik açıdan bakıyor. Yaşanan sorunlardaki davranış bozukluklarına, bireylerin psikolojik alt yapılarına değinerek iyileşmeye yönelik reçeteler sunuyor.

Yazarın dikkat çektiği konulardan biri de 'Eş seçiminde uyumluluğun kriterleri'

Birbirine eş olacak bireyler uyum sağlama konusunda ortak değerlerin çokluğuna önem vermelidirler. Bunun için mümkün olduğu kadar sosyal ve kültürel alana varıncaya dek, geniş bir yelpazede denklik aramanın önemi büyüktür. %100 denklik bulmak çok zordur; en azından %70, %80 oranını yakalamak gerekmektedir. En önemlisi de bu uyumluluğu ararken eş adaylarının birbirlerine karşı dürüst olmalarıdır. Oysa genelde iki taraf da evlilik öncesi görüşmelerde birbirini kaybetmemek için bazı yönlerini saklar. Aslında evlilik öncesi taraflar her şeyi dobra dobra konuşabilmelidirler. Böyle olması belki o anda problem teşkil edebilir fakat ilerideki kalıcı olabilecek problemlerden korur.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde ise, kurulmuş olan yuvanın daha sağlıklı ve devamlı olabilmesinin formüllerini veriyor yazar. Yani eşler arası doğru iletişim. Aile iki farklı insanın ortak bir yuva kurmasıdır. Yuva kurmak ise meşakkatli bir iştir. Bu bakımdan evlilik zora talip olmaktır. İşte yazarımız bu kurulan yuvanın korunması için bizlere 'Eşitler arası iletişim' yöntemini öğütlüyor. Bu iletişim her iki tarafın birbirine üstünlük sağlamadan iletişim kurma çabasıdır. 'Eşitler arası iletişim' daha çok, tevazu gösteren, karşısındaki kişinin fikirlerine önem veren, istişareyi ön planda tutan, bencil olmayan kişilerde görülmektedir. Bu iletişim yöntemi evliliğin doğasına daha uygundur...

Kitabın son bölümünde yazar, evliliğin meyvesi olan çocuklar ve çocukların yetiştirilmesiyle ilgili problemlerin nasıl çözülmesi gerektiğini, yaşanmış örneklerle birlikte geniş çaplı ele alıyor. Çocuğun kişilik özelliklerinin çoğunu anneden aldığını, bu sebeple de gelecek nesillerin yetişmesinde annelerin öneminin çok büyük olduğunu bir kez daha anlıyoruz. İstifa edebileceğimiz daha birçok yöntemle kitap son buluyor.

Özellikle evlenmek isteyen ve yuvasını koruyabilmek için çaba gösterenlerin okumalarını tavsiye ediyorum.

İstifadeli okumalar.

Son Sığınak: Aile
Nevzat Tarhan
Timaş Yayınları

Misafir Köşesi - 05.04.2011

,

4957

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Yorumlar
  • Büşra Nur Karaarslan 2011.04.05 16:02

    Son paragraf üzerimize alınacak cinsten; inşallah okumak da nasip olur:) teşekkür ederiz efendim güzel bir eleştiri idi...

  • Mervesimsek54 2011.04.15 15:09

    Teşekkürler efendim... okumak nasip olur inşallah.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin