SÖZ UÇAR SIZI KALIR

SÖZ UÇAR SIZI KALIR

SÖZ UÇAR SIZI KALIR

02.10.2017 - Merve YÜKSEL
SÖZ UÇAR SIZI KALIR

Başbakan Başdanışmanı Dr. Necdet Subaşı’nın Söz Uçar Sızı Kalır isimli kitabı, söz varlığı ve anlatma teknikleri açısından kolay anlaşılabilir metinleri içeren anıları, yazarın kelime seçimindeki özeni başarılı biçim uygulaması ile güçlendiren ve metinlerdeki her dil öğesini işlevsel kılan organik bütünlüğü ile anlatım gücünün başarılı örneklerinden birisidir.

Yazarın başarısındaki en önemli etkenlerin başında; teknik, muhteva yönüyle olgun ve yüklü his ibrişimleriyle örülmüş cümlelerin iç içe bir armoni teşkil etmesi; duygu, düşünce, estetik ve mesajın aynı oranda yüksek olması, dili kullanırken bilgelik taslamadan keskin bir zeka ve vurucu bir anlatım ile kendisini çevreleyen hakikatlere ayna olması dikkat çekmektedir.

Dr. Necdet Subaşı bu kitabında sosyal hayatta pek çok örneği görülen olaylar üzerinden insanlardaki merhamet duygusunun kökenini ortaya koymaya çalışmıştır. Kitap, yazarın anlatım ve gözlem gücünün zenginliği ile basit bir olaya bile nasıl farklı açılardan bakılabileceğinin bir örneğidir. Kitabında yer verdiği başlıca; Aynı, Kapı, Enaniyet, İma, Tur, Binit, Taziye, Zemin, Hışım, Keşkek, Destan, Yol, Köprü, Sıyrık, Kargaşa, İkna, Zıt Karakter, Zır Cahil, Sımışka, Karartı, Kaparo, Yarmaca, Cenah, Cıfıt, Sevm, Blog, Keşkek, Gayr-i İhtiyari, Açılım, Sofra, Mahalle, İnsan Sarrafı, Talebe, Ders Halkası, Köz, Ses, Vicdan, Mahlas, Mazlum, Engel, İkna, Palandöken, Gecenin Körü, Silüet, Fidan, Mevtayı Bilmek, Yaşamak, Moskova, Poşa, Panik, Guru, Cendere, Kapı, İn, Cevşen, Sohbet, Dertleşme, Baba Dostu, Üstat, Tanış, Söz Uçar Sızı Kalır... başlıklı anılar, Yazar Necdet Subaşı’nın hayal gücünü ve zekasını düzyazı alanında kısa ve çarpıcı metinlerle sergileyişinin göstergesidir. Ona göre yaşamda en küçük zerre bile güzel yazılmak şartıyla bir konu sayılabilir. Yazar bu konuları kendisine özgü bir tercihle düzenler, bu da hem sebep hem sonuç ilişkisini sağlar, hem de okurda merak duygusu oluşturacak bir anlatım yolu benimsetir.

Dr. Necdet Subaşı, bu anılarında insanlık durumunu doğrudan doğruya ilgilendiren pek çok soruna da el atmıştır. Örneğin kitabıyla aynı ismi taşıyan Söz Uçar Sızı Kalır yazısında Konya’da Rehberi Hürriyet Sokağı’nda geçmişte yaşadıklarıyla, gözlemlerinin ve özlemlerinin anlatılması sırasında yazarın yaşama sevincinden daha güçlü uyandırmak istediği bir duygu olarak özlem kavramı gelmektedir. Böylece sade bir yaşamı olan, kanaat sahibi bir insanın huzurlu durumu anıların okurda bıraktığı temel duygu halini alır. Yazar kitabındaki anıları baştan sona bu iç huzuru kavramı etrafında örmüştür.

Yazarın bu kitabında öneri ve eleştiri üzerine düşünceler, duyguya dönüştürülmeden, olduğu gibi verilmektedir. Ayrıca bazı metinlerde, yazarın yaşanan hayat tecrübelerindeki hakimane yaklaşımları nesnel bir görüntü olarak aktarılırken, metinlerin arka planında bu görüntünün duygusal ve imgesel yönü ağır basan simgesel dili yansıtılmaktadır. Yani bazı cümleler, somut gerçekliği değil, soyut görüntü sunumunu ön plana çıkarmaktadır. Bu da yazarın imge kurma gücünü ortaya koymaktadır.

Kitap kurgusal yapısının farklılığıyla da, yazarın gerçek hayata karşılık olarak inşa ettiği dünyayı okurun görebilmesini sağlamaktadır. Yazar bu yaşanmışlıkları ve gözlemleriyle bu dünyanın okuyucuya hem gerçeklik izlenimini duyuracak bir tasarım hem de anlatılanların okuyucu üzerinde duygu birliği sağlayacak şekilde gerçeğin farklı bir gözle değerlendirilmesini öne çıkarır. Kitabında yer verdiği metinlerde konu ve tema olarak belirlediği içerikler ya dış dünyayla ilgilidir ya da bireyin iç dünyasına tutulan bir ayna işlevi görmektedir.

Dr. Necdet Subaşı, okuru iç ve dış dünyanın söz konusu bütünselliği içerisinde veren, her dem beni okuyun dedirtebilen çok önemli bir yazardır. Gündelik meselelerden insana dair evrensel çıkarımlara ulaşması onun kitaplarını türün vazgeçilmezi haline getirir. Dr. Necdet Subaşı Hocamı okumaya devam ediyorum. Dünün ve bugünün rüzgârlarına kaptırdığım hasletlerin sıcağında, nezaketine olan ihtiyacım devam ettiği sürece bu okumalarım da devam edecek.

Söz Uçar Sızı Kalır

Dr. Necdet Subaşı

Otto Yayınları

Merve YÜKSEL - 02.10.2017

,

3229

Merve YÜKSEL Hakkında

Merve YÜKSEL

Kitap sever, deniz sever, camilerin ezan seslerinin bereketinde yaşar; sadece olduğu gibi yaşamaya çalışan, gördüğünün ve yaşadığının hakkını vermeye çalışan bir kul...

 

Merve YÜKSEL ismine kayıtlı 40 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin