Söz'ün Özü, Düşünce, Zehra ERBAY

Söz'ün Özü yazısını ve tüm Zehra ERBAY yazılarını Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Söz'ün Özü

14.01.2015 09:31 - Zehra ERBAY
Söz'ün Özü

"Bir medeniyetin kendine olan güvenini yitirmesi, hiç kuşku yok ki o medeniyetin temsil ettiği dünya görüşünün artık savunulamaz bir hale geldiğini ve bu nedenle de zeval bulmaya başladığını gösterir."

Şamar gibi bir paragrafla başlıyoruz kitaba...

İslam tarihi, felsefe, mantık üzerine fikir üreten, günümüz ustalarından huzursuz adam Dücane Cündioğlu'nun Kuran-ı Kerim'in tabiatı ve kavramları üzerine yazdığı bir eser.

Kelam-ı İlahi'yi, Kelam-ı Beşeri'den ayırt eden özellikleri irdeliyor.

"Kur'an'dan ilham alıp İslami tefekkürümüzü Kur'an'a istinaden geliştirmemiz gerektiğini öne sürenlerin, evvelemirde kendilerinin, Kur'an'ın eşya ve hadisatı nasıl anlamlandırdığını dikkate almaları, sonra da kamuoyu nezdinde yaygınlık kazanmış olmasına aldanarak bir takım fikirleri Kur'an'a isnad etmek alışkanlığından bir an evvel kurtulmaları gerekmektedir..."

İlahi kelam ve vahiy üzerine birçok kavram tasavvurlarını ele alıyor öncelikle. Muhatap olanın mükellef olduğu bilgiler... Anlamak üzre taktik veriyor bizlere...

"Bir metni anlamaya, onun kendilerine ne dediğini ne demek istediğini kavramaya çalışan kimselerin, muhatap oldukları metni, o metne ait hususiyetler bakımından sağlıklı bir biçimde tanımaları lazım geldiğini ve metin hakkında sahih bir tasavvura sahip olamadıkları sürece, metinde dile geleni, murad edildiği üzre anlayamayacaklarını bilmeleri gerekir..."

Kendi söylemlerini zamanla tekfir etme girişimlerine ve bu söylediklerimi gençliğime verin tarzındaki özrü kabahatinden büyük açıklamalarına ufak(!) göndermelerde bulunmuş.

'Bir ayağı çukurda olmasına rağmen yakine ulaşamamış, hatta hakikate şahitlik edemeden dünyadan göçmüş nice insanın var olduğu reddedilemez bir vakıadır...'

'Unutulmamalıdır ki yaşlı Sokrat'ın yaranı gençler, hasımları yaşlılardı.'

İlerleyen sayfalarda vahyin iniş şekilleri ve üzerine yapılan yorumları ele alınıyor.

Sayfa sayısı az olmasına karşın derin ve düşündüren cinsten bir kitap...

El Hâsıl: Bugün sadece Kur'an'ı Kerim'in muhtevasını doğru anlamak ve bu muhtevayı doğru bir biçimde tatbik etmek şeklinde bir sorunla karşı karşıya bulunmaktayız. Aynı zamanda Kur'an'ın mahiyetine ilişkin bozulan tasavvuratımızı tashih etmek, Kelam-ı ilahiyi kendisinden sürekli iktibaslar yapılan ve fakat maksad ve muradı dikkate alınmayan bir metin olmaktan kurtarmak, daha da önemlisi Söz'ü, Söz'ün özüne uygun bir biçimde anlamak durumundayız...'

Söz'ün Özü
Dücane Cündioğlu
Kapı Yayınları


Yazar: Zehra ERBAY - Yayın Tarihi: 14.01.2015 09:31 - Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 21:26

,

4173

Zehra ERBAY Hakkında

Zehra ERBAY

Zehra ERBAY ismine kayıtlı 17 yazı bulunmaktadır.

Yorumlar
  • Ömer Faruk KARATAŞ 2012.01.11 23:37

    Kitaplarının çoğunu okuduğum, özellikle de daha çok ilgili olduğum Kuran-Tefsir alanlarına dair eserlerini daha bir dikkatle anlamaya çalıştığım üstadın Kuran Tetkikleri Serisi, bu alana dair yazılmış eserlerden farklı ama özgün denebilecek yaklaşımlar eşliğinde, ufuk açıcı ve konuyla ilgili doyurucu bilgi ve fikirler veriyor. Hatta bu alana dair eserlerin birçoğundan da müfid diyebilirim. Gerçekten de Kuran ve tefsire olan vukufiyeti ve bu alana dair kapsamlı ve doyurucu 'sistemoloji' önerileri usul açısından mutlaka değerlendirilmeli. Keşke Kurana, Tefsire dair çalışmaları devam etse...

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin