Su Güncesi - Fatma Çolak

Su Güncesi - Fatma Çolak

Su Güncesi - Fatma Çolak

17.02.2011 - Bilal Can
Su Güncesi - Fatma Çolak
İlk kitabı Fe Şiirleri ile iyi bir çıkış yapan Fatma Çolak’ın ikinci kitabı Timaş Yayınları arasından Çağdaş Türk Şiiri kategorisiyle okuyuculara sunuldu. Fatma Çolak Fe Şiirleri ile iyi bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Şiirlerindeki kadın mahareti ve inceliği, imgelerindeki zenginlik her ne kadar büyük okur kitlesine ulaşmasa da okuyanlar üzerinde büyük bir etkisi olduğu muhakkak. Belki de yayınevinden kaynaklanan bir sorundan olabilir. Belki de bu yüzden olacak ki Fatma Çolak yeni eseri Su Güncesi’ni Timaş Yayınevinden çıkartmış.

Eser Fe Şiirlerindeki zengin imgelere benzer bir şekilde devam ettirilmiş. Fe şiirlerindeki vurucu sözler, bu kitapta da kendini belirgin bir şekilde hissettirmiş. Şairin ikinci eserinde dilinin artık yavaş yavaş oturduğunun ve kemale erme noktasında olgunlaştığının göstergesi.

Su Güncesi ince bir işçilik ile işlenmiş Med ve Cezir olarak iki kısma ayrılmış şiir kitabı. Med kısmında daha ince bir işçilik göze çarpmaktadır. Şiirlerinin çoğu hece ölçüsü ile Halk Edebiyatı nazım biçimlerine uygun olarak çoğunlukla abab kafiye örgüsüne uygun olarak yazılmış. Şiirlerin kimi mısralarında şair kafiye uğruna okumanın akışını sekteye uğratsa da aforizma niteliğindeki sözleri ile bu eksikliğini kapatmıştır.

Şiir bir çizgi işidir. Çizgisini belirginleştirip bu yolda fedakârlıkta bulunup sanatını, düşüncesini şiirine koyan insandır şair. Şair çizgisi ne kadar düzgün olursa o kadar iyidir. Sezai Karakoç bu çizgiyi belirtirken üç ilkeden bahseder: Şair, Kendi Kendisi Olmalı, Şair, Kendine Yetmeli, Şair, Kendinden Memnun Olmalı. Bu ilkeler üzerinden hareketle ”kendi kendisi olmalı” başkasına benzememeli, kendine özgü olmalı, çizgisini belirtmelidir. Şair kendisine yetendir sözüyle kendini besleyen, emek veren, başkasının emeği ile değil kendi çabasıyla bir yere gelen kişidir. Şair kendinden memnun olarak yazmalı, rahatsızlığından, hüznünden, acısından. Bu memnuniyet kuru bir düşünce ile değil bilgi, tevazu ve ona sunulana razı olmasıyla aynilik içerir.

Fatma Çolak bahsi geçen çizgi meselesinde Fe Şiirleri’nden sonra kendi çizgisini daha belirginleştirerek Su Güncesi eserinde yoluna devam eden kişilerden. Dergilerin yetiştirdiği bir şair olarak genç ya da Çağdaş Türk Şiirinin şairlerinden olarak yoluna sağlam bir şekilde devam ediyor.

Kitapta dikkat çeken şiirlerden biri olan olan Babaevi şiirinde Çolak ayrılık ve özlem duygularını ve babaevinin sıcaklığını ustaca işleyerek herkesin özlediği, kimi zaman göremediği, hisleri, resimleri gözler önüne sererek, okuyuculara kendi penceresinden bir babaevi portesi çizmiş.

annem yağmur koyardı her akşam soframıza
devrilmiş bir tarihti babamın üzüntüsü.

Su Güncesi
Fatma Çolak
Timaş Yayınları
80 Sayfa Bilal Can - 17.02.2011

,

3148

Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.  Yayınlanmış 2 kitabı vardır. 

twitter: @bilalcan1

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin