Sulhi Ceylan Yazdı: Devrimimin Öncü Kuvvetleri ya da Niçin Okuruz?

Sulhi Ceylan Yazdı: Devrimimin Öncü Kuvvetleri ya da Niçin Okuruz?

Sulhi Ceylan Yazdı: Devrimimin Öncü Kuvvetleri ya da Niçin Okuruz?

16.11.2017 - Misafir Köşesi
Sulhi Ceylan Yazdı: Devrimimin Öncü Kuvvetleri ya da Niçin Okuruz?

Okumak harflerle hemhal olmak demek. Harfler yani simgeler. Her harf diğer uygun harflerle birleşerek kelimeyi oluşturur. Kelimeler ise diğer kelimelerle birleşerek cümleyi… Cümleler… Fakat biz okuduğumuz kelimelerin kendisini değil simgelediği manayı düşünürüz. Çünkü dil bir simgeler bütünüdür. Dolayısıyla bir metin her ne kadar kelimelerden oluşuyorsa da asıl olan o kelimelerin içinde saklı olan manadır. Şöyle de diyebilirim; biz manaları aktarmak için kelime simgelerini kullanırız.

Okumak çok çağrışımlı bir kelime. Kitap, okunacak nesnelerden sadece birisi. Kişi kendini, dünyayı, evreni her an okumakta. Bu okumanın arkasında anlamlandırma isteği ve kişinin kendini konumlandırma ihtiyacı söz konusu. Bu sebeple tüm varlık insan için bir okuma listesidir diyebilirim. Kitap ise bu listede üst sıralarda yer alır. Ama salt kitap okumak için kitap okumalıdır demiyorum. Bilakis insanın insanlaşma sürecinde kitap son derece önemlidir diyorum. Bu ayrım önemli.

İnsan neden okur? Bu soru aslında yapacağımız insan tanımıyla ilgili… İnsan dediğimizde ilk akla gelen düşünmesi… “İnsan düşünen bir varlıktır” önermesi aynı zamanda insanın kendini düşüncenin öznesi yaptığını da içerir. Yani insan hem kendini hem de kendi dışındaki olaylar, canlılar ve nesneler üzerinde düşünür. Merak etmek yetisi vardır ve bu merakını sürekli beslemek ister. İnsanın kendini tanıması meselesinde odak noktası diğer insanlardır. Çünkü insan, insanı, insanda tanır.

Okumak insanın diğer insanlarla temas etmesidir. Kendi dışındaki insanları tanıması, onların duygularına ve meyillerine eğilmesi aynı zamanda. Bu durum ise insanın kendini bilmesini doğurur. Hemcinslerini tanıyan insan aslında kendini de tanıyordur. Okumak işte burada çok geniş bir saha açar insana.

Aslında kitap okumak, insanı okumak demek bana göre. Çünkü her kitap bir insanın ürünü. Gerçi ben kitapların yazıldığına değil yazdırıldığına inanırım ama burası bu konunun yeri değil. İnsan, her kitap okuduğunda kendini de okumuş olur bu sebeple. Kısacası kitap insanın insana değme yollarından biridir. Fakat kitap okumayı hayatın manası anlamında kullandığım anlaşılmasın. Çünkü bence özne kitap değil insandır her zaman. Burası önemli.

Okumak aynı zamanda kişinin kendinde derinleşmesini sağlar. Kendine eğilmesini, en gizli yerlerinin farkına varmasını ve dahi kendiyle yüzleşmesini. Bu sebeple kitap okumak benim gözümde eylem yapmak gibidir. Sessiz bir devrimdir kitap okumak. İnsanın kendi kalelerini fethetmesidir bir başka deyişle.

İşte hâlâ devam eden kendi devrimimin öncü kuvvetleri… Yani okumaya doyamadığım 50 kitap…

 1. Bahrü’l-Medîd Tefsiri – İbn Acîbe
 2. Hilyetü’l Evliyâ – Ebû Nuaym el-Isfehânî
 3. Tezkiretü'l Evliyâ – Ferîdüddin Attâr
 4. Menâzilü’s Sâirîn – Hâce Abdullaj el-Ensârî
 5. Ariflerin Menkıbeleri – Ahmed Eflâki
 6. Reşehât – Mevlana Ali b. Hüseyin es-Safî
 7. El-Munkızu mine’d-Dalâl – İmam Gazâlî
 8. İhyâ-u Ulûmid-Dîn – İmam Gazâlî
 9. Fusûsu’l-Hikem Okumaları için Anahtar – Ebu’l-Alâ Afîfî
 10. Fusûsu’l Hikem Tercüme ve Şerhi – Ahmed Avni Konuk
 11. Bir Sûfî’nin Portresi – İbn Arabî
 12. Ah’lar Ağacı – Didem Madak
 13. Grapon Kâğıtları – Didem Madak
 14. Pulbiber Mahallesi – Didem Madak
 15. Ethica – Spinoza
 16. Satranç – Stefan Zweig
 17. Üç Büyük Usta – Stefan Zweig
 18. Mantıku’t Tayr – Feridüddin-i Attar
 19. Gülşen-i Raz – Şebüsteri
 20. Bu Ülke – Cemil Meriç
 21. Uzun Çarşının Uluları – Mitat Enç
 22. Yeraltından Notlar – Dostoyevski
 23. Milena'ya Mektuplar – Kafka
 24. Genç Werther’in Acıları – Goethe
 25. İfadelerin Gramatik Ayırımı – Şakir Kocabaş
 26. Aşk Mektupları – Halil Cibran
 27. Korkuyu Beklerken – Oğuz Atay
 28. O ve Ben – Necip Fazıl Kısakürek
 29. Hikmetler – İbn Atâullah el-İskenderî
 30. Dîvân – Niyâzî-i Mısrî
 31. Mebde ve Mead – İmam-ı Rabbânî
 32. Sâminî’nin Gül Bahçesinden Sohbetler – Gülzâr-ı Sâminî
 33. Hakikat Ehlinin Manevi Halleri (Onların Âlemi) – Ahmed er-Rifaî
 34. Eşik / 1947-1975 - Toplu Şiirler I – İlhan Berk
 35. Aşk Tahtı / 1976-1982 Toplu Şiirler II – İlhan Berk
 36. Akşama Doğru / 1984-2005 Toplu Şiirler III – İlhan Berk
 37. Bütün Şiirleri – Alaeddin Özdenören
 38. Kuşeyrî Risalesi – İmam Kuşeyrî
 39. Tevhidin Sırları - Muhammed İbn Münevver
 40. Hikem-i Atâiyye – Ataullah iskenderî
 41. Tasavvufî Hayat – Necmüddîn-i Kübrâ
 42. Nurlar Hazinesi – İbn Arabî
 43. İlâhî Aşk - İbn Arabî
 44. Bu Su – David Foster
 45. Palto – Gogol
 46. Marifet Deryasından İnciler – Abdullah-ı Dihlevî
 47. A’mâk-ı Hayâl – Filibeli Ahmed Hilmi
 48. Genç Bir Şaire Mektuplar – Rilke
 49. Ermiş – Halil Cibran
 50. Toza Sor – John Fante
Misafir Köşesi - 16.11.2017

,

2374

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 184 yazı bulunmaktadır.

Yorumlar
 • Aslantürk 2020.01.04 05:54

  katır yüküyle kitap okuyupta sınıfta kalan şu ..bazı insanlara üzüleyim mi güleyim mi bilemiyorum..vay o amaçla aracı karıştıranların haline..

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin