Sünnetin Dindeki Yeri - Suyûtî

Sünnetin Dindeki Yeri - Suyûtî

Sünnetin Dindeki Yeri - Suyûtî

06.02.2011 - Ayşenur AYDINLI
Sünnetin Dindeki Yeri - Suyûtî

Celâleyn Tefsiri ile bilinen Suyûtî’nin “Sünnetin Dindeki Yeri" adlı eseri, Emin Âşık Kutlu Hoca’nın tercümesiyle Nesil Yayınları’ndan çıkmış bir eser. Kaynaklar kısmıyla birlikte toplam 144 sayfa olan kitap, sünnete dair birçok farklı konuyu ihtivâ etmektedir. Eser daha önce Yüksel Kılıçaslan ve Enbiya Yıldırım tarafından da Türkçe’ye çevrilerek 3 defa basılırken, Arapça’ya da 7 defa neşredilmiştir.

Suyûtî, eserinde her konuyu ilgili âyet-i kerîme ve hadis-i şeriflerle delillendirirken, otorite isimlerin görüşlerine de yer vermiş.

Kurân-ı Kerîm’ den sonra dinimizin ikinci kaynağı olan “sünnet"e dair olan bu eserde, yer yer çevirenin dipnotuna da rastlanıyor. Emin Âşık Kutlu Hocamız, kitabın “Çevirenin Önsözü" adlı ilk başlığında bunu şu şekilde izâh ediyor:

“…muhtemelen eserin ilk Arapça müstakil neşri olan söz konusu nüshanın, bir kısmı belki baskı safhasında meydana gelmiş pek çok hata taşıdığını gördük. Bu tür hatalara Ç/çevirenin dipnotu hâlinde kısaca işâret ettik. Aynı şekilde gerekli görülen yerlerde şahıs, yer ve kavramlarla ilgili kısa açıklamalar yapmaya çalıştık."

Ayrıca tercümenin başına kısa bir Suyûtî biyografisi ve sonunda da eserin tahkik ve tahricinde kullanılan bir bibliyografya listesi eklenmiş.

Sadece Kurân-ı Kerîm ile yetinme gaflet ve cehâletinde bulunanlara karşı konuyla ilgili öz bilgiler sunmaktadır eser.

“Sizden herhangi birinizin koltuğuna rahatça yaslanmış, kendisine benim bir emrim veya yasağım hatırlatılınca ‘Onu bunu bilmem; biz ancak Allah’ın kitabındaki hükümlere uyarız’ dediğini duymayayım." (Hadis-i Şerîf)

Hz. Peygamber (sav) hayattayken “sünnet"e dair herhangi bir problem yaşanmazken, O’nun âhirete irtihâlinden kısa bir süre sonra sünnet problemi başlamış ve bu, günümüze kadar devam edegelmiştir. Bu tarih akışı içerisinde sünnetin dindeki yerini bir türlü sabitleyemenlerin yanı sıra, sünneti tamamen reddedenler de bulunmuştur. Sünnet ile ilgili çok önemli noktalara değinen Suyûtî’ye ait eserin tercümesi, sünneti kabul edenlerle onu reddedenlerin karşı karşıya geldiği çağımızda oldukça gerekli ve güzel bir çalışma.

Hocamızın emeğine sağlık…

Ayşenur AYDINLI - 06.02.2011

,

2634

Ayşenur AYDINLI Hakkında

Ayşenur AYDINLI

Hakkında yapılan google araması boş dönen gizemli insan. Lakin kitaplar hakkında çok şey söylüyor...

 

Ayşenur AYDINLI ismine kayıtlı 27 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin