Sürgün Edilen Ünlüler - Erdal Sarıçam

Sürgün Edilen Ünlüler - Erdal Sarıçam

Sürgün Edilen Ünlüler - Erdal Sarıçam

03.03.2011 - Bilal Can
Sürgün Edilen Ünlüler - Erdal Sarıçam
Sürgün bir insanın başka bir yere zorla, dayatmayla veya egemen gücün kendilerine zarar verecek korkusuyla başka bir yere gitmeye denir. Dünya tarihinin tozlu sayfaları arasında sürgün olarak vasıflandırılan birçok olay vardır. Bazı sürgünler bir kitleyle olurken bazıları da bireysel bir yer değişikliği olarak görülür.

Sürgünler genel olarak belirli bir zamana dayalı olan ve belirli bir zamana dayalı olmayan olmak üzere kategorilere ayrılabilir. Bu genellikle işlenilen suça göre sınıflandırılır. Tarihe bakıldığında bütün güç sahipleri, özellikle krallıklar, imparatorluklar döneminde bireyler ve bazı kesimler sürgüne zorlanmış ve cezaları öyle verilmiştir.

Sürgün birçok şiire, romana, hikâyeye konu olmuş bir maceradır. Şarkılarda gurbet acısı vatan hasreti, hüzünle birleştiğinde sürgün yerindeki yer çekilmez olur kişi vatan hasreti ile günden güne acısını büyütür. Doğup büyüdüğü yerlerden ayrı olmak, sevdiği, birlikte büyüdüğü kişilerden ve çevresinden uzaklaştırılmak en büyük ceza olsa gerek. Sezai Karakoç’un "sürgün ülkeden başkentler başkentine" metin altıok’un "kendine sürgün bir garip kişiyim" şiiri sürgün temalı şiirlerden sayılabilir. Refik Halit Karay romanlarında geçen ana unsurlardan biridir bazen sürgün. Bazen de Ebu Zerr’in gözlerindeki hüznü görmektir hüzün. Alegorik bir yapıyla her akla gelinişinde sürgün edilene garip bir acı, sızı bırakan bir sözdür sürgün.

Erdal Sarıçam İntihar Eden Ünlüler’den sonra ikinci biyografi çalışması olan Sürgün Edilen Ünlüler eserini de Gezgin Yayınlarından okuyuculara sundu. Yine büyük bir kaynak taraması sonucu oluşan eserde sürgün edilen kişiler alfabetik sıralamayla sunulmuş.

II. Abdülhamit’in hikâyesi ile başlayan kitapta, Ahmet Kaya’dan Benazir Butto’ya, Dalay Lama’dan Ziya Gökalp’e kadar birçok bilinen kişinin sürgün hikâyeleri yer alıyor. Ayrıntılı bir şekilde sunulan biyografiler kısa bir künye ile başlıyor, yaşadığı zamanın bir resmini çizerek sürgün edilme nedenlerine, bu sürgünde nereye sürüldüğü ve ne kadar süreyle sürgün hayatı yaşadıklarını da tarihlerle okuyucuya sunmuştur.

Sürgünün evrensel boyutunu ortaya koyan eser dünyanın çeşitli yerlerinde yaşamış insanların sürgün hayatlarının bir derlemesi niteliğinde. Sürgünün sadece bir devlete, bir kitleye, bir bireye dair olmadığını onun evrensel bir nitelikte olduğunu ve devletlerin bunu zaman zaman -hegemonya altına alamadığı zaman, kendi fikrinden başka fikirlere tahammülü olmadığı ve kendi rejimine karşı bir sorun olarak gördüğü zaman- o kişiyi sürgün cezası ile çarptırır.

Sürgün özellikle imparatorluklar ve krallıklar döneminde daha çok kullanılan bir ceza olarak varolmuşsa da kökeninin insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenilebilir. Günümüzde de hala sürgünün kullanıldığını görebilmekteyiz. Bu da gösteriyor ki insanlık var oldukça sürgün, sürülme, sürgünlük halleri insanlık için devam edecek bir ceza olarak varlığını sürdürecektir.

Sürgün Edilen Ünlüler
Erdal Sarıçam
Gezgin Yayınları
271 Sayfa
Bilal Can - 03.03.2011

,

3379

Bilal Can Hakkında

Bilal Can

Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji lisansını tamamladıktan sonra yüksek lisansını da aynı üniversitede "Mustafa Kutlu Öykücülüğünce Mekân: Bir Edebiyat Sosyolojisi" teziyle tamamladı. Sosyolojik çalışmaları mekân, kent, şehir ve edebiyat sosyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirleri, denemeleri, kitap değerlendirmeleri ve eleştirileri bir çok dergide yer aldı. Kitaphaber.com.tr sitesinin kurucuları arasında yer alıyor ve 2012 yılından beri Kitaphaber.com.tr nin editörlüğünü, 2015'ten itibaren genel yayın yönetmenliğini yapıyor.  Yayınlanmış 2 kitabı vardır. 

twitter: @bilalcan1

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin