Tasavvufun Dili 1 - Süleyman Uludağ

Tasavvufun Dili 1 - Süleyman Uludağ

Tasavvufun Dili 1 - Süleyman Uludağ

06.02.2011 - Ayşenur Aydınlı
Tasavvufun Dili 1 - Süleyman Uludağ

Her ne kadar kitaplar “İnsanın en yakın dostudur" denilse de “İlim kitaptan öğrenilseydi öğretmenlere ihtiyaç kalmazdı"… cümlesi de zihnimde yer edinir. Biraz üzerinde tefekkür edildiğinde gerçekten de öyle… Nasıl ki kitapla öğretmenin yeri ayrıysa, okumakla dinlemenin yeri ayrı. Tasavvufî öğretileri de ehlinin ağızından dinlemek daha etkili oluyor. Siz nasıl dünüşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben öyle hissediyorum. Gönle direkt hitap edip, kişiyi mevzûnun hakîkatine varan yolda yolcu kılıyor. Zaten tasavvuf; teslimiyet ve samimiyet değil midir! Ama zikrin yanında fikir de lazım. Bunun için de okumalı insan, dinlemenin yanı sıra. Farklı görüşler, farklı bilgiler de öğrenmeli.

Bir derneğin kermesinden aldığım bu kitabı herhangi bir kimsenin tavsiyesi ile almadım. Sanrım tasavvufî bir kitap olması ve yazarı dikkatimi celbetti. Süleyman Uludağ’ın makalelerini daha önceden okumuş olmama rağmen kitaplarını okuma fırsatım olmamıştı. Makalelerindeki üslûbu ve konulara yaklaşım tarzını kitaplarında da bulabilmeyi ümit ederek “Tasavvuf Dili " kitabına başladım.

Üç kitap hâlindeki serinin ilk kitabı “Mürşid - Mürid - Yol" üzerine yazılmış. Giriş ve iki ana bölümden oluşan eser, birçok sayıda alt başlık içeriyor. Konuları gerektiği kadar açıklamaya çalışan yazar âyet ve hadislerden de kesitler sunuyor. Bunların yanı sıra konular içerisinde tasavvuf ehlinin sözlerine de sıkça rastlanıyor. Örneklendirmelerle okuyucunun konuya vâkıf olması sağlanıyor.

Ruh, nefs, kalp ve akıl mevzûlarında tanım ve kısa bilgilerin ardından şeyh, mürid ve tarikat konularına geçiliyor. Şeriat - tarikat - hakikat - marifet sıralamasyıla, aralarındaki ilişkiye dayananan yazar, âyet ve hadislerle konuyu oldukça anlaşılır kılmaya çalışmış. Bu hususta kitabın özellikle son bölümü benim için tamamlayıcı ve duyurucu oldu diyebilirim. Bunun dışında kitapta birçok cümlenin altını da çizdim. En çok da konuları öz biçimde sunan vurucu ve susturucu cümleleri dikkatimi çekti. Gerek tasavvufun içinde olanlar gerekse tasavvufla ilgili tereddütleri olanların bir nebze de olsa faydalanabileceği bir eser. “Bir nebze" dedim; çünkü diğer ilimler gibi tasavvuf ilmi de bir deryadır. Hâl ilmidir. Okuyarak sadece teorikte kalınır. Oysa önemli olan, yaşayanı örnek almak ve daha önemlisi de hâle yansıtabilmektir.

Velhasıl bu kitap için tavsiyede bulunabilirim. Kitaptan istifâde edip hâle yansıtabilenlerden olabilmek ümidiyle hayırlı okumalar…

Ayşenur Aydınlı - 06.02.2011

,

3013

Ayşenur Aydınlı Hakkında

Ayşenur Aydınlı

Hakkında yapılan google araması boş dönen gizemli insan. Lakin kitaplar hakkında çok şey söylüyor...

 

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin