Temel Kavramlar 1 - Nuri Yılmaz

Temel Kavramlar 1 - Nuri Yılmaz

Temel Kavramlar 1 - Nuri Yılmaz

21.04.2011 - Ferhat Özbadem
Temel Kavramlar 1 - Nuri Yılmaz
Dinin temel kavramları üzerine, iki kitaplık bir çalışmanın ilk kitabı olarak neşredilen eser, Mana Yayınları tarafından yayın hayatına kazandırılmış.

Kitabın ebatı 11x21 formatında basılmış. Kapak tasarım, baskı ve redakte orta derecede olan bir kitap.

Kitapta ele alınan kavramlar; Vahiy, Kur’an, Nebi-Resul, Sünnet, Sünneti Resul. Kitabın sonuna mini bir sözlük eklenmiş.

Mukaddimede, kavramların önemi izah ediliyor.

Kitapta kullanılan çok net ve anlaşılır bir dil. Bu kavramlara tamamen yabancı olan bir kişinin okuduğunda anlaşılmadı üzerine yazılmış gibi bir intiba uyandırıyor.

Tanım ve mahiyetleri ele alınan kavramlar, tamamen birbirinden bağımsız bir şekilde ele alınıyor.

Vahiy kavramının ne olduğu ve neden vahye inanılması gerektiği kısmı anlatılırken Titanic gemisi üzerinden izah yapılması çok güzel olmuş.

Vahiy kavramı, usule uygun olarak önce sözlük anlamı olarak ele alınıyor. Akabinde, Kur’an’da vahiy kavramının kullanıldığı anlamlar ele alındıktan sonra, fıtri ve iradi olarak ikiye ayrılıp alt kategoriler ile, Kur’an merkezli sosyolojik tespitler ile izaha devam ediliyor.

Kur’an kavramı ele alınırken, Kur’an bilinci çok güzel bir şekilde ortaya konuyor. Kur’an’da Kur’an’ın tanımı ve ele alınış şekli ayetler ile ortaya konuyor. Bu bölümde, şehid öğretmen Seyyid Kutub’un fikirlerinin izleri kendisini açık bir şekilde gösteriyor.

Nebi-Resul (Peygamber ve Peygamberlik) kavramının izahına, Nebi-Resul bilinci nasıl olmalı şeklinde ele alınmıştır. Kur’an’daki ayetlerin ışığında peygamberlerin red edilme sebepleri başlıklar halinde ele alınıyor. Akabinde, kavramların Kur’ân’da kullanım şekilleri ve sözlük anlamları üzerinde duruluyor. Resullere iman üzerinde başlıklar halinde duruluyor. Ayetlerin ışığında Resuller ve itaat konusu güzel bir ifade şekli ile ele alınıyor. Bu yazıdan, müellifin sünnet algısının Kur’an merkezli olmak ile birlikte, ehli sünnet kriterlerine uyan bir yaklaşım olduğu ortaya çıkıyor. Ki, bir sonraki başlıkta sünnet kavramı ele alınırken bu minval üzere ele alınmıştır.

Sünnet kavramı, anlambilim çerçevesinde ele alınıyor. Lügat manası verildikten sonra, Kur’an’da sünnet kavramının kullanılma şekilleri ele alınıyor. Bu kısımda; hadis, fıkıh yada tefsir metodolojisine göre ele alınmamış sünnet kavramı, daha ziyade birey ve toplum ile ilgili kavramsal yönü ele alınmıştır. Ki, konu yasalar (Kural ve kaideler) üzerinden ele alınıp, kavramın anlaşılması isteniyor.

Sünneti Resul konusu kitabın en ilgi çeken bölümü olarak değerlendirilebilir. Sünnet kavramının, kavramsal anlamda yanlış algılandığı, doğru olan şeklinin ise, Kur’an’da bahsedilen şekli ile bütün resullerin ayetler ışığındaki davranış ve uygulamaları olarak algılanması gerektiği ifade ediliyor. Sünnet mahiyet olarak ele alındıktan sonra, sünnetin insan hayatındaki önemi üzerine özel bir başlık açılıyor. Sünnet konusunun son paragrafında, sünnet bilincinin ifadesi olarak şu cümle kullanılıyor. “Sünnet, yürüyen Kur’an’dır.”

Temel Kavramlar-1
Nuri Yılmaz
Mana Yayınları
Ferhat Özbadem - 21.04.2011

,

2774

Ferhat Özbadem Hakkında

Ferhat Özbadem

1979 yılında Adıyaman?da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli üç çocuk babasıdır.

zeynepder.org, haberdurus.com, gulder.info, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sayfalarında belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:

  • Ebrulim
  • Kur'an'ın Gölgesinde Hz. Muhammed
  • Cennetin Yolu
  • Kur'an'ı Nasıl Okumalı
  • 40 Esas 40 Düstur
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin