Tereddüdün İki Yüzü

Tereddüdün İki Yüzü

Tereddüdün İki Yüzü

16.11.2020 - Ülker GÜNDOĞDU
Tereddüdün İki Yüzü

İnandığın, kendini vereceğin, teslim olduğun, hayatı sana anlatan kitapların bir kahramanı ile hakikatı bulmak için peşinden gidersiniz ve aradığınızı kitaplarda bulursunuz. Kitaplar, içlerinde barındırdıkları unsurlar bakımından farklılıklar gösterir. Özellikle romanlar, kahramanlarıyla okuru peşine takar. Kahramanın hakikati bulmak, gerçekle yüzleşmek için verdiği çabaya şahit olur. Dosttur kitaplar; yalnızlığınızı alır, sizi derin duygulara gark eder, bazen güldürür bazen hüzünlendirir, bazen mütereddit bir ruh haliyle içinizde fırtınalar kopartır. İşte o eserlerden biri Peyami Safa’nın Bir Tereddütün Romanı adıyla yayınlanmış eseridir. İlk basımı 1933 yılında yapılan eserin yeni baskısı Ötüken Yayınları tarafından yapılmıştır. Eser, Peyami Safa’nın romancılığının zirvesine ulaştığı bir eserdir.

Peyami Safa küçük yaşta babasını kaybedince annesi ve ağabeyi ile zor şartlar altında yaşadı. İnsan psikolojisini derinden tanımlamasıyla meşhur birçok eser kaleme almıştır.

Bir Tereddüdün Romanı adlı eser bütün insan iradesini ikiye bölen yalnızlığın nedeninin tereddüt olduğunu birçok açıyla ele almaktadır. Tereddüdün şüpheye dönüşmesiyle gelen yenilikleri ve zaferleri ele alırken ayrıca tereddüde borçlu olduğumuzu gözler önüne sermektedir. Septisizm üzerine hâkkedilmiş bir eser ile okuru dengeye davet eder.

Roman, içinde barındırdığı kurmacasıyla, yazarı ve iki kadın okuru bir araya getirir. Bunlar arasında inanç ve inkâr, bireysellik ve toplumsallık, hırs ve rekabet, aşk ve nefret ikilemleri bir arada sunulmuştur. Eser, genel itibariyle insanoğlunun tereddüt ve bocalamalarını konu edinmektedir.

İnsanlar inanç ve inkar arasında bocalar, yaparken yıkar, iyilik ederken dengesizliği ile kötülüğe neden olur. İnsan, isyan ve kabullenişinin sonucunda yaşam ve ölüme duyduğu korku ile oluşan tereddüdün kontrolünü sağlamalıdır. Yazar, kitabını okuyan iki kadın karisinin (okuyucusunun) ruhunun içinde bulunmak ister. O ruhlarda kitabının uyandırdığı hayalleri, tedaileri, akisleri, heyecanları birer birer görmek ve bir kitapla kâri arasındaki sayısız tesir ve aksi teşirlere nüfuz etmek isteğinin yol açtığı olaylar dizisi farazi kabul edilen hipoteze dayalı nüansları çok iyi tasvir eder.

Kitap okumak bir sanattır; belki de yazmak kadar güç bir sanat. Yazarlar, yalnız yazarların okuması için mi yazmalıdırlar? Kâri ile muharrir arasındaki seviye, aynı derecede olmazsa anlaşmanın imkânı kalır mı? Kitapların kâri üzerindeki etkisinin bazen bir mikroptan farkı yoktur, ya da bir virüsten… Kimi kitaplar insanı hasta edecek seviyede düşünceler barındırır.

Kitapların etkili üslupları vardır bazı his ve fikirlerin üzerinizde bıraktığı heyecana kendinizi kaptırabilmelisiniz. Bir Tereddüdün Romanı adlı eser, sansasyonel bir biçimde farklı heyecanlar yaşatan bir anlatım sergileyerek okurun karşısında durmaktadır.

İnsanın ruhunda duyduğu haz ve keder hesap edilecek olursa görülecektir ki hiç kimse, kimseden daha fazla ne mutlu ne de mutsuzdur. Hepimiz kahkahalarımızı gözyaşlarımızla örtüyoruz ve bu durumda bir dilenci bir milyarderden farksızdır.

Şuur zenginliği elde ettiğim eser benim nazarımda anlamak veya düşünmek için okuduğum ciddiyet ve doğru tespitler ile eseri diğer eserlerden ayıran sadece birkaç özelliğidir. Farklı duygu durumları yaşatan eser, anlatım biçiminin sürükleyiciliği sayesinde okurda heyecan uyandıran bir eser. Tespitleri ve tahlilleri ile insan psikolojisinin derinlerine nüfuz edebilmektedir. Eser, ortaya koyduğu fikirlerle hayat şartlarını değerlendirmekte, toplumun farklı yönlerine vurgular yapmaktadır. Bütün fikirlerin içimde aldığı manayı derinleştiren hayatın şartlarına zekâmızın mahsulleri ile yaşamak ümidi vermektedir.

Sonuç olarak söylenebilir ki; şuurda kalan düşünceleri değiştiren irade, kendi elinizdedir. Peyami Safa’nın bu eseri, şuur ve irade ekseninde tereddütlerimizi dillendiren bir eser olarak Türk Edebiyatı’nda önemli bir yere sahiptir.

Peyami Safa

Bir Tereddüdün Romanı

Ötüken yayınları

200 sayfa

Ülker GÜNDOĞDU - 16.11.2020

,

3090

Ülker GÜNDOĞDU Hakkında

Ülker GÜNDOĞDU

Okumaya başladığımdan bu güne bulabildiğim her tür kitabı okumaktan duyduğum zevk daha fazla okumaya teşvik etti. Bir çok alanda okuma gayreti ile beni seçen kitapları okuyorum. Bilgi birikimimi paylaşma isteği ile uygun platformlarda okur yazar olarak okuma sevgisine farkındalık oluşturmak için kitaplara verdiğim anlamı aktarıyorum. Bibliyomani değilim sadece bir kitap daha okuyacağım…

Ülker GÜNDOĞDU ismine kayıtlı 63 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin