Tevhid - Hasan El Benna, Düşünce, Ferhat ÖZBADEM

Tevhid - Hasan El Benna yazısını ve tüm Ferhat ÖZBADEM yazılarını Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Tevhid - Hasan El Benna

12.03.2012 11:20 - Ferhat ÖZBADEM
Tevhid - Hasan El Benna

Merhum ve mücahit Şehit Hasan El Benna hazretlerinin Müslüman Kardeşler mecmuasında islam akaidine dair eşsiz ve nadide tefrikalarını yayınlamıştı. O, bu makalelerini islam topluluğuna ithaf etmişti. El Benna'nın akaid ile ilgili makalelerini derleyen ve bu eseri istifademize sunan Muhammed Rıdvan şöyle diyor: "Bu konuda yazdığım yazılarda Allah'ın izni ile iki esastan hareket edeceğim. Birincisi, dini inançları insanların ruhlarına ulaştırmakta, kalplerine ve şuurlarına akıtmakta Kur'an-ı Kerim'in ve Hz. Muhammed'in (S.A.V.) yoluna dayanmaktır. Sade bir dil kullanılacak, felsefe ve mantığın münazaracı görüşleri ve kelamcıların terimleri kullanılmayacaktır. Burada bizim tuttuğumuz yol, selef-i salihinin yoludur. Allah onlardan razı olsun.

ikincisi, insanlardaki dinî inançların tesirlerini beyan etmekle İslâmi akidelerin ruhlara ve gönüllere akış derecesini ortaya koymaktadır. Kitabımızı tetkik eden okuyucu bu sayede nefsinin hangi merhalede olduğunu bitebilsin. Eğer imanı kuvvetli ise Allah'a ve verdiği nimetine karşı hamd etsin. Yok eğer dinî inançları zayıf ise ilacını alsın, tedavi olsun, imanını kuvvetlendirsin."

Eser, 1972'de Abidin Sönmez tarafından tercüme edilmiştir. Bir kısım imla hataları olmak ile birlikte, mana tercüme diyebileceğimiz tarzda tercüme edilmiştir. Eserin makalelerin derlemesi olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak, El Benna'nın akait ilmini en baştan ele almaya başladığı fakat şehadeti vesilesi ile bu çalışmanın yarım kaldığını görüyoruz.

Akait kavramı ve akait ilmi ile ilgili tanımlamalar verildikten sonra, uluhiyet konusunda izahlar veriliyor. Esmai Hüsna olarak kavramlaşan Allah'ın (cc) isimleri ve kelime anlamları verildikten sonra güzel isimler ile ilgili konulara işaret edilip kısaca bilgi veriliyor. Allah'ın sıfatları konusunda ayet ve hadislerde geçen sıfatlar ele alınıyor. Bu noktada şunu ifade etmek gerekiyor. herhangi bir ekolün Allah'ın sıfatları hakkındaki görüşlerinden ziyade ayet ve sahih hadislerde geçen sıfatların ele alınmış olması önemli bir mevzudur. Allah'ın sıfatları konusu işlenirken, farklı kelam ekollerinin görüşlerine yer veriliyor. Halef ve selefin bu konudaki yaklaşımları okuyucu ile paylaşılıyor. İmam gazali ve Razi gibi alimlerin görüşlerine yer verildikten sonra selef alimlerinin sıfatlar ile ilgili görüşleri paylaşılıyor.

Eserin hatime bölümünde ise meşhur tavsiyeler yer almaktadır. Şehid Hasan El Benna'nın bütün İslam ümmetine faydası olacak olan tavsiyeleri kitabın muhtevasına uymasa da istifade edilmesi noktasında önemli bir bölümdür.

Bazı eserler vardır. Hacmi küçük muhtevası büyük denir ya. İşte El Benna'nın Tevhid adlı eseri tam da bu tanımlamaya uyan bir eserdir. Sade dili ve anlaşılır üslubu ile akaid ile ilgili olarak giriş bilgisi diyebileceğimiz bir çalışma.

Eserde yer alan makaleler farklı tarihlerde farklı yayınevleri tarafından basılmıştır. Eserde yer alan makaleler tevhid konusunu işleyen başka alim ve yazarların makaleleri ile yan yana getirilip derleme şeklinde de basılmıştır. Tercüme eserlerin ağırlıkta olduğu 70'li yıllarda önemli bir tercüme çalışması olarak görebiliriz bu çalışmayı. Çünkü o dönemde her alanda olduğu gibi akait ilmi konusunda da telif eserler çok az neşrediliyordu.

Tevhid
Allah'ın Varlığı ve Sıfatları
Hasan El Benna
Nizan Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 12.03.2012 11:20 - Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 22:14

,

4405

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış eserleri:

Araştırma-Düşünce: Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları.

Roman: Muaz, Brezilya, Beşir ve Gazali, Beşir ve Selahaddin Eyyubi, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Sultan Abdulhamid.

Biyografik Roman: Hasan el Benna, Seyyid Kutub, Mevdudi, Aliya, Malkolm X, Muhammed Ali, Meryem Cemile, Mehmet Akif, Metin Yüksel, Said Halim Paşa, Necip Fazıl Kısakürek, Akif İnan, Ömer Muhtar, Zeynep Gazali.

Tavsiyeler: Hasan el Benna, Said Havva, Yusuf el Karadavi, Hasan en Nedvi, Seyyid Kutub, Mevdudi, Fethi Yeken, Malkolm X, Aliya, Mustafa Meşhur.

Şiir: Ebrulim. Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 202 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin