Tevhid - Hasan El Benna

Tevhid - Hasan El Benna

Tevhid - Hasan El Benna

12.03.2012 - Ferhat Özbadem
Tevhid - Hasan El Benna
Merhum ve mücahit Şehit Hasan El Benna hazretlerinin Müslüman Kardeşler mecmuasında islam akaidine dair eşsiz ve nadide tefrikalarını yayınlamıştı. O, bu makalelerini islam topluluğuna ithaf etmişti. El Benna'nın akaid ile ilgili makalelerini derleyen ve bu eseri istifademize sunan Muhammed Rıdvan şöyle diyor: "Bu konuda yazdığım yazılarda Allah'ın izni ile iki esastan hareket edeceğim. Birincisi, dini inançları insanların ruhlarına ulaştırmakta, kalplerine ve şuurlarına akıtmakta Kur'an-ı Kerim'in ve Hz. Muhammed'in (S.A.V.) yoluna dayanmaktır. Sade bir dil kullanılacak, felsefe ve mantığın münazaracı görüşleri ve kelamcıların terimleri kullanılmayacaktır. Burada bizim tuttuğumuz yol, selef-i salihinin yoludur. Allah onlardan razı olsun.
ikincisi, insanlardaki dinî inançların tesirlerini beyan etmekle İslâmi akidelerin ruhlara ve gönüllere akış derecesini ortaya koymaktadır. Kitabımızı tetkik eden okuyucu bu sayede nefsinin hangi merhalede olduğunu bitebilsin. Eğer imanı kuvvetli ise Allah'a ve verdiği nimetine karşı hamd etsin. Yok eğer dinî inançları zayıf ise ilacını alsın, tedavi olsun, imanını kuvvetlendirsin."

Eser, 1972'de Abidin Sönmez tarafından tercüme edilmiştir. Bir kısım imla hataları olmak ile birlikte, mana tercüme diyebileceğimiz tarzda tercüme edilmiştir. Eserin makalelerin derlemesi olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak, El Benna'nın akait ilmini en baştan ele almaya başladığı fakat şehadeti vesilesi ile bu çalışmanın yarım kaldığını görüyoruz.

Akait kavramı ve akait ilmi ile ilgili tanımlamalar verildikten sonra, uluhiyet konusunda izahlar veriliyor. Esmai Hüsna olarak kavramlaşan Allah'ın (cc) isimleri ve kelime anlamları verildikten sonra güzel isimler ile ilgili konulara işaret edilip kısaca bilgi veriliyor. Allah'ın sıfatları konusunda ayet ve hadislerde geçen sıfatlar ele alınıyor. Bu noktada şunu ifade etmek gerekiyor. herhangi bir ekolün Allah'ın sıfatları hakkındaki görüşlerinden ziyade ayet ve sahih hadislerde geçen sıfatların ele alınmış olması önemli bir mevzudur. Allah'ın sıfatları konusu işlenirken, farklı kelam ekollerinin görüşlerine yer veriliyor. Halef ve selefin bu konudaki yaklaşımları okuyucu ile paylaşılıyor. İmam gazali ve Razi gibi alimlerin görüşlerine yer verildikten sonra selef alimlerinin sıfatlar ile ilgili görüşleri paylaşılıyor.

Eserin hatime bölümünde ise meşhur tavsiyeler yer almaktadır. Şehid Hasan El Benna'nın bütün İslam ümmetine faydası olacak olan tavsiyeleri kitabın muhtevasına uymasa da istifade edilmesi noktasında önemli bir bölümdür.

Bazı eserler vardır. Hacmi küçük muhtevası büyük denir ya. İşte El Benna'nın Tevhid adlı eseri tam da bu tanımlamaya uyan bir eserdir. Sade dili ve anlaşılır üslubu ile akaid ile ilgili olarak giriş bilgisi diyebileceğimiz bir çalışma.

Eserde yer alan makaleler farklı tarihlerde farklı yayınevleri tarafından basılmıştır. Eserde yer alan makaleler tevhid konusunu işleyen başka alim ve yazarların makaleleri ile yan yana getirilip derleme şeklinde de basılmıştır. Tercüme eserlerin ağırlıkta olduğu 70'li yıllarda önemli bir tercüme çalışması olarak görebiliriz bu çalışmayı. Çünkü o dönemde her alanda olduğu gibi akait ilmi konusunda da telif eserler çok az neşrediliyordu. Ferhat Özbadem - 12.03.2012

,

3862

Ferhat Özbadem Hakkında

Ferhat Özbadem

1979 yılında Adıyaman?da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli üç çocuk babasıdır.

zeynepder.org, haberdurus.com, gulder.info, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sayfalarında belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:

  • Ebrulim
  • Kur'an'ın Gölgesinde Hz. Muhammed
  • Cennetin Yolu
  • Kur'an'ı Nasıl Okumalı
  • 40 Esas 40 Düstur
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin