Toplum Psikolojisi - Nevzat Tarhan

Toplum Psikolojisi - Nevzat Tarhan

Toplum Psikolojisi - Nevzat Tarhan

11.05.2012 - Mustafa Atalay
Toplum Psikolojisi - Nevzat Tarhan

Bireysel kimliğin ön planda olduğu bir dünya düzeni içerisinde toplumsal akla hizmet edecek argümanlara ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Derin kavramsal boşluğun anlam denizinde yüzmeye çalışan insan için varlığa bütüncül yaklaşmanın kodları, bu argümanları elde edebilme ve kullanabilme yetisiyle birebir ilişkilidir.

Bugün anlamın konusu olan birçok noktada insanın kendisiyle birlikte varlığa ve topluma dönük düşünsel yaklaşımı, tasavvurunda şekillenen kavramların kalplerinde yetişmektedir. Düşünceye bir temel teşkil eden bu kavramların kalplerinde, anlamın konusu olacak her bir olgu, sağlam dayanaklarla yeniden yorumlanıp yeni bir insan ve toplum bilincine hizmet edecek araçlara dönüştürülebilmektedir.

Nevzat Tarhan, toplum psikolojisine dair tespitler yaparken öncelikle her bir kavramı bireysel-toplumsal zeminde ayrı ayrı ele alıp, bireylerden topluma uzanan yolun çizgisini net bir şekilde ortaya koymaktadır. İlk olarak kavramların anlam dünyasında okuyucusuna bir perspektif kazandıran yazar, düşüncelerini daha cesur ifade edebilme yollarını da bu şekilde oluşturmuş olmaktadır.

İnsanı iyi anlamanın aslında toplumu anlamak olduğu, insanı toplumdan toplumu ise insandan bağımsız düşünmemek gerektiği eserde görülen temel düşüncelerden birisidir. Bu nedenle toplumsal aklın insan aklı ile birlikte yorumlanması ve insan aklının zaaflarının toplumsal aklın zaaflarıyla değerlendirilmesi farklı düşünsel süreçleri de beraberinde getirmektedir. İnsan ruhunda gelişen psikolojik rahatsızlıkların toplumsal boyutlarıyla ele alınması bile eseri farklı bir noktaya taşımaktadır. Elbette bütün bu durumlar eseri daha verimli kılan hususlardandır.

İdeal bir toplum için empatinin olmazsa olmaz yerine geniş yer ayrılan eserde, empatiyi işlevsiz hale getirecek marjinal gruplara dair açıklamalara da yer verilmektedir. Yine empatinin tanımı, unsurları ve çeşitlerine dair birçok bölümün eserde işlendiğini görmekteyiz.

Eserin bir ayağı ülkemiz ve hali hazırdaki durumundayken diğer ayağı psikolojik tahlillerdedir. Yukarıda bahsettiğimiz hususlar da dâhil olmak üzere, ülkemiz toplum yapısı ve insan durumu göz önünde bulundurularak, bu perspektif üzerinden konular ele alınmaktadır. Çok iddialı olabilir ama, eseri bitirdiğinizde Türkiye toplumuna dair zihinlerinizde birçok farklı tanımlamaların oluştuğunu görebilirsiniz.

Yazar ideal bir toplum için öncelikle kavramsal ağlarla kurduğu alt yapıyı, 622 Medine Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi(İHEB) ile hitama erdirmektedir. Öncelikle bu iki metni okurlarına sunan yazar, daha sonra metinlerin karşılaştırmalı analizine de yer vererek, asr-ı saadetten bugüne -düşsel değil- gerçekçi bir köprü oluşturmaktadır. Bu iki metinde insan ilişkileri açısından Medine Sözleşmesi'nin; insan-devlet ilişkileri açısından İHEB'nin ön planda olduğu vurgulanmaktadır:

"Medine Sözleşmesi toplumsal empati açısından vizyonu daha büyük bir sosyal sözleşmedir. Bireyler arasındaki yatay ilişkinin hukuki tanımlamasına daha çok vurgu yapılmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ise bireyin devletle olan ilişkisini tanzim etme açısından daha yüksek bir toplumsal sözleşmedir."

Birçok açıdan bu iki metni tahlil eden yazarımızın, ek olarak 628 Hudeybiye Anlaşmasını da ele aldığını belirtmeden geçmemek gerekir.

Nevzat Tarhan
Toplum Psikolojisi
Timaş Yayınları
336 sayfa

Mustafa Atalay - 11.05.2012

,

4910

Mustafa Atalay Hakkında

Mustafa Atalay

Bir gölün kıyısında 88 yılının Temmuz sıcağında hayata gözlerini açtı. Eğitiminin büyük bölümünü burada geçirdi. Bir denizin kıyısında 2007-2012 yılları arası Üniversite eğitimiyle birlikte hayat eğitimi de aldı.

Bir gölün kıyısına döndüğü yaşamını, 2012 Ağustos'undan bu yana 'Lale'lerle bezeli düşüncelerle 'Eczane'sinde devam ettiriyor.

Okuyor, yazıyor, çalışıyor ve başka alanlarda eğitimine devam ediyor.

Daha önce Üniversite bünyesinde çıkarılan Sentez Dergisi'nin editörlük ve yazı işleri sorumluluğu görevlerini üstlendi. Kardelen Derneği Bülteni'nin editörlüğünü yaptı. Dernek ve Vakıf bültenlerinde ara ara göründü, Alıntılar Mektebi'nde talebe oldu, Yolcu Dergisi'nde nefeslendi, on5yirmi5.com'da uzun bir serencamı oldu. Kitaphaber.com.tr'yi ise evi gibi görüyor...

Facebook: mvatalay
Twitter:@ayn_sin_kaf
Blog:http://aynsinkaf.blogspot.com.tr

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin