Yazarların Derdi Nedir?

Yazarların Derdi Nedir?

Yazarların Derdi Nedir?

25.01.2013 - Kitaphaber
Yazarların Derdi Nedir?
Bu hafta, "Yazarların sence derdi nedir ki öyle yazıyorlar?" diye sorduk; farklı cevaplar aldık.

Hayatın almaşları arasında karar kılamayanların coğrafyasında, kendi içsel sesini daha bir kısıp; dışarıda var olan her bir şeyden 'bir çeşit kesretten vahdete sığınır gibi' kaleme sarılmak türünden bir düşünceye saplandıklarından -öyle ya da böyle- yazarlar... (Osman Koca)

Yazar'ın yazma düşüncesi yoktur ve genelde yazma istidadı; kalbi derinlik ve akabinde vuku bulan keşifdir.. Yazar, yazan olmaktan öte yazdırılandır.. Birçok karakteri üzerinde taşıyabilme, farklı duyguların anaforunda seyyah olabilme ve kendinin dahi bilemediği yazma istidanın aleme nazar etme yetisine sahip olup bu melekelerden yoksun olanlar adına konuşan kimsedir... Derdi olduğu için değil de derdi yaşayan olduğu için, derdi yaşamayı becerebilen kimse olduğu için yazandır... (Birsen Çay)

Belki de fânilik kaygısının verdiği dürtüyle; yazmak bir tür ebediyyet kazanabilme çabasıdır. (Meryem Betül Altuntaşi)

Bu biraz yaratım süreci ile ilgili olabilir. Sanatçı ortaya koyduğu eserin insanlar tarafından görülmesini, bilinmesini, duyulmasını, konuşulmasını ister. (Can Varol)

İnsan bulmak için yaratılmıştır. Yazmak aramanın eylemidir. Bu yüzden yazarlar. (Ömer Ertürk)

Kanımca yazarların yazmaya iten en önemli dert; yaşadığı ve keşfettiği hakikati, insanlığın da istifadesine sunmaktır. Bu nedenle yazarlık; bencilliğin değil, paylaşımcı bir ruhun terennümüdür. (Mehmet Beydemir)

Tahtakale'de, kirli elbiseli ve evsiz bir adam şöyle bağırıyordu: "beş yara bandı bi lira elli tane yara bandı bi lira!" dedim ki içimden "yaralı adam, yara lbandı satar, bi lira..." Bence yazarın derdi, yara bandı. Kesilen hayatlara, kesilmiş hayatının bandını sunmak. Hem acısına ortak olmak hem de acısından kurtulmak. (Fatih Kasva)

Bir hışımla geldi geçti
Birçok şiir yazdı geçti
Bu yazıyı da düzeltti
Bir Sabırsız Çalakalem
Kitaphaber - 25.01.2013

,

2940

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini ve kitaphaber adına yaptığımız söyleşileri bu profilden sizlerle paylaşıyoruz.

Kitaphaber ismine kayıtlı 767 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin