Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yeni Türkiye ve Türk Tipi

Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yeni Türkiye ve Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı

Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yeni Türkiye ve Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı

15.03.2017 - Kitaphaber
Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yeni Türkiye ve Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı

Yeni Anayasa

Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Yeni Türkiye

Tüm sorulara cevap veren kılavuz kitap!

Türkiye, belki de tarihinin en önemli dönemecinde. Sanılmasın ki 80 milyon sadece kendi kaderini belirleyecek. Bu referandum Türkiye’yi felç edenlerin asırlık planlarına son verebilir! Osmanlı’dan bize emanet, esaret altındaki mazlum halkların da özgürleşmesine imkân sağlayacak son fırsat olabilir!

Karar anı gelip çattığında, kafanızda tek bir soru işareti bile kalmaması için olabilecek tüm senaryo ve argümanlar konunun uzmanlarına soruldu. Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın, Dr. Yusuf Kaplan, Metin Külünk, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Abdurrahman Dilipak, Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Erol Erdoğan, Azmi Ekinci, Şevki Yılmaz, Avni Özgürel, Şamil Tayyar, Prof. Dr. Haluk Alkan, Av. Fatma Benli, Dr. İhsan Aktaş, Ayten Çalış, Süleyman Özışık, Av. Cavit Tatlı ve Prof. Dr. Bahattin Türetken geçmişi, bugünü ve geleceğiyle yeni sistemi analiz etti.

İşte kitapta sizler için cevabı aranmış sorular ve sorunların ana hatları:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk siyasetinde "kanserleşmiş" hangi sorunlara çözüm bulunacak?

Yeni sistem, parlamenter düzendeki cumhurbaşkanı - başbakan arasındaki çift başlılığı ortadan kaldıracak mı?

Cumhurbaşkanlığı makamını milletten ayrı, sadece devleti koruyan bir otorite olarak inşa edenlerin amacı ne idi? Anayasa değişikliği sürecinde aynı odakların tarafı ne oldu?

Türkiye'de güçlü tek parti iktidarlarını sona erdiren askeri darbelerin ve muhtıraların asıl amaçları neydi? Arkalarında kimler vardı?

Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi İslam âleminin bölünmüşlüğünü sona erdirebilir mi?

Bize uygun milli bir yönetim sistemi nasıl inşa edilmelidir?

2023 ve 2071 vizyonlarının gerçekleşebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti önümüzdeki 5 sene içerisinde hangi adımları atmak zorunda?

Kitabın Bölümleri:

GİRİŞ: NEDEN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ?

18 MADDELİK ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ NE DİYOR?

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN GETİRDİĞİ YENİLİKLERİN ÖZETİ

SİYASİLER, BAŞKANLIKLA İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

TARİHTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM ŞEKİLLERİ VE ANAYASA TARTIŞMALARI Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN

TÜRKİYE PRANGALARDAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR Dr. Yusuf KAPLAN

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİR BAŞKANLIK Metin KÜLÜNK

SİSTEM TARTIŞMALARININ TARİHİ SÜRECİ Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU

SİSTEM KARMAŞASINA FELSEFİ BİR BAKIŞ Abdurrahman DİLİPAK

MİLLİ İRADE Prof. Dr. Mazhar BAĞLI

YENİ SİSTEMİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ POZİTİF ETKİLERİ Erol ERDOĞAN

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİR SİSTEM Azmi EKİNCİ

TÜRKİYE’YE BAŞKAN OLMAK YAKIŞIR! Şevki YILMAZ

MİLLETE HESAP VERİLEBİLİRLİK ESASI ÜZERİNE BİR SİSTEM Avni ÖZGÜREL

HALKIN, TEMSİLCİLERİ ARACILIĞIYLA YÖNETİME KATILDIĞI BİR SİSTEME DOĞRU Şamil TAYYAR

NEDEN BAŞKANLIK SİSTEMİNİ TARTIŞIYORUZ? Prof. Dr. Haluk ALKAN

EMPERYALİST SİSTEME KARŞI GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE Av. Fatma BENLİ

VESAYETTEN HALKIN İKTİDARINA Dr. İhsan AKTAŞ

YENİ TÜRKİYE’YE TURBO TAKVİYE Ayten ÇALIŞ

AKTİF BİR CUMHURBAŞKANI Süleyman ÖZIŞIK

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE DUYULAN İHTİYAÇ Av. Cavit TATLI

BİLİM VE TEKNOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN YENİ TÜRKİYE YÖNETİM MODELİ Prof. Dr. Bahattin TÜRETKEN

Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı

KURUMLARIN VESAYETİNDEN HALKIN İKTİDARINA!

Strateji ve İstihbarat Uzmanı Muhammed Taha Gergerlioğlu yeni kitabında en kritik üç soruya yanıt arıyor: Rejim mi değişiyor? Sistem mi geliyor? Ülkemiz nasıl daha iyi yönetilecek?

Gergerlioğlu, "Bu sorulara cevap vermek için öncelikle milletimizin siyasal kültürüne bakmalıyız," diyor ve devam ediyor:

"Son kurduğumuz Osmanlı Devleti'nin ilk on padişahı dünyanın en önde gelen mareşalleridir ve hemen hepsi güçlü liderliği temsil eder. Bizim medeniyetimizde, ülkelerin ne kadar medeni olduklarını adalete verdikleri kıymetle ölçeriz. Bugüne kadar kurduğumuz devletlerde de en temel mesele adalettir. İşte adaleti tevzi etmenin, Kızıl Elma’ya yürümenin en temel koşulu önce evin içini düzene sokmak, sistemli ve her açıdan organize bir toplum meydana getirmektir. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu temel düşüncenin yönetim sistemi ve vücut bulmuş hali olacaktır. Yani yapılmak istenen şey kurumsal vesayetten halkın iktidarına zemin hazırlayan bir sistem oluşturma çabasıdır."

Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı, yeni anayasa ve yeni sistemle Türkiye halkının ne kazanacağının altını çizerken, Cumhuriyet tarihinin en majör soru(n)larına da analitik açılımlar getiren stratejik bir kılavuz kitap:

Türkiye toplumunun sosyal dokusuna en uygun yönetim modeli başkanlık sistemi olabilir mi? Diğer modellere göre başkanlık sisteminin avantajları neler?

Parlamenter sistemde halkın iradesi kurumlar eliyle nasıl gasp edildi? 140 yıllık parlamenter sistem geleneğimiz olduğu doğru mu? Parlamenter sistemin rutininde işlemesine bile tahammülü olmayan çevrelerin, parlamenter sistemi bu denli yüceltmesinin sebepleri nelerdir?

Türk demokrasi tecrübesinde, kurumların parlamenter sistemde yeri nedir? Kurumsal vesayetin tahkiminde parlamenter sistemin yetersizlikleri ne ölçüde etkili oldu? Parlamenter sistemin hangi kusurları darbe ortamına uygun zeminin oluşmasına yol açtı?

Halk iradesi nedir ve pratikte ne şekilde tezahür etmektedir? Parlamenter sistemde halk iradesi nasıl devre dışı bırakılabilmektedir? Başkanlık sisteminde halk iradesinin doğrudan yönetime yansımasının imkânı nasıl sağlanmaktadır?

Başkanlık sistemi diktatörlüğe kapı açar mı? Bu yönde propaganda yapanların zihinlerinin gerisinde hangi endişeler yatıyor?

Kuvvetler ayrılığı ne anlama gelmektedir? Başkanlık sistemi; yasama, yürütme, yargı arasında nasıl bir denge gözetmektedir. Başkanlık sisteminin kuvvetler ayrılığı konusunda sağladığı güvenceler nelerdir?

Devlet sistemi ve yönetim sistemi arasındaki farklar nelerdir? Yönetim modeliyle ilgili konuların rejim veya devlet sistemi tartışmasına çekilmesinin arkasında hangi niyetler bulunuyor?

Başkanlık sistemi, siyasi istikrarsızlığa nasıl bir çözüm getiriyor? Koalisyon dönemlerinin Türkiye’ye ödettiği bedel nedir? Parlamenter sistem yönetimi nasıl kilitliyor? Yakın tarihte parlamenter sistemin neden olduğu hükümet krizleri bize ne anlatıyor?

Başkanlık sistemi dünyadaki gelişmeler karşısında Türkiye’ye ne gibi avantajlar sağlıyor? Krizleri aşma ve hızlı karar alma konusunda güçlü bir yürütmenin önemi nedir?

Başkanlı sisteminde meclisin yetkileri nasıl tanımlanıyor? Meclisin Cumhurbaşkanını denetlemesi ne şekilde sağlanıyor? Yürütmenin yasa teklifi hazırlama yetkisinin ortadan kaldırılması milletvekillerini yasama görevi açısından nasıl konumlandırıyor?

Cumhurbaşkanı’nın en az %50 oyla seçilebilmesinin, toplumsal ve siyasi uzlaşı kültürüne yansıması nasıl olacak? Meclis ve Cumhurbaşkanı’nın karşılıklı seçim yenileme yetkisi krizlerin aşılmasında ve uzlaşı kültürünün gelişmesinde nasıl bir fonksiyon icra edecek?

Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkarma yetkisi hangi alanları kapsıyor? Kararnameler kanunla çelişirse nasıl bir yol izleniyor? Kararnameler meclis ve Anayasa mahkemesi tarafından nasıl denetleniyor?

Mevcut uygulamada Cumhurbaşkanı'nın sınırsız yetkilere sahip olması, buna karşın sorumsuz olması yönetimde ne gibi sorunlara yol açıyor? Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhurbaşkanı'nı yargı ve meclise karşı hangi araçlarla sorumlu hale getiriyor?

Cumhurbaşkanlığı sisteminde, yargı bağımsızlığı nasıl sağlanıyor? Yargının bağımsızlığı yanında tarafsız olması ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanlığı sisteminde yüksek yargı organlarının üye seçimi nasıl yapılıyor? Üye seçiminde Cumhurbaşkanı ve meclisin aktif olarak müdahil olması, yargı organlarının toplumsal meşruiyetine nasıl bir katkı sağlıyor?

Kitabın Bölümleri:

BÖLÜM 1: “VESAYET”

 • Türkiye’de Vesayetin Kısa Tarihi

BÖLÜM 2: HÜKÜMET SİSTEMLERİ

 • Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi Nedir?
 • Türkiye’nin Parlamenter Sistem Tecrübesi ya da Siyasi Krizler Tarihi
 • 1961 Darbesi ve Ali Fuat Başgil’in Başına Gelenler
 • Faruk Gürler Olayı ve Fahri Korutürk’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
 • 115 Turda Cumhurbaşkanı Seçemeyen Meclis
 • Sistemin Tıkanması, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Sürecinde Yaşananlar ve Son Muhtıra

BÖLÜM 3: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

 • Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne Geçiş Neden Zorunlu?
 • Halkın Seçtiği Cumhurbaşkanı Ve Yönetimde Çift Başlılık

BÖLÜM 4: TÜRK TİPİ CUMHURBAŞKANLIĞI

 • Anayasa Değişikliği Neleri İçeriyor?
 • “Kuvvetler Ayrılığı”: Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde Cumhurbaşkanının Yetki ve Sorumlulukları
 • Yeni Sistemde Cumhurbaşkanının Siyasi Sorumluluğu ve Yetkileri
 • Bir Vesayet Kurumu Olarak Yargı

BÖLÜM 5: CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ HAKKINDA İDDİALAR VE GERÇEKLER

 • İyi Niyet mi Manipülasyon mu?

SON SÖZ:YENİ ANAYASA VE YENİ SİSTEMLE TÜRKİYE HALKININ KAZANIMLARI

Kitaphaber - 15.03.2017

,

2044

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini ve kitaphaber adına yaptığımız söyleşileri bu profilden sizlerle paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin