Yeni Bir Kültür Gündemi

Yeni Bir Kültür Gündemi

Yeni Bir Kültür Gündemi

16.09.2013 - Kitaphaber
Yeni Bir Kültür Gündemi

Kültür gündemi, zamanın getirdiği teknik ve sosyal şartlara edebiyat ve sanat dünyasının uyumunun bir neticesi olarak doğdu. Bu uyum, kendini bu şartlara teslim etmek değil, imkânların en nezih ortamında kültür, sanat ve düşünce hayatına yeni bir ses, yeni bir nefes kazandırmak içindir.

Yeryüzünde bin yıllardır bütün karanlıklar devr-i daim ettiği halde, güneş ilk günkü tebessümüyle insanoğluna gülümsemekte, aydınlığını saçmakta ve bu hususta cimri davranmamaktadır.

Biz de bize sunulan bir lütuf, ihsan ve imkân olarak kültür, sanat ve düşünce hayatımızda güneşin aydınlığından ilham alarak bu aydınlığı gönüllere ve zihinlere taşımakta son derece cömert olacağız.

Değişen bütün sosyal, siyasal, kültürel şartlar ve düşünce yolları, özünü ve aslını kaybetmeyen, iyilikten ve hakikatten vaz geçmeyen birisi için bozucu bir hava oluşturmuyorsa, bizler de asıl ve özden ayrılmadan sözümüzü söyleyeceğiz.

Son yıllarda bu ülkede kültür, sanat ve düşünce alanında iyi şeylerin olduğuna dair nice güzel örneklere şahit olduk, oluyoruz. Türkiye, büyük bir birikimin ve potansiyelin en güçlü dinamizmiyle dolu.

Bizler bu güç, dinamizm ve potansiyeli sanat, düşünce ve kültür tarihimizde bugünden yarına taşımak için bu siteyi en etkin ve yetkin bir şekilde kullanacağız.

İnsan için temel olan ölçü bu site ve bizim için de temeldir; inanç, ahlak, samimiyet ve dürüstlük hiç şüphesiz bütün yazılı kural ve kaidelerden son derece daha güçlü ve etkilidir. Bu gücün ve etkinin aynı inançla uygulanmasına ve en nezih biçimde yarınlara taşınmasına talibiz.

Yine biz, bu ülkede ve yeryüzünde sanat, kültür ve düşünce alanında ne yapılıyorsa, insanlık için iyi ve ideal olanın daima sözcüsü ve destekçisi olacağız.

İnsanlar her türlü hareket, davranış, eylem ve imkanda “sermaye”yi merak ederler. Bizim sermayemiz, dürüstlük, samimiyet, hakkaniyet, liyakat, gayret, fedakârlık, gönüllük gibi para gücünü kat kat aşan çekirdeklerden oluşuyor.

Yine biz rakip, muhalif, taraf vb. değiliz. Bunlar gelen ve geçen heveslerdir.

Bizim gönlümüzde kültürün, sanatın ve düşüncenin bayrağını gönderde, en yukarıda tutma arzusu vardır.

Bu arzu bizleri diri bir zihne, duyarlı bir kalbe mecbur etmektedir.

Bu yolda mahcup olmamak, hakkaniyetle görevimizi yerine getirmek gönül dilimizin duasıdır.

Kültür, sanat ve düşüncenin ekseni, merkezi, ilgisi, akışı, yönü bizim de yönümüz ve yolumuzdur.

Künye

Meziyet Yayıncılık Adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tuncay Kara

Yayın Yönetmeni
Osman Toprak

Yazı İşleri Müdürü
Furkan Çalışkan

Yayın Editörü 
Mustafa Akar

Danışma Kurulu
Ali Emre
Bünyamin Yılmaz
Cesur Küçük
Güven Adıgüzel
Haşmet Babaoğlu
İbrahim Tenekeci
İsmail Kılıçarslan
Münir Üstün
Selahattin Yusuf
Seyfullah Aslan
Taha Kılınç
Tarık Tufan
Zeki Bulduk

Koordinatör
Orhan Özekinci

Teknik Sorumlular
Fatih Muhammet Atasever
Gökhan Ergür
İlker Nuri Öztürk

Yazışma Adresi
Orta Mah. Numunebağ Cad. No:38 Kat:1
Bayrampaşa, İstanbul
Tel: 0 212 544 24 61

Sosyal Medya
Twitter: https://twitter.com/KulturGundemi
Facebook: https://www.facebook.com/kulturgundemiWeb Sitesi: http://kulturgundemi.com

Kitaphaber - 16.09.2013

,

2243

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini bu profilden paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin