Yeni Türkiye Üzerine Tezler

Yeni Türkiye Üzerine Tezler

Yeni Türkiye Üzerine Tezler

10.11.2014 - Sait ALİOĞLU
Yeni Türkiye Üzerine Tezler

"Tez ya da antitez"

Öteden beri, ideolojilerin görünür olmayla birlikte kabul görmeye başladığı 20. yüzyıl itibarıyla, aydınlarımız tarafından Batının ilerlemeci durumu dikkate alındığında, güya 'geri kalmış' ülkelerle ilgili, sosyal, siyasal, kültürel, tarihi vs. alanlardan yola çıkılarak tezler ileri sürülüyordu. Ki, bu tezlerin tamamına yakını, Marksist düşünceye yakın ve bir o kadar da, kendi düşüncelerine hizmet ettiği oranda, kendisi de ilerlemeci bir tarih ve toplum anlayışını sürdüren Kemalizm'den yola çıkarak yapılıyordu.

Siz, bu tezlere baktığınızda, geçmiş tümden karanlık, kapkaranlık ve alabildiğine de geri bir tablo söz konusuydu. Bu tür tezleri yürüten iradenin ilmi ciddiyetine bakıldığında, geçmiş ile ilgili tümden karanlık olmasa bile, bizlere beyazı özleten gri hallerde yok değildi hani, ama bu ilerlemeci anlayışın vurgula-t-mak istediği yegâne şey, ne adına olursa olsun geçmişi kipkirli/karanlık göstermekti. Ki, böyle bir emir almışlar ve uygulamak için birçok şeyi de altüst ediyorlardı.

Geçmişle aramıza perde konulmasına ve cumhuriyetin itkisiyle, onların arzu ve istikametinde 'hiç kapanmamak üzere' açmış oldukları yüz yıllık parantez sonucu 'geleceğimizi inşa etmek' ve 'geçmişi de bu minvalde karalamak adına' ortaya konan aydınların tezlerinden külli bir amaç güdülmüştü.

Bu anlayışın 2000'lerin başına kadar revaç bulduğunu söyleyebiliriz. 2000'lerden sonra, milli, ya da salt İslami bir söylemden kaynaklanan, milletin iktidar olma arzusunun ete kemiğe bürünmüş bir şekli, şemail olarak okumamız gereken Ak Parti iktidarı döneminde -bir İslamcı söylem pek ön plana çıkmamış olsa da- o alengirli ve cerbezeli tezlerin Müslüman halkın muhayyilesinde karşılığının öteden beri Kemalist yasakçılık ve jakobenizm olduğu gerçeğine bakıldığında, çok rahatlıkla karşı tezlerin yazılmaya başladığını belirtebiliriz.

Bu tezlerin büyük bölümünün içeriğinin, 'şimdilik kaydıyla' ilmi/bilimsel olmaktan ziyade, Müslümanlar tarafından sürdürülen internet, dergi, daha çok da gazete köşe yazarlığı şeklinde tezahür ettiği üzerinde durulabilir.

Her ne kadar, bu türden çalışmaların toplamı sayılabilecek eserlere isim olarak 'tez/ler' ibaresi pek eklenmiş olmadığı halde, gazeteci Bayram Zilan'ın bu çalışmasının adının "Yeni Türkiye Üzerine Tezler" olarak belirtilmesi de sanırız bir ilk olma hüviyetindedir.

"Elinizdeki kitap, Eski Türkiye'den Yeni Türkiye'ye geçiş sürecindeki problemleri, mücadele alanlarını, paradigma değişimi esnasında karşılaşılan direnç noktalarını, egemenlik mücadelesi veren tarafların ileri sürüdüğü tezleri ve süreç içerisinde eksik bırakılan noktaları irdelemek amacıyla gazetelerde yayınlamak üzere kaleme aldığım makalelerin bir araya getirilmesinden meydana geldi." diyor, Bayram Zilan, kendi kitabına yönelik olarak yazmış olduğu özsözde...

Bu eser, bir önsöz ve yetmiş civarında köşe yazısından oluşmaktadır. Zilan, ilk makalesinde, Mali'nin Djenne(Cenne) şehrinde bulunan ve inşası asırlar öncesine dayanan, ve her yıl yeniden onarımı, imece usulü ile devam eden 'toprak mimarili' Djenne Camii nasıl ki, her yıl elbirliğiyle yapılıyor ise, Yeni Türkiye'nin de, elbirliği ile yeniden inşa sürecine girdiğini ve "Kolektif bir bilinçle, karşılık beklemeden, ortak bir duygu ve inanç etrafında kenetlenerek yapılan bu 'yenilenme' bir kültür haline gelmiş, diğer sosyal ve siyasal meselelerin çözülmesi için Afrikalılar örnek olmuştur."(s.11) diyerek Türkiye insanını, hep birlikte bir inşa faaliyetine katkı sunmaya çalışıp,  onları "Cenne çamurcuları" iltifatıyla payelendirmeye çalışmaktadır.

Makaleler, aynı minval üzere sosyal, siyasal, kültürel, tarihi vs. bir düzen içerisinde sürüp gitmekte olup, kitabın arka kapağında bulunan,  biri değerli akademisyen Prof. Dr. Erol Göka ve gazeteci Haşmet Babaoğlu'nun kendi ifadelerinden yazarın sürekli okuyucuları olduklarına şahitlik etmekteyiz.

İlk makalelerinde, bir okuyucu olarak, kitabın bir tez içermediği zehabına kapılmakla birlikte, ilerleyen sayfalarda, tez konusunun kitaba yansıdığını görebilmeniz mümkün. Ayrıca, kitabın mütevazi kalsa bile, makaleler bağlamında ve her bir makale sonrası, makalelere verilen başlıklara bakıldığında, iddianın boyutu da bir mesaj içermektedir. Hatta söyleyebiliriz ki, salt her makalenin başlığı bile tek başına şiir skalası içerisinde okunduğunda, az ve öz olarak, derdimiz anlatan ve ona çare olan bir iki sayfalık bir yazı metni okumuş gibi oluruz dersek, abartılmasın isteriz...

Ki, bazı başlıklar başta çiğ ve itici gibi gelse de, 'tabiri caizse' bir yerlere 'cuk' oturmaktadır. Ör. "2. Cumhuriyet, 1. Demokrasi, Güçlü Öcalan Güçlü Barış, Öcalan ve HDP Arasındaki Makas, Kâğıttan Kaplan İhsanoğlu Çatı Aday Değil Uydu Aday ve dijital çağa uygun bir dili yansıtan şu başlıklar; Vesayetin Yeni Sürüm Yaşam kaynağı: Aleviler 2.0; Laik Kibrin Yeni Korku Sürümü: Diktatörlük 3.0 vb..."

Bir çırpıda okunabilecek olan bu makaleler, yukarıda da belirttiğimiz gibi, kendi alanında mütevazi kalıyor olsa da, on yıllardır Marksist bakış açısı ve Kemalist sürümle bizleri çözmeye ve akabinde yok sayıp unutturmaya yönelik tezlerin yerini, bundan böyle, gazete ve dergi makalelerinde vurgulanın anlamını bulan tezler, ileriki dönemlerde, muhafazakâr dönemlerin kadim alışkanlığı olan savunma refleksinin bir tarafa bırakarak antitezden ziyade başlı başına tez olarak hak ettiği yeri alacaktır.

Bununla birlikte, eski Türkiye'den ve onun oluşturduğu dil, mantık ve söylemden etkilenme oranını bir tarafa bıraktığımızda 'yeni' dil, mantık ve söylemin cazibesine kapılmadan, ama onu da es geçmeden yeni, yeni olduğu kadarda, yüzlerce yıl öncesinin her daim yeni kalabilmiş taraflarına atıf yaparak yeni bir Türkiye'yi ne kadar oluşturabilir ve sahih bir söylemi ortaya koyabilir miyiz?

Ki, bu yeni dönemde, en ağırlıklı işimiz bu olsun, deriz...

Yeni Türkiye Üzerine Tezler
Bayram Zilan
Çıra Yayınları
İstanbul, 2014

Sait ALİOĞLU - 10.11.2014

,

2614

Sait ALİOĞLU Hakkında

Sait ALİOĞLU

Araştırmacı yazar. haberdurus.com'un editörlüğünü yapmakta olup çeşitli konuları içeren yazı ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Sait ALİOĞLU ismine kayıtlı 68 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin