Yüzleşme

Yüzleşme

Yüzleşme

23.11.2016 - Muhammet GÜZEL
Yüzleşme

Yazar ‘Hicran Dergisinin’ genel yayın yönetmeni ve sahibidir. Genel eksende ‘modern’ dünyanın yansımalarını ‘Batı Kültürünün’ yayılmacı politikasını eleştirmektedir. 2009 yılında dergide yazılarını yazmaya başlayan yazar; dönemin sorunlarını edebiyatçı kimliğinin dışında bir rol ile yorumlama sunmaktadır. Zannımca yazar edebiyatçı kişiliğini bir tarafa bırakıp gazeteci kimliğiyle vitrine çıktığı bir eser.

Her edebiyatçı dönemin toplumsal sorunlarına yer vermelidir. Bunu bazen bir özeleştiri yaparak bazen de analizler sunarak değişmenin yansımalarını ele alabilmeli ve eserlerinde işlemelidir. Bu nokta da yazılarını incelediğimiz yazar; dönemin içinde bulunduğu siyasi ve politik çatışmaların yansımalarını sunmaya çalışmıştır. Bir köşe yazarı olarak ele alması, kendi ideolojik ekseninde sunması edebiyatçı kimliği ile gazetecilik kimliği arasında sağlam bir zemin oluşumunu engellemiş, aktarmak istediğini tamamen ortaya koyamamıştır.

Modernlik ekseninde din algısı seküler bir kalıpla yaşanmaktadır. Bunun toplumsal boyutunu birçok yazısında eleştirmiştir yazar. ‘[1]Sürekli olarak, batıda tebarüz eden felsefi akımlara gönderme yapan, batılı aydınları (filozofları) referans gösteren bir ‘zihinsel teslimiyet’ ile İslami düşünce arasında ki uçurum endişe vericidir.’ Bir başka dergi yazısında ise modern düşünce sisteminin yansımalarını, modern dönem din algısı ve İslam ekseninde yansımalarını ise şu ifadeler ise sunmaktadır;

Yüzleşme

Muhafazakârlığın yansımalarını bulmak eserin ana teması. Yazar sormadığınız veya soramadığınız soruların sorulmasını sağlıyorum demekte. Lakin yazarın ideolojisi içinde kalıplaşmış düşünceler ekseninde kalmış bir eser. Bazı bölümlerde tekrara düşülmesi eserin eksi yönünü gözler önüne koymaktadır. Fakat yazarın bunun farkına varması ise gerçekten de güzel bir öz eleştiri.

Yazıldığı dönemin popülist ve sloganist ifadeleriyle dolu bölümleri bazen eserin kapalı döngüden ibaret olduğunu gözler önüne sergilemekte. Burada bir çıkarım ise yazarın YÜZLEŞME kavramıyla ELEŞTİRİ kavramının biraz karıştırması. Gerçekten de eserin yazıldığı dönem itibariyle yaşanan toplumsal sorunlarla bir yüzleşme yaşadığımız doğrudur lakin eser de eleştiri yönü ağır basmaktadır. Gündelik siyasetin bir ürünü olabilir. Okuyucu kitlesinin daralması ise yazarın kendi ideolojisinin dışına çıkamamasıdır.

Eseri incelerken kendi gerçeklerimle yüzleşmeyi göze aldım ve 2005 de yazılan eserin 2016 değerlendirilmesi hatasının farkındalığını yaşadım. Gündemin hızla değiştiği ve artık enformasyon çağında yaşadığımız bu çağda eserde anlatılanlar geçmişte kalanları bir tür yad etme, biraz nostaljik tad verse de eserde altı çizilecek kimi cümlelere rastlamak mümkün.

[1]Hicran dergisi, Metodolojik İslam Düşüncesi,(06,01,2009)

Yüzleşme

Muammer Derin

Seçkin Yayınları

Muhammet GÜZEL - 23.11.2016

,

2136

Muhammet GÜZEL Hakkında

Muhammet GÜZEL

Dumlupınar Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi.

Muhammet GÜZEL ismine kayıtlı 17 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin