Zeki Erataman’ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada’da Yargılanmas

Zeki Erataman’ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada’da Yargılanması

Zeki Erataman’ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada’da Yargılanması

04.05.2016 - Misafir Köşesi
Zeki Erataman’ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada’da Yargılanması

Mehmet Deri yazdı...

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih bölümü Doktora öğrencisi, akademisyen, Önce Vatan Gazetesi köşe yazarlarından Sayın Işıl Tuna Hocamızın “Zeki Erataman’ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada’da Yargılanması (1950-1961)” isimli kitabıdır. Kitap, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Vesikaları, Dönemin Meclis Tutanakları, Dönemin Gazete Haberlerinden de faydalanılarak ve zengin bir akademik literatür taranarak yazılmış olup, alanında yayınlanan önemli eserlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda eser, gerçekten de çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Çalışma, Demokrat Parti Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman’ın siyasetçi kimliğini ve 27 Mayıs 1960 İhtilali sonrasında Yassıada yargılamalarında yaşadığı süreci ele almaktadır.

Yazar, kitabın yazılma gerekçesini şöyle açıklamaktadır: “Bu çalışmanın temel amacı; Türk siyasî hayatına damga vurmuş ve 3 dönem Demokrat Parti Tekirdağ milletvekili yapmış olan Zeki Erataman’ın (d.1915 Erzincan - ö.23 Kasım 1966 İstanbul) siyasî mücadelesini ve Yassıada yargılamalarında yaşadığı süreci incelemektir. Zeki Erataman’ın siyasî kimliği hakkında bilgi vermek, Yassıada’da yargılanma sürecini irdelemek ve nasıl firar ettiğini gözler önüne sermektir. Çalışmamızda Zeki Erataman üzerinden Demokrat Parti milletvekillerinin 27 Mayıs darbesinden sonra yaşadığı sıkıntılar gözler önüne serilecektir. Konu olarak neden Zeki Erataman’ın tercih edildiği akla gelebilir. Bunun birden fazla nedeni bulunmaktadır. İlki; 27 Mayıs darbesine kadar mecliste aktif rol oynayan ve ülkesine hizmet etmiş bir milletvekilinin Yassıada mahkemesinde Anayasayı ihlal etmek ile suçlanması ve en ağır şekilde cezalandırılmış olmasıdır. İkincisi; yaşadıkları zorluklardan dolayı hastaneden firar etmek zorunda kalması da dikkat çeken hususlardan biridir. Son olarak ise Zeki Erataman’ın hiçbir akademik çalışmaya konu olmaması da tercih sebebi olmuştur.”

Eser; giriş, üç bölüm ve sonuç kısmından meydana gelmektedir. Girişte, araştırmanın konusu, amacı, önemi üzerinde durulmuştur. Birinci Bölümde, Zeki Erataman’ın IX., X., XI. Dönem Tekirdağ Milletvekilliği (1950-1960) konusu ele alınıp incelenmiş, İkinci Bölümde, Zeki Erataman’ın Yassıada’da Yargılanması ve Savunması konusuna değinilmiş, Üçüncü Bölümde ise Zeki Erataman’ın mahkûmiyeti, hastalığı ve hastaneden firarı konuları ele alınmış. Sonuç kısmında ise konunun genel bir değerlendirmesi ve özeti yapılmıştır.

İlim ve fikir hayatımıza bu çok değerli eseri kazandıran Sayın Işıl Tuna Hocamızı tebrik eder; ilim, düşünce ve kültür hayatımıza katkıları yolunda başarılarının devamını dilerim.

Zeki Erataman’ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada’da Yargılanması (1950-1961)

Işıl Tuna

Libra Yayıncılık, İstanbul 2016

1. baskı, 103 sayfa.

Misafir Köşesi - 04.05.2016

,

1867

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

2010-2017 yılları arasında destek vermiş arkadaşlarımızın yazıları... İlaveten alıntı olmadan ya da talepleri üzerine daha önce yayınlanan yazıları misafir ettiğimiz kalemlerin yazılarını bu profilde paylaşmaktayız.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin