Züleyhâ'nın Aşk Derdi - Celâl Settârî

Züleyhâ'nın Aşk Derdi - Celâl Settârî

Züleyhâ'nın Aşk Derdi - Celâl Settârî

28.02.2012 - Ayşenur AYDINLI
Züleyhâ'nın Aşk Derdi - Celâl Settârî

"Aşk imiş her ne var âlemde / İlim bir kıyl u kâl imiş ancak" (Fuzûlî)

Herkeste farklı tezâhürde olsa da "üç harf beş nokta" nın var olmadığı bir gönül yoktur sanırım. Kiminin beşer, kimin para, kiminin meslek, kimin de ilâhî olan aşkı... Bazen perde olsa da aslında ilâhî olana ulaşmanın basamağıdır ilâhî aşktan gayrısı. "Leyla Leyla derken Mevlâ'yı bulabilmenin adıdır" bir nevî. Şimdilerde sıradanlaşmış bir sözcük haline gelse de birçokları için hala en kıymetli kelimedir. Sanki zikrettikçe, içerdiği o derûnî manadan değer kaybedeceği düşünülen bir hazinedir "aşk".

Hoyratça kullanılıp tüketmeye çekinilen, dert sanıldığı halde dermanın tam da kendisi olan ilâhî bir lütuftur. İnsanı çepeçevre saran, aklı devreden çıkaran ve nihâyetinde O'na (c.c.) ulaşılan sırlı bir perdedir. Her gönüldeki sızısı farklıdır. Zira her yüreğin bulunduğu basamak ve orada temâşâ ettikleri birbirinden ayrıdır. Bu gönül erlerinin her biri aynı yolun ayrı yolcusudurlar vardıkları noktayla. Ama Leyla derken Mevlâ'yı bulan Mecnun, Yusuf perdesi kalkınca Hakk'a varan Züleyha gibi adları farklı olsa da birbirinin aynı olan yolcular da vardır bu yolda.

İşte onlardan olan Yusuf / Züleyha da dillere destan olmuş, ama onların hikâyesine hep beşer boyutuyla nazar edilmiştir. Peki; âyetlerde murâd edilen "Yusuf gibi güzele Züleyha gibi âşık olun muydu?" Yoksa "Sûrenin başında Yüce Allah'ın yolunun başlangıcına, sûrenin sonunda da O'nun yolunun sonuna işaret mi vardı?" Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan bu kıssanın ilâhî boyutu birçok kez geri planda kalmış, perde yarısına kadar aralanmıştır çoğunlukla. "Ahsenü'l-Kasas" yani "Kıssaların en güzeli" olan Yusuf (a.s.) kıssası, içerdiği ibretlerle diğer kıssalar gibi elbette derin anlamlar ifade etmektedir. Kur'ân'da bu olayla ilgili belli noktalara değinilmiş olup, Züleyha'nın Yusuf (a.s.) ile evliliğinden bahsedilmez. Tevrat'ta zikredilenler ise birçok noktada Kur'ân'da anlatılanlardan farklılık arz etmektedir. Celâl Settârî de kitabında bu farklılıklara değinmek sûretiyle Yusuf kıssasını farklı bir pencereden sunmuştur. Konuyu Tevrat, Kur'ân ve tasavvuf açısından ele alırken Şii bakışını da satır aralarına yerleştirmiştir.

"Yusuf ile Züleyha" konulu herhangi bir kitaptan genel beklenti, sürükleyici bir aşk hikâyesidir. Celal Settârî, "Züleyha'nın Aşk Derdi" adlı eserinde, bu genel beklentiyi karşılamak yerine, ince noktaları farklı açılardan yansıtmaya çalışmıştır. Konuyu ayrı başlıklarla sunan yazar; okuyucuyu zaman zaman ayrıntıyla boğarken, bazı bölümlerde de özetleriyle okuyucuya kolaylık sağlamıştır.

Açıkçası bir kitapta aradığım tadı, bu eserde tam olarak bulamadığımı ifade ederek cümlelerime son verirken yine de müellife teşekkürü bir borç bilirim...

Züleyha'nın Aşk Derdi
Celal Settari
İnsan Yayınları
Şubat, 2012

Ayşenur AYDINLI - 28.02.2012

,

3999

Ayşenur AYDINLI Hakkında

Ayşenur AYDINLI

Hakkında yapılan google araması boş dönen gizemli insan. Lakin kitaplar hakkında çok şey söylüyor...

 

Ayşenur AYDINLI ismine kayıtlı 27 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin