101 Romanên Kurdî Şîrove, Rexne û Nirxandin Cild 1, Faik ÖCAL

101 Romanên Kurdî Şîrove, Rexne û Nirxandin Cild 1 kitabını ve Faik ÖCAL kitapları hakkındaki tüm bilgileri Kitaphaber.com.tr sitemizde bulabilirsini

101 Romanên Kurdî Şîrove, Rexne û Nirxandin Cild 1

KitaplarımızFaik ÖCAL - 2022.10.25
101 Romanên Kurdî Şîrove, Rexne û Nirxandin Cild 1

Rexne, nirxandin û şîroveyên zanistî li ser romanên kurdî zêde nehatine kirin. Ev berhem berhemeke ku di qada xwe de yekem e ku bi rengê şîrove, rexne û nirxandina romanên kurdî hatîye kirin. Berhem ji du cildan pêk tê. Ev cilda yekem e û ji 376 rûpelan û 50 romanan pêk tê.

Nivîskar bi rê rêbazên zanistî berhema xwe amade kiriye û bi wî rengî pêşkêşî xwînerên xwe kiriye. Nivîskar tevî rexne, nirxandin û şîroveyan, di dawiya her romana hatiye nirxandin de, puan dide ziman, edîtorî, estetîk, honandinedîtorî, weşanxane û hwd. Xwîner hem bi wan pûanan hem rexne, nirxandin û şîroveyan, der barê romanê de digihîje agahîyeke gelek baş.

Ji bo nasîna romanên kurdî ev berhem berhema herî baş e ya ku heta niha hatîye çapkirin.

101 Romanên Kurdî Şîrove, Rexne û Nirxandin
Faik Öcal
Sitav Yayınları
Van, 2022

376 Sayfa


Satın almak için: