Âlemlere Rahmet Muhammed Resûlullah (s.a.v.), İlahiyat, Emre BULUR

Âlemlere Rahmet Muhammed Resûlullah (s.a.v.) yazısını ve Emre BULUR yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Âlemlere Rahmet Muhammed Resûlullah (s.a.v.)

19.09.2016 09:00 - Emre BULUR
Âlemlere Rahmet Muhammed Resûlullah (s.a.v.)

Sa'd b. Ebû Vakkâs (r.a.) çocukların cesur olarak yetiştirilmesi konusuyla ilgili olarak şöyle der; “Allah Rasûlü'nün gazvelerini çocuklarımıza, tıpkı Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi öğretir, ezberletirdik.” Gazve, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bizzat katıldığı ve yönettiği savaşlar anlamına gelmektedir. Siyer ise sözlükte hal, davranış, hayat tarzı, hayat hikâyesi ve benzeri anlamalara gelmekte iken terim olarak ise Efendimizin (s.a.v.) hayatını bütün yönleriyle anlatan ilim dalıdır.

Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette Peygamber Efendimize itaat edilmesi, herkesten fazla sevilmesi, örnek alınması vurgulanmakta ve âlemlere rahmet olarak gönderildiği bildirilmektedir. Efendimiz, Allah tarafından insanlara ilahi emirleri ve yasakları tebliğ etme görevinin yanında toplumu arındırmakla da görevlendirilmiştir. Bu sebeplerle Efendimizin yaşadığı çağdan itibaren Müslümanlar onun hayatına son derece ilgi duymuş ve Efendimizin her anını öğrenmek için elinden geleni yapmıştır. Çünkü Efendimizin hayatını öğrenmek ve olaylar karşısındaki tavırlarını bilmek İslam’ı daha iyi anlamamızı sağlar.

Siyer öğrenmek öncelikle Peygamber Efendimizi tanımayı ve Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamamız açısından son derece önemlidir. Çünkü vahyin ilk muhatabı Efendimizdir. Kendisine vahyedilen ayetleri hem insanlara tebliğ etmiş hem de ayetlerin kastının ne olduğunu, hayata nasıl geçirileceğini kendi hayatında uygulayarak göstermiştir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’in ilk açıklayan yani şerh eden Efendimizdir. Aynı şekilde siyer öğrenmek hadisleri de daha iyi anlamımıza sebebiyet verir. Çünkü Efendimizin hayatı hadislerin de şerhi hükmündedir.

Allah tarafından övülen ahlakın dünyadaki mümessili Efendimizdir. Bu sebeple onun hayatının bilinmesi ahlakımızın güzelleşmesini sağlar. Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ, Efendimizin ahlakını şöyle övmektedir: “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem / 4) Bu ayette bahsedilen yüce ahlak, Efendimizin hayatına geçirdiği Kur’an ahlakıdır. Efendimizin ahlakının nasıl olduğunu soran sahabeler Hazreti Aişe şöyle cevap vermiştir: “Siz Kur’ân’ı okumuyor musunuz? Onun ahlâkı Kur’ân’dı.” Ömer Nasuhi Bilmen bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir: “Sen, bütün ahlâki mükemmelliklere sahip, Allah'ın dinine hizmette bulunmaktasın, kerem sahibi yaratıcı seni bütün ahlâki faziletler ile donatmıştır. Sen de yumuşaklık, cömertlik, yiğitlik, metanet, şefkat, merhamet, doğruluk, sadâkat, afv ve bağışlama, tebessüm ve iltifat, hak yolunda nice sıkıntılara karşı sabır ve tahammül, bütün insanlık hakkında iyilik severlik duygusu tecellî edip durmaktadır.”

Sözün özü Peygamber Efendimiz bizim için hidayet rehberi ve en güzel örnektir. Bu sebeple siyer kitaplarının ilim geleneğimizde ayrı bir yeri vardır. Dr. Muhammed Şerafeddin Kalay’ın yazdığı ve Semerkand Yayınları’ndan çıkan “Âlemlere Rahmet Muhammed Resûlullah (s.a.v.)” kitabı akıcı ve sade diliyle siyer okumak isteyenler için iyi bir kaynak hükmünde. Kitap “Mekke”, “Doğumdan Risâlete”, “Mekke Dönemi” ve “Medine Dönemi” olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Âlemlere Rahmet Muhammed Resûlullah (s.a.v.) kitabı siyerin ilk kaynaklarına dayanılarak hazırlanmış. Bu sebeple güvenilir bir kitap olma özelliğini de elinde tutuyor. Dr. Muhammed Şerafeddin Kalay samimi ve edebi bir dille yazdığı kitabının önsözünde, Efendimizin yaşadığı dönemi İslam pınarının gözüne benzeterek şöyle diyor: “Hepimizin pınarların gözüne ulaşmaya, o tazeliği ve berraklığı hissetmeye ihtiyacımız vardır. Azim ve şevk tazeleyerek canlılık kazanmak gücümüze güç katacak, ölçülerimizi yeniden gözden geçirmeye vesile olacaktır. Allah Resûlü’ne ve yoluna bağlılığımız artacaktır. Böyle bir kazanç, dünyevi kazançlardan daha kıymetlidir.”

Alemlere Rahmet Muhammed Resullah (s.a.v)
Semerkand Yayınları
Muhammed Şerafeddin Kalay


Yazar: Emre BULUR - Yayın Tarihi: 19.09.2016 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 14:57
5461

Emre BULUR Hakkında

Emre BULUR

Kendi halinde bir halsiz.

Emre BULUR ismine kayıtlı 15 yazı bulunmaktadır.