Aşk ve Çatışma : Hidayet, Edebiyat, Can VAROL

Aşk ve Çatışma : Hidayet yazısını ve Can VAROL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Aşk ve Çatışma : Hidayet

24.12.2012 08:22 - Can VAROL
Aşk ve Çatışma : Hidayet

Aşk üzerine bu güne kadar yazılmış yüz binlerce kitap var. Her biri aşkın bir rengini anlatmaya çalışır. Anlatım tarzı, yere, kişiye, zamana göre değişse de ortak paydada aşk aynıdır. Aşkın tarifini kişiler üzerinden anlamaya çalıştığımız bu formlar romanlarda daha belirgin olarak kullanılır.İnsanlara genelde "bir amaca yönelik aşk"ı sunarak onları bu amaca çağırır. İster kabul edelim isterse eleştirelim romanlar yoluyla büyük kitleler anlatılanlarından kendilerine büyük oranda -anladıkları kadarıyla- sözler biriktirir.

Hidayet romanları denilen roman türünün Türkiye'de bir geçmişi vardır. Emine Şenlikoğlu, Şule Yüksel Şenler, Ahmet Günbay Yıldız, Hekimoğlu İsmail gibi isimlerin öncülüğünü ve yükselmesini sağladıkları bu roman türü artık raflarda hidayet romanları olarak bir ayrıma tutulması pek tabi bir olay olarak yer edinebilir. Çünkü ele aldıkları amaçları bakımından bir birlerine yakındır. Fakat genel hatlarıyla "erkek egemen" bir kahraman seçimiyle okuyucu karşısına çıkarlar. Kadınların hidayete yöneltmesi pek olağan bir urum olmamıştır. Bir dönem İslami gençliğini besleyen bu romanların büyük bir amacı gerçekleştirdiği muhakkak. Bu romanların ayrıntılı olarak incelenmesi ve ele alınması önemli sonuçlar verecektir. Bu konuda Ahmet Sait Akçay'ın Bellekteki Huriler isimli eseri incelenebilir.

Aşk-ı Hidayet ve Bir İlk Roman

Hilal Acar çocuk kitapları alanında ismini duyuran ve bu güne kadar sayısız çocuk kitaplarına imza atan hem bir editör hem de bir yazar. Aşk-ı Hidayet onun ilk romanı. Çocuk hikayeciliğinden romana geçiş yapan Hilal Acar zor bir işi başararak öyküden ve hikayeden daha çok emek isteyen bir türden eser yazarak çıtasını yükseltmiştir.

Aşk-ı Hidayet daha çok gençlere yönelik bir roman. Ele aldığı konu bakımından hem öğrenen, hem de öğreten karakterleriyle "arayanlar bulanlardır, bulanlar ancak aramış olanlardır" sözünü bize hatırlatır. Miryam'dan Meryem'e uzanan bir süreçte Meryem karakterinin aşk, hidayet ve çatışma ekseninde Peter ile olan ilişkisi ve bu ilişki sonucunda hidayete doğru uzanması hikayenin ana konusunu oluşturmaktadır.

Aşk-ı Hidayet, konusunu Mevlana düşüncesiyle genişletip Mevlana'nın öğretileriyle hakikate ulaştırmayı amaçlayan bir roman. Son zamanlarda popüler bir biçimde ele alınan Mevlana konulu romanların aksine daha çok Mevlana'nın düşüncesiyle yoğrulan bu eser bu bakımdan önemli. Başta belirttiğimiz gibi hidayet eksenli bir roman olması ve romanın buna uygun hareket etmesi bir sıradanlık olarak gözükse de hidayet romanlarındaki gibi baskın karakterin erkek olmaması romanı farklılaştırmaktadır. Aşk-ı Hidayet romanında hem erkeğin hem de kızın aynı şekilde baskın olması bu türdeki romanlardan ayrılmasını sağlamıştır.

Aşk-ı Hidayet
Hilal Acar
Çınaraltı Yayınları


Yazar: Can VAROL - Yayın Tarihi: 24.12.2012 08:22 - Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 18:30
3872

Can VAROL Hakkında

Can VAROL

Yazar, şair, kitap eleştirmeni, iyi bir okur. Yazıları ve çalışmaları bir çok mecrada yer edinmiştir. 

Can VAROL ismine kayıtlı 20 yazı bulunmaktadır.