Aşkın Kanatları, Edebiyat, Misafir Köşesi

Aşkın Kanatları yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Aşkın Kanatları

04.12.2013 09:27 - Misafir Köşesi
Aşkın Kanatları

Ziya Gündüz Kitaphaber için kalemele aldı.

Hz. Âdem ve Hz. Havva

Bu yazıda sizlere tanıtacağım kitap, "Aşkın Kanatları" isimli eser... Kitabımızın yazarı, Sahura Yağmur Arıcan... Kendisi aynı zamanda kitapların dünyasında yaşayan bir isim...

Kitabın ana konusu, Hz. Âdem ve Hz. Havva kitap vahyin dili ile yazılmaya çalışılmış. Kur'an penceresinden, Hz. Âdem ve Hz. Havva anlatılmaya gayret gösterilmiş! Hz. Âdem ve Havva konusunda farkı bir eser, farklı bir çalışma!

Kitap şöyle başlamaktadır:
"Bir zamanlar Rabbin Meleklere 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti. 'Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın?' Oysa biz seni överek tespih ediyor ve seni takdis ediyoruz'(Bakara, 2/30) dediler. Melekleri tatlı bir telaş sarmıştı. Dönüp kendilerine baktılar. Bilmeden bir günah mı işlediler yoksa. Rablerinin rızası olmadan ne yaparlardı. Şükürlerimi az gelmişti. Rabbimin yüceliği karşısında hangi şükür az değil ki dediler. Rızasına gölgemi düşürmüşlerdi bilmeden. Rableri bir insan yaratmak istiyordu."

Evet, Allah bir insan yarattı... Yalnız kendisine kulluk yapmak için... Yalnız kendisinden yardım dilemek için... Ve ondan eşini var etti... Hz. Âdem ve Havva ilk insan... Hz. Âdem aynı zamanda ilk peygamber... Dünya imtihanı onlar ile birlikte başladı... Onlar insanlığın ilk yol göstericileri... Hz. Muhammed (s.a.s.) peygamberlin sonuncu olduğu gibi Hz. Adem'de peygamberlerin ilk idi!..

"Ve O, Âdem'e her şeyin ismini öğret..."(Bakara, 2/31)

İşte bu ayetin açılımını, kitapta edebi bir şekilde anlatılmaktadır:
"Ben kimdim bunu henüz bilmiyordum. Beni bana tanıttın Rabbim. Her şeyin bir adı vardı tek tek öğrettin. Kelimler vardı ve onların suretleri. Bide suretleri olmayan kelimler vardı içimi ürperten sende gördüğüm tüm kelimeleri, en çokta merhameti sevdim. Kelimler eksikti oysa. Hiçbiri seni tam olarak anlatamazdı. Doksan dokuz ismin kelimelere sığmazdı, kelimelerden taşan anlamları nereye koyacaktım. Seni gördüğüm an bana verilen aklım tek başına yetersiz senden başka her şeyin eksik olduğunu anladım. Geldim ruh ve idrak noktasında durdum. Daha öteye geçemiyordum. İçimdekileri yalnızca secde ifade edebilirdi. Demek ki melekler bu yüzden secde ediyordu.

Ve Melekler

Yüceliğini alnımla tasdik ediyordum. Bana isimlerin hepsini öğrettin, sonra onları meleklere gösterip: "Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin." dedin. Onlar sustu ve ben bana öğrettiklerini izninle tekrar ettim. "Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.

İblis'in İktidar Hırsı

Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu." "Ey İblis! O benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun?" İblis dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." Toprak titredi, ateş titredi. "Beni ateşten yarattın saf ateşten, dumanı bile olmayan ateşten. Topraktan yarattığın bu Âdem'e mi secde edeceğim. Ateş kendinden daha üstün olmayan toprağa secde edebilir mi?" Kibrin suretini görünce dehşete kapıldım. Sol yanımda duran cehennemin ateşini yüzümde hissettim. Geri geri kaçtım. Ama iblis susmuyordu. Ağzından alevler saçıyordu. Nefesi karanlığı dağlıyordu. Kelimeler yanıyordu. Sustum ve her şey sustu. O susabilsin diye yanlışını anlasın diye sustu her şey. Ama o ısrarcıydı. Hatasında ısrar ettikçe karanlık tüm bedenini kaplıyordu. Işık suretinden çekiliyordu. Küçüldükçe küçülüyordu, alevleri ise büyüdükçe büyüyordu ve sol yanımda duran cehennem çukuru ateşler içinde kalıyordu. Cennet utancından yüzünü kapatmıştı. Sular ağlıyordu. "Neden ben değil de o" diyordu, "Neden ben değil de o". İsyan alnında kor kor yanarken tüm bedenimin kavrulup yok olacağını hissettim. "Senin halifen olmayı hak eden bendim" diyordu. Gözlerinden fışkıran iktidar hırsı Cehennem çukuruna çağırıyordu. "İn oradan! Senin haddine mi orada büyüklük taslamak! Hadi çık! Şüphesiz sen alçaklardansın."

Sonuç

"Aşkın Kanatları" isimli eser, 17 bölümden oluşmaktadır. Kitabın daha rahat okunması için, ara sayfalara seçkin şahsiyetlerden güzel dörtlükler eklenmiştir. Kitap akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. Kitap, 195 sayfa olup, Bookcase Yayınevi tarafından basılmıştır. Her kitabın ayrı bir değeri vardır. Her kitabın ayrı bir hukuku vardır. Bu eseri, okuduğunuzda bana hak vereceğinize inanıyorum! Yazar Sahura Yağmur Arıcan ve kitabın editörü Sayın Vural Kaya'ya teşekkür ediyorum.

Aşkın Kanatları
Adem ile Havva
Sahura Yağmur Arıcan
BookCase Yayınevi


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 04.12.2013 09:27 - Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 13:27
3376

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 624 yazı bulunmaktadır.