Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi, Tarih, Ferhat ÖZBADEM

Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi

11.01.2013 08:18 - Ferhat ÖZBADEM
Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi

Müslüman çocukların, gençlerin ve diğer inananların insanları eğitmek için, ümmetler ile milletleri cehalet ve sapıklık karanlıklarından hidayet ve iman ışığına götürmek için, hiç şüphesiz Peygamberlerin hayatını, davetini ve siretini tanımaya ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını siyer, tabakat ve peygamberler tarihi kategorisindeki eserleri okuyarak karşılayabilirler. Bu alanda yazılmış muhtelif eserler vardır. bu eserlerden bir tanesi de Muhammed Ali Sabuni'nin "en-Nübüvvet ve'l Enbiyâ" adlı kitabıdır. Çevirisini Hanifi Akın yapmıştır. Türkçe çevirisinde Peygamberler Tarihi adı ile neşredilmiştir.

Müellif bu eseri, Mekke-i Mükerreme'deki Ümmü'1-Kura Üniversitesi Şeriat Fakültesi Tarih Bölümünde İslami Araştırmalar yapmakta olan öğrencilere "Peygamberler Tarihi" hakkında anlattığı konferansların metnini bir araya getirerek oluşturmuştur. Dolayısı ile okuyucuya hitap eden bir dil kullanılmıştır. Tercümesi açık ve sarihtir. Anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Bu kitapta, öz ve kısa ifadeler ile rivayetleri esas alınmıştır. Zayıf, değersiz ve uydurma rivayetlerden kaçınıldığı görülmektedir. Tarihçi ve tefsircilerin güvenilir olanlarından rivayetler alındığı belli oluyor. Bu rivayetler ele alınırken kaynakların en güvenilir olanı, Allah'ın kelamı Kur'an'a başvurdum. Kur'an'daki kıssalar temel referans olarak alınmış. Bu yönü ile de ilgi çeken bir çalışma.

Kitap, iki ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci Bölüm: Peygamberlik ile ilgili bölüm. Bu bölüm, on konu halinde işlenmiştir. Özellikle de Peygamberlerin masumiyeti konusu, ilmi bir çerçevede ele alınmıştır. Yazar, ehli kitabın bazı Peygamberler hakkında ileri sürdükleri suçlamalara güzel cevaplar vermiştir.

İkinci Bölüm: Peygamberlerin hayatı... İlk önce "Ulu'l-Azm" Peygamberlerin hayatı, daha sonrada diğer Peygamberlerin hayatı işlenmiştir.

Yazar, Peygamberlerin hayatını; önce Kur'an ayetlerinden, daha sonra sahih hadislerden, burada da bulamadığını sahih tarihi rivayetlerden alıntılar yaparak anlatmıştır.

Yazarın İslam dünyasındaki kariyeri, bellidir. Birçok değerli eserleri vardır. Eserlerinin birçoğu, Türkçeye çevrilmiştir. Eserlerini, ilmi bir çerçevede hazırlamıştır.

Yazar, her hangi bir Peygamberin hayatını; genellikle, Kur'an'ın değişik yerlerinde o Peygamberle ilgili kıssaları belirli bir sıraya koyarak anlatmıştır.

Kitap, Üniversite'de okuyan öğrencilere yapılan konuşmalardan derlendiği için, gerek Kur'an ve Sünnet'ten naklettiği bilgiler ve gerekse de naklettiği tarihi rivayetlerin kaynaklarını, çoğunlukla, belirtme ihtiyacı duymamıştır. Bu tür kaynaklar, genellikle tercüme eden zat tarafından bulunup gösterilmiştir. Yazar tarafından belirtilmeyen ayet numaralan ve hadislerin kaynakları gösterilmiş, okuyucuya daha yararlı olabilmek için ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir

Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi
Muhammed Ali Sabuni
Ahsen Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 11.01.2013 08:18 - Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:51
4062

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 214 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 17 kitap bulunmaktadır.