Bütün Kitaplar Bir Kitabı Anlamak İçin Okunurdu, İlahiyat, Misafir Köşesi

Bütün Kitaplar Bir Kitabı Anlamak İçin Okunurdu yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Bütün Kitaplar Bir Kitabı Anlamak İçin Okunurdu

10.07.2013 09:25 - Misafir Köşesi
Bütün Kitaplar Bir Kitabı Anlamak İçin Okunurdu

Merve Yüksel, Kitaphaber için kaleme aldı...

Birçok yayınevi tarafından baskısını okuduğum Kuşeyri Risalesi'nin Semerkand Yayınları arasından çıkan nüshasını okuyun ister istemez düne döndüm, o gün yaşadıklarımı ve hissettiklerimi birkez daha düşündüm.

Yoldayım... Yollar, yolculuklar, heybemde umutlar, kitaplar, mektuplar, okumalar... Derken yolum bir sahil kasabasında, sıkıntılarla dolu bu küçük kasabanın küçük caddelerinden birinde, küçük bir kitabevinde tozlu raflar arasında kapağı çok eski püskü bir kitapla kesişiyor.

İsmi; Kuşeyri Risalesi. Sufilerin inanç ve halleri.Daha çok maneviyatsızlığa ayarlı bu küçük kasabanın eski bir kitabevinde yoluma yoldaş olan bu kitap ismiyle insanı derunundan vuruyor ilk etapta. Hayatın debdebe ve şaşaa içindeki sıkıntılarından sıyrılıp, insanı huzurlu hissettirebilen, tasavvuf yolunun kapısını aralayan zenginlikte bir kitap işte sizinle!

Sayfalar arasında dolanırken, Kitapçı bir hocamın sözleri geliyor aklıma.''Allah -Celle Celalühü- kendisine, peygamberlerine ve velilerine hürmet ve tazimde bulunanları, âbâd eylermiş. Onların ikliminden süzülen manevi esintilerinin ve dahi varlıklarının hissettirildikleri yerlere dâima rahmet indirirmiş.''

Bu kitapta ne muazzam bir rahmet varmış ki, dile gelmek istiyor kelimeler. Tasavvuf yolunun büyüklerinin hayatını zikretmek, o abide şahsiyetlerin edeplerini, ahlaklarını, muamelelerini, sahip oldukları itikâdları, ilhamları, manevi yolda ilk hallerinden son hallerine kadar nasıl ilerlediklerini görmek, okumak, duyumsamak, keşfetmek deryaların biriktiği denizler demek. Denizlerdeki bereketler, katreler, inciler,sedefler, yakamozlar demek.

Okudukça insanı satır satır derunundan vuran emsalsiz şahsiyetlerin manevi yoldaki adımları kitapçı hocamın sözüyle bende farklı bir anlam kazandı. Bilinmelidir ki, gönüllerini Allah aşkıyla cilalamış Rahman'ın sevgili nadide kullarının gönül aynasına güzelliklerin en hakikisi akseder. Her haliyle imtihanlarla dolu bir iman dershanesi olan bu dünyada manevi yolun yolcusu olan bu güzide insanların diliyle, ilmiyle, edep ve ahlakıyla, okuyucusuna verdiği muhabbet hazzıyla hayatımızın ve gönlümüzün merkezinde her zaman yer alan Resul-i Ekrem Efendimiz'in gönül dünyasından hisseler nakşettirmesi, satırların irfan ve vakur hali O'nu en güzide şekilde temsil etmesi, aksettirmesi, insanın karakterine yegane mimar olacak güzellikte..

Hiç, bir kitaba muhabbetle bağlı kaldığınız olmuş muydu" Bu kitabı okumak.. O'nu okumak demek... O'nun değerini ve kadrini bilmek, O'nu daha yakından tanıyabilmek... Çok yakından idrak edebilmek... Sanki O'nun aldığı nefesleri alana kadar, nabzımız O'nun kalbiyle bütünleşene kadar insanı derinlere çekip okuyucusuna rıza-yı ilahiye mazhar olabilme yolunu hissettirmek demek.

Bir dost.. Bir arkadaş... Bir yoldaş.. Bir sırdaş...Bilinmelidir ki, insanın hayat yolculuğunda Peygamberimiz (Sav) ve O'na götüren bir Allah dostu ile aynîleşmesi; bir kitabın derinliklerinde Rasullullah (Sav) ve O'nun dostunun sadrından, gönül dünyasından, muhabbetinden bir hisse alması ne muazzam bir güzelliktir. Doğrusu insanı bu derece içten,samimi, huzurlu hissettirip akıcı bir uslupla insanı kendine çeken bu kitap daha önce okumuş olduğum binlerce kitabı solladı. Çünkü Abdulkerim Kuşeyri'nin kalemi orijinal ve farklı bir bakış açısıyla kendini biranda çok sevdirdi. Abdulkerim Kuşeyri bunların dışında, bir sorular yumağı olan tasavvufa, sufilerin makam ve hallerine, velilerin kerametlerine dair çözümlemeler yapıyor; '' insan bu dünyanın neresindedir" '' sorusuna cevap arıyor, ölümün de bir nimet olduğunu söylüyordu.

Ayet-i Kerime'de;''Rahman'ın kulları yeryüzünde huşû ve tevazu içinde yürürler.'' ( Furkân 25/63 ) okuduğumda Kuşeyri'nin Hâk Teala'yı müşahede etmesinden dolayı iç aleminin edeple boyun eğdiğini ve bunu huzurlu ikliminden süzülen o manevi ışıkla beyan ettiğini gördüğümde muhteşem bir zeka ve ciddi bir alimle karşı karşıya olduğuma kâni oldum.

Asrın hakikatını vurgulayan bu zeki alimin, ''sufilerin itikâd ve tevhid anlayışları nasıldır"'' sorusuna verdiği cevabı insana ve islam serüvenine bakışımda temel oldu. İslam tarihinde ciddi bir hadise olan ve Hz. Adem (As) bu zamana kadar insanın hayatına temel prensip teşkil edecek sufilerin makam, ahlâk ve hallerine verilen hadiselere getirilen yorumlar Kuşeyri'nin dilinden okunası enfes güzellikteydi.Daha sonları gündemde tutulması gerektiğine kâni olacağım, '' müridlerin hak yolcularına tavsiyeleri, tasavvuf geleneği içinde tarikatın yeri ve zamana göre hükmünü çok net ifade ediyordu.

Her bölümüyle beni biraz daha içine çeken Kuşeyr-i Risalesi'ni bitirdiğimde, bu kitabı defalarca başa dönüp, altına çize çize, ince eleyip sık dokuyarak okumak gerektiğine kâni olmuştum bile. Farklı, zengin ve nitelikli bir okuma imkanı veren Kuşeyri Risalesi tasavvuf yolunun hak ve doğru olduğunu beyan ederek, insanın gayesinin, sonsuz ihsan ve keram sahibi Yüce Allah'ın lütuf ve ihsanına ulaşmak olduğunu, insanın hayat yolculuğunda yalnız olmadığını, yolların çetrefilleştiği, seçeneklerin çoğaldığı zamanlarda ve ne yapacağını bilmediğimiz yerlerde bize yanaşan, tercihimizin renginde katkısı olan, yolumuzu manen aydınlatan '' BİRİ '' olduğunu vurguluyor.

Düşünün!

Bizim için ölçüye değer birşey bu; saygı duyduğumuz, bağlandığımız ve bizi yürüdüğümüz yolda şaşırtmayan, kazasız - belasız yolun sonuna götüren birşey. Bu kitap içinize dönüp, kendi iç sesinizi dinlediğinizde o şeyin ismini fısıldayacaktır size.

Şimdi bu soruyu kendimize soralım: İnsan olarak var olduğum bu hayatta, yaşantımı, bakış açımı, tavrımı, tercihimi, ne belirliyor" 'Doğru' ve 'yanlış'; 'helal' ve 'haram'; 'güzel' ve 'çirkin' tanımlamalarına giderken nereden nereye bakıyorum"Abdulkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi'nde Efendimiz (Sav)'min gönül dünyasından aynsıyan bereketle, sufilerin inanç ve ahlakları ile, Kuran, ayet, hadis ikliminin eteklerinden derlediği bir buket çiçeği sunuyor cennet bahçesinden bizlere.

Şükür ve hamd...
Sabır ve ihsan...
Tevbe ve istiğfar...
Kazaya rıza ve kadere teslimiyet...
İhsan ve muhabbet...
Tevekkül ve ilticâ...
İrade ve istikamet...
Çalışmak ve gayret göstermek...
İlim ve hikmet...
Havf ve recâ...
Edep ve hayâ...
Huşû ve tevâzu...
İzzet ve hassiyet...
Bunlar ne güzel bereket!

Keyifli okumalar...

Kuşeyrî Risalesi
Abdulkerim Kuşeyrî
Semerkand Yayınları
759 Sayfa


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 10.07.2013 09:25 - Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 19:16
3865

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1037 yazı bulunmaktadır.