Cins Dergisi 63. Sayısı Yayımlandı: Hızla Gelişecek Ka, Dergi, Dergihaber

Cins Dergisi 63. Sayısı Yayımlandı: Hızla Gelişecek Kalbimiz, Şu Gökyüzü Bitse Bile yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber

Cins Dergisi 63. Sayısı Yayımlandı: Hızla Gelişecek Kalbimiz, Şu Gökyüzü Bitse Bile

12.12.2020 09:00 - Dergihaber
Cins Dergisi 63. Sayısı Yayımlandı: Hızla Gelişecek Kalbimiz, Şu Gökyüzü Bitse Bile

"HIZLA GELİŞECEK KALBİMİZ ŞU GÖKYÜZÜ BİTSE BİLE"

Aylık "Çiçek Aşısı" Cins, 2020 Aralık sayısı ile raflarda! Cins, 63. sayısı ile okurlarını Turgut Uyar'ın "Hızla gelişecek kalbimiz/Şu gökyüzü bitse bile" dizesiyle yeniden selamlıyor.

YAZI DİZİLERİNDE BU AY

Prof. Dr. Ömer Türker, "İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sorunlar" adlı yazı dizisinde bu ay, "Tasavvuf Geleneğinin Açıklaması" adlı yazısıyla evrim teorisinin sorunlarını tartışmaya devam ediyor.

Murat Güzel ise Batı düşüncesinin önemli isimlerinin düşünce tabanlı okumalarını yaptığı yeni köşesinde, Martin Heidegger'i yazdı.

İbrahim Halil Üçer de Cins 2020 Aralık sayısındaki yerini "Varlığın Sesine Kulak Vermek: Bilimlere Birlik Kazandıran Nedir?" adlı yazısıyla alıyor.

Ve Ayşegül Genç ise "Dağılmışlar İçin Bir Sözlük" adlı yazı dizinde Cins'in Aralık sayısına "omurga", "müphem", "mabet" ve "nakarat" kelimelerini yazdı.

SEVİLEN KÖŞELERİYLE CİNS

"3 Soruda" sayfasında bu ay "neden okuyalım?", "ne okuyalım?" ve "nasıl okuyalım?" sorularına Alfa Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Küpüşoğlu cevap verdi.

Cins Kafalar'ın bu ayki konusu ise büyük Alman şair Rainer Maria Rilke oldu.

"18 Soruda Nasılsın?" sayfasında ise sorularımızı gazeteci ve sunucu Mehmet Âkif Ersoy yanıtladı.

Bu ayın orta sayfasını da Rumî'den seçilmiş rubailer süslüyor.

"HOMO EKONOMİKUS VE İDEAL İNSAN" DOSYASI

Sayımızın bu dosyasında, çağdaş kapitalizmi inceleyen çalışmaları ve özellikle Homo Economicus'un Ölümü kitabıyla bilinen Avustralyalı akademisyen Prof. Dr. Peter Fleming ile homo ekonomikusu doğuran şartları konuştuk. Fleming, günümüz toplumlarındaki mutsuzluğun ve bunalımların nedeni olarak homo ekonomikusun ideal insan figürü olarak ortaya çıkarılmasını gösterdi.

Dosya bağlamında Serdar Bilir "Homo Economicus Modeli ile Kandırılan Modern İnsan",

Seyfullah Akkuzu "Sistemi Yaşat ki İnsan Yaşasın (!)",

Mehmet Baki Karahan "Yeni Ekonomik İnsan" ve

Betül Taşçı ise "Duygularını Yitiren Ekonomik İnsan" adlı yazılarıyla dosyanın meselesini açımladılar.

TARIK TUFAN İLE KAYBOLAN BAĞLAMINDA BİR SÖYLEŞİ

Yazar ve senarist Tarık Tufan ile yeni romanı Kaybolan bağlamında kaçmayı, kaybolmayı, yabancılaşmayı ve yazgıyı konuştuk. Modern zamanın geçmiş zamanlara nazaran kaybolmaya daha açık olduğunu belirten yazar, çağımızın sanat eserlerindeki bellek, hafıza ve hatırlama temalarının artışını da buna bağlıyor.

CİNS ARALIK SAYISI YAZARLARI

Ayşegül Genç, Savaş Ş. Barkçin, Sadık Yemni, Ahmet Sarı, Ömer Türker, İbrahim Halil Üçer, Murat Güzel, Mustafa Uçurum, Serdar Bilir, Seyfullah Akkuzu, Mehmet Baki Karahan, Betül Taşçı, İsmail Erdoğan, Merve Safa Likoğlu, Muhammed Yazıcı, Mustafa Çiftci, Süleyman Ceran, Süleyman Unutmaz, Merve Kambur, Musa Yaşaroğlu, Nilgün Dağ, Silvan Alpoğuz, Sümeyye Özdemir, Oğuz Karasu, Segâh Gümüş, Mümin Munis, Arslan Karadayı ve Ercan Yıldırım Cins 2020 Aralık sayısı yazarlarıdır.


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 12.12.2020 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:14
3132

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 938 yazı bulunmaktadır.