Dalaletten Hidayete; el-Munkizu Mine'd Dalal - İmam Gazzali, İlahiyat, Misafir Köşesi

Dalaletten Hidayete; el-Munkizu Mine'd Dalal - İmam Gazzali yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabil

Dalaletten Hidayete; el-Munkizu Mine'd Dalal - İmam Gazzali

11.09.2013 10:45 - Misafir Köşesi
Dalaletten Hidayete; el-Munkizu Mine'd Dalal - İmam Gazzali

Ayşenur Aydınlı, kitaphaber okurları için kaleme aldı.

İmam-ı Gazzâlî'nin önemli eserlerinden biri. Eserde İmam-ı Gazzâlî, kendi zihinsel ve ruhsal serüvenine değinmiştir.

İmam-ı Gazzâlî' ye göre âlimler 4' e ayrılır:

1. Kelamcılar
2. Filozoflar (ki bunlara hakikati arayanlar da denir)
3. Bâtınîler
4. Sûfîler

Esasen İmam-ı Gazzâlî'nin yaptığı bu sınıflama, kendi hayatında geçirdiği safhaları ifade etmektedir. Geçirdiği bu safhaların ilk üçünü eleştirmiş olan İmam-ı Gazzâlî, hakikati sûfî yolunda bulduğunu beyan etmiştir. O'na göre; kelam disiplini, kendisinden istenileni verir ama Gazzâlî' nin istediğini vermez.

Filozofları da 3 gruba ayırır:

1. Tekfir edilmesi gerekenler
2. Bid'at ehli olanlar
3. İnkâr edilmesi gerekmeyenler

Tekfir edilmesi gereken filozofları, eserinde de belirttiği üzere şu düşünceleri sebebiyle tekfir eder:

1. Allah tekiller değil tikelleri bilir.
2. Âlem ezelidir.
3. Haşr, cismânî değil ruhânî olacaktır.

Tüm bunların yer aldığı el-Munkiz, gerek bu anlatılanlar gerekse İmam-ı Gazzâlî'nin hayatı hakkında bilgi edinmek isteyenlerin başvurması gerekli bir kitap.

Dalaletten Hidayete
el-Munkizu Mine'd Dalal
İmam Gazzali
Kayıhan Yayıncılık


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 11.09.2013 10:45 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:39
5148

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 624 yazı bulunmaktadır.