Dergâh Yayınları, Kara Tahta, Kitaphaber

Dergâh Yayınları yazısını ve Kitaphaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Dergâh Yayınları

16.07.2015 09:00 - Kitaphaber
Dergâh Yayınları

1977 yılında İstanbul'da anonim şirket olarak kurulmuştur. Bir kütüphane oluşturmak için yola çıkıldı. Bu kütüphanede Doğu'dan, Batı'dan, İslâm dünyasından, tarihten, edebiyattan, düşünce dünyasından, sanatların her dalından seçkin eserler, mesele vazeden, problem çözen metinlerin yer alması hedeflendi.

Ayak bastığımız merkez zemin yakın ve uzak tarihiyle, kuvvet ve zaaflarıyla Türkiye idi. Dizilerimiz buna göre oluştu. Türk edebiyatı, Türk klasikleri, İslâm klasikleri, Batı-Doğu klasikleri, Çağdaş Türk düşüncesi, Çağdaş İslâm düşüncesi, Tarih, Felsefe, Anadolu Kitaplığı, Erzurum Kitapları, İstanbul Kitapları, Rize Kitapları, İletişim...

Yayımladığı kitapların büyük bir kısmı üniversiteye dönük ve akademisyenlerin çalışmalarından oluşmaktadır.

Tarih, iktisat, ilahiyat, edebiyat vb. gibi alanlarda yayımladığı kitapların pek çoğu üniversitelerimizde "ders kitabı" olarak okutulmaktadır. Şimdiye kadar dörtyüz'ün üzerinde kitap yayınlanmıştır. Ansiklopedi türü çalışmalarının yanında Dergâh Yayınları özellikle "külliyat" neşri yapmaktadır.

Nurettin Topçu, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Kutlu, Abdülhak Hâmid Tarhan, Ömer Seyfettin, Ahmet Haşim, Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Prof. Dr. Ali Birinci, Prof. Dr. Teoman Duralı, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Prof. Dr. Ayhan Bıçak, Prof. Dr. Orhan Okay, Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu, Prof. Dr. Süleyman Uludağ vb. gibi yazarların "bütün eserleri" yayınlanmakta, bunların yanında seçkin ilim adamlarımızın eserlerini neşrederek çalışmalarını kültür hayatına kazandırdı.

Bunlar arasında Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (8 cilt) alanında en hacimli olanıdır. Dinî Bilgiler Ansiklopedisi hazırlanmaktadır. İlmî eserlerin paralelinde şiirden denemeye, romandan tiyatroya ve hatıra ile seyahat kitaplarına uzanan sanat eserlerine de yer verilmiştir. İlim, kültür, sanat hayatımıza hizmetleri geçen kimi vefat etmiş, kimi hayatta olan hocalarımız için "Armağan Kitap"lar neşredildi, kitaplar yayınladı. Dergâh Yayınları, Doğu, Batı ve İslâm dünyasının klasikleşmiş eserlerini dilimize kazandırmaya gayret etmekte, ayrıca Dergâh adlı bir sanat-edebiyat dergisini aylık olarak çıkarmaktadır (Mart 1990'dan beri kesintisiz olarak yayınlanmaktadır).

Yayınevinin aldığı pek çok ödül vardır.

Biz devam ediyoruz, siz de Dergâh'ı izlemeye devam edin.

http://www.dergahyayinlari.com


Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 16.07.2015 09:00 - Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 05:31
3039

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Kitaphaber adına bazen yeni çıkan bir kitabı tanıtırken bazen bizden bir şeyler paylaşırken ve bazen de alıntı ve yeni çıkanlar kullanıcı isimleriyle paylaşmayı tercih etmediğimiz veya hangi profil altında paylaşmanın uygun olduğunu bilemediğimiz içerikleri bu kullanıcı profiliyle paylaşıyoruz. Bir dönem kitaphaber adına yaptığımız söyleşileri de bu isimle paylaştığımız olmuştur.

Kitaphaber ismine kayıtlı 130 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 8 kitap bulunmaktadır.