Devlet ve Devrim, Düşünce, Ayşe BAĞCA

Devlet ve Devrim yazısını ve Ayşe BAĞCA yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Devlet ve Devrim

04.07.2014 09:28 - Ayşe BAĞCA
Devlet ve Devrim

Günümüz siyasi dengelerinin sürekli değiştiğini göz önünde bulundurursak "devlet"  ve  "devrim" kavramlarına yeniden bir göz atmak gerektiğine inanıyorum. Pek çok ideolojik ismin bu kavramlar üzerine çalışmalarına rastlamak mümkündür. Aristokrat görünümlü direnişçi diye de anılan Münir Şefik'in kaleminden çıkan hacmen küçük anlamca büyük " devlet ve devrim" kitabı bizi aydınlatacak birçok önemli noktaya işaret ediyor. Geçmişinde Katolik bir Hıristiyan olup 70'lerin sonunda İslamı kabul eden Münir Şefik, Filistin konusuyla da özdeşleşen bir isim olmuştur. Meselenin odak noktasında bir isim olarak İslam siyaseti ve İslam devleti konularında geçerliliğini yitirmeyecek stratejik çözümlemeleri düşünce ufkumuza katkıda bulunacaktır.

Elimizde Murat Albayrak tarafından Türkçe çevirisi bulunan kitap, iki ana bölüm halinde pek çok alt başlıktan oluşmuştur.

Birinci bölümde:

 • Devletin Diktatörlüğe Yönelişi
 • Çağdaş Devlet
 • Devlet ve Devrim
 • Devlet ve Devrim Karşıtları
 • Devlet ve Toplum
 • Devlet ve Diktatörlük Eğilimi
 • Yalnız Kapitalizmi Tenkit Etmek Yetmez
 • Devlette Sabit ve Değişken Unsurlar

İkinci bölümde:

 • Devlet ve Toplum Arasındaki İlişkinin Sünnetini Kavramak Şarttır
 • Kur'an-Devlet ve Toplum
 • İslam ve Çağdaş Devlet
 • Zor Denklemin İslami Çözümü
 • Devlet ve Toplum Arasındaki İlişkinin Düzenlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunun Mümkün Olan İslami Çözümü

Günümüz devrimlerinin çözümlemesinde çekirdek unsur olarak nitelendirebileceğimiz bir bölüm oldukça dikkat çekicidir; "Devlet, devrim vasıtası ile siyasi gücü ele geçirdikten sonra aşama aşama yeni bir konuma geçer. Derisini başka bir deri ile değiştiren yılan gibi davranır. Deri değişir amam görünüm ve muhteva olduğu gibi kalır. Yeni deri ise asıl olan görünüm ve yapının hizmetine girer, onun hareketiyle hareket eder. Devrimin güçlü şahısları, devlet organlarının başında oldukları zaman, alt kademelerdeki kurumlar onlara itaat ettikleri sürece her şeyin yolunda gittiğini sanırlar."  (sayfa:15)

İslami çözüm konusunda da  açıklamada bulunan yazar, olması gerekeni de öz bir biçimde, açıklıkla ortaya koyuyor.

"Yönetimde olduğu zaman Müslüman idarecinin ilk görevi nefsin heva ve heveslerinden  mal, güç,  kadın,ve şöhrete düşkünlükten beslenen bu kanunu kontrol etmek olmalıdır." (sayfa57)

"İslam yöneticiye, irşad edici, yol gösterici,denetleyici ve düzeltici olmayı,  fertlere karşılaştıkları zorluklarda  yardım etmeyi farz kılmıştır.Yoksa toplumsal işlerin yürütülmesinde  fertlerin yerine geçmesini istememiştir.İslam pazar hürriyetini devletin iradesine bırakarak yok etmez.Fert ve toplulukların mülk edinme, tasarruf etme veya toprak ve fabrikalarda üretimi  denetlemesini olumsuz görmez...Servet sahiplerine,kapitalistlere ve feodallere meşru olmayan zenginlik ve ihtikar kapılarını açmaz, onları fertleri sömürmesine izin vermez." (sayfa:58-59)

Devlet ve Devrim
Münir Şefik
Dünya Yayınları
68 Sayfa


Yazar: Ayşe BAĞCA - Yayın Tarihi: 04.07.2014 09:28 - Güncelleme Tarihi: 07.12.2015 16:45
2703

Ayşe BAĞCA Hakkında

Ayşe BAĞCA

1983 Haziran ayında doğdu. Zaman içerisinde çeşitli dergi ve edebiyat sitelerinde yazdı. Kitaphaber'le yoluna devam ediyor. 

Ayşe BAĞCA ismine kayıtlı 46 yazı bulunmaktadır.