Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 23. Sayısı Yay, Dergi, Dergihaber

Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 23. Sayısı Yayımlandı (Bahar, 2021) yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr si

Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 23. Sayısı Yayımlandı (Bahar, 2021)

30.03.2021 09:00 - Dergihaber
Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 23. Sayısı Yayımlandı (Bahar, 2021)

Uluslararası Hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin 23'üncü (Bahar-2021) sayısı yayımlandı. Akademik çevrelerin takdirini kazanan derginin bu sayısında, 18 makaleye, bir çeviriye ve 2 kitap tanıtımına yer verildi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın, 23'üncü sayısı çıktı. 2010 yılında yayın hayatına başlayan; dil, edebiyat, folklor, kültür, halk edebiyatı, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi gibi ağırlıklı olarak filoloji alanına ait makalelere yer veren derginin editörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak yapıyor.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi Türkcell Dergilik uygulamasından da okunabiliyor.

BU SAYIDA

 • Muhittin DOĞAN, Ömer Seyfeddin'in "Mehdi ve Türbe" Hikâyelerinde Balkanlara Bakış
 • Celal ASLAN - Mustafa KAYA, Dönüşen Kimlik: Reis Bey
 • Birol BULUT, Ziya Gökalp'ın Manzumelerinde Toplumsal Hafızanın İnşası Olarak Mitik Mekân
 • Yunus Emre ÖZSARAY, İnsan Nesne İlişkilerini Ömer Seyfettin Hikâyelerinden Okumak
 • Turgay ANAR, Bilinmeyen Bir El Yazması Seyahatnâme: Kâtip Fâik'in "Almanya Seyahatnâmesi"
 • Burcu GÖKGÖZ KURT, Bağlama Kuramı ve Türkçedeki Kendisi Artgönderimsel İfadesine Yakından Bakış
 • Ayşegül GÖKSEL - Ali Fuat ARICI, Çağdaş Çocuk Kitaplarında Yer Alan Aile Büyüklerinin Sunuluş Biçimleri Üzerine Bir Araştırma
 • Şafak ALTUNSOY, Düşsel ve Romantik: Keats'in "Lamia"sında Türsel Çeşitlilik
 • Seydi KİRAZ - Mustafa DEMİR, Halk Edebiyatında Taşlama: Yazıcı Murtaza Örneği
 • Emrah ATASOY, Luigi Pirandello'nun Altı Karakter Yazarını Arıyor Oyununda Aile ve Özdönüşümsellik Tartışması
 • Hayrunisa TOPÇU, Müzik-Edebiyat İlişkisinin Metinlerarası Yorumları: Aşk-ı Muhabbet Sevda
 • Mesut KÖKSOY - Rıfat IŞIK, Raḍvâ ʻÂşûr'un Hurma Ağacını Gördüm (Ra'eytu en-Naḫl) Eserindeki Kısa Hikâyelerin Teknik İncelemesi
 • Harun GÖÇERLER - Nurseda KALEMCİ, Dijital / Dijitalleştirilmiş Edebi Metinlerin Yabancı Dil Bilgisinin Gelişimine Katkıları
 • Esin EREN SOYSAL, Betimleyici Çeviri Araştırmaları Çerçevesinde Furûğ Ferruhzâd'ın "Günah" Adlı Şiirinin Türkçe Çevirilerinin Analizi
 • Cafer ÖZDEMİR, Sun'ullah-ı Gaybî Divan'ında Aşk Yolculuğu
 • Ekrem SAKAR, Türkçede Eş Biçimlilik Meselesi
 • Mevlut CEYLAN, Göç ve Edebiyat: Londra'nın Türk Göçmenleri
 • Mehmet Mert SUNAR, XIX. Yüzyıl Başları Üsküdar'ında Ekonomik ve Toplumsal Bir Güç Olarak Yeniçeriler
 • Yazan: Şeccad AYDINLU - Çeviren: Umut BAŞAR, Farsça İki Tarihî Metinde Efrasiyab'ın Türkçe Adı
 • Mehmet Şamil DAYANÇ, Eski Köye Yeni Roman'ın Konumu/Alımlanışı, Niyeti ve Anlatı Stratejisi
 • Ercan AKÇORA, Hakikatin Peşinde Bir Kitap: Mimesis

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 30.03.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:17
2022

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 939 yazı bulunmaktadır.