Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 24 Sayısı Yay, Dergi, Dergihaber

Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 24 Sayısı Yayımlandı (Güz, 2021) yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sit

Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 24 Sayısı Yayımlandı (Güz, 2021)

04.12.2021 09:00 - Dergihaber
Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 24 Sayısı Yayımlandı (Güz, 2021)

Uluslararası Hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin 24. (Güz-2021) sayısı yayımlandı. Her sayısında uluslararası alandaki yükselişini sürdüren dergide yirmi makale, bir çeviri ve bir kitap tanıtımı yer aldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın, 24. sayısı çıktı. 2010 yılında yayın hayatına başlayan derginin editörü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi sayıların tamamı Türkcell Dergilik uygulamasından ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin resmî sitesi tded.org.tr'den de okunabiliyor.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın Güz 2021 sayısındaki makaleler şöyle sıralandı:

 • Sultan II. Murad Devrine Ait Aruz Konulu Bir Eser: Mutahhar B. Ebî Tâlib'in Ravzatu'l-Evzân'ı / Üzeyir ASLAN

 • Kocakarı Masallarından Kocakarı İlaçlarına Edebiyat- Tababet İlişkisi / Atiye Gülfer GÜNDOĞDU

 • Bellek Tasnifleri ve Dil Eğitimine Yansımaları: Dil Bilmek Ne(yi) Bilmektir? / Selim TİRYAKİOL

 • Tevfik Fikret'in Hikâyeciliği / Selda UYGUR GÜRBÜZ

 • Deniz Kenarında Metafor Yağmuru: Halit Ziya Uşaklıgil'in Nemide Romanında Denizin Kullanımı / Yeşim Esin HAMAMCI - Seval ŞAHİN

 • Chimamanda Ngozi Adichie'nin Americanah Adlı Romanında Özentiler, Uyum ve Karşı Koyma / Abdullah Nejat TÖNGÜR

 • Metinlerarası Bir Okuma: Karaağaçlar Altında Arzu / Reyhan Özer TANİYAN

 • Orhan Pamuk Romanları Temelinde Metinsel-Aşkınlık İlişkileri Terminolojisine Bir Katkı: Özgönderge-metin, Özgöndergeleştirim, Özalıntı, İçalıntı Kavramları / Gizem KUNDURACI - Muharrem DAYANÇ

 • Köyü Modernleştirme ve Rejim İdeolojisini Köye Taşıma Projesi: Köy Enstitüleri / Arif Olgun KÖZLEME

 • Ray Hammond'ın Extinction Romanında İklim Yönetimi ve Yapısal Bilmezlik / Hakan YILMAZ

 • Japonların Kültürel Kimlik Araştırmalarının Japon Milliyetçiliği Üzerindeki Etkileri (İkinci Dünya Savaşından Önceki Süreç) / Habibe SALĞAR

 • Türkçede Kalp ve Yürek Eğretilemeleri ve Ad Eksiltmeleri / Sevgi GÖKÇE

 • Sâilî-i Şîrâzî'nin Dîvân'ında Kozmik Unsurlar / Serpil YILDIRIM - Zeynep GÜLZAR

 • Sarah Hall'un Carhullan Ordusu Romanına Materyal/Eko Feminist Yaklaşım / Pelin KÜMBET

 • Arapçadan Türkçeye Makine Çevirisi Değerlendirmesi: Google ve Yandex Çeviri Örneği / Abdulmuttalip IŞIDAN - Halil İbrahim ŞANVERDİ

 • Sekülerliğin Tezahürleri: Sezai Karakoç Şiirinde Mit ve Simge / Hasan TURGUT

 • Arhanan Yazıtı Üzerine Notlar / Zeynep Ülkü SİNANOĞLU

 • Türkçede Kişi ve Sayı Hiyerarşisi: İşlemleme Temelli Bir Yaklaşım / Mehmet AYGÜNEŞ

 • Cahit Külebi'nin "Zerdali Ağacı" Şiiri Odağında Şiirde Bağıntı, Derin Yapı Ve Matris / Bâki ASİLTÜRK

 • Kimlik ve Kaçış Bağlamında "Hayal Otel" Kitabında Mekân Üzerine Bir Değerlendirme / Filiz FERHATOĞLU

 • Türk Devlet Teşkilatı Olarak Erken Orta Çağda Bodun ile El Kavramı / Yazan: István ZIMONYI - Çeviren: Mehmet Akif KORKMAZ

 • Tekvin'in İlk Dört Bölümü (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin) Üzerine / Melike ÖZEVREN

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10288/dil-ve-edebiyat-arastirmalari


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.12.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 09:27
824

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 938 yazı bulunmaktadır.