Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 25. Sayısı Yay, Dergi, Dergihaber

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 25. Sayısı Yayımlandı (Bahar, 2022) yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr si

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 25. Sayısı Yayımlandı (Bahar, 2022)

31.03.2022 09:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 25. Sayısı Yayımlandı (Bahar, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın, 24. sayısı çıktı. 2010 yılında yayın hayatına başlayan derginin editörü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi sayıların tamamı Türkcell Dergilik uygulamasından ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin resmî sitesi tded.org.tr'den de okunabiliyor.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın Bahar 2022 sayısındaki makaleler şöyle sıralandı:

 • Hissediş/İdrâk Fiillerinin Cümle Bağlamadaki Sentaktik ve Semantik Vazifeleri Üzerine / Ahmet Şefik ŞENLİK
 • Güvâhî'nin Gurbetnâme'si / Hacı İbrahim DEMİRKAZIK
 • Roman Dillerinin Ortaya Çıkışına Kadar Latincenin Geçirdiği Evrim / María Jesús HORTA
 • Divan Şiirinden Hareketle Bir Sosyal Tipin Tespiti: Gedâ Örneği / Alper GÜNAYDIN
 • Dil Dizgesinde Deyimleşmiş Sözdizim Sorunu (Rusça-Türkçe Dil Çifti Örneği) / Olena KOZAN
 • Herta Müller'in "Tilki Daha O Zaman Avcıydı" Adlı Romanında Totaliter Rejim / Merve KARABULUT
 • İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Program Değerlendirme Çalışmalarının Sistematik Bir İncelemesi: Türkiye Örneği / Ömer Faruk İPEK
 • Walden'ı Marksist Gereçlerle Yorumlamak: Thoreau'nun Walden Adlı Eseri Üzerine Bir Çalışma / Sultan KOMUT BAKINÇ
 • Aminatta Forna'nın The Memory Of Love Adlı Eserinde Afrikalı Kadınların Temsili / Eren BOLAT
 • Göstergebilimsel Bir Çözümleme Örneği Olarak Cemil Kavukçu'nun Ablam Adlı Öyküsü / İlker AYDIN, Yunus Emre UYAR
 • Metinlerarasılık Kuramı Çerçevesinde Güngör Dilmen'in Deli Dumrul Adlı Oyunu / Ömer SAĞLAM
 • Hokand Hanlığı'nın Meşruiyet Dayanakları Bağlamında Tüzükat ya da Vakıat-ı Emir Timur / Serap ALPER
 • "Galat'larda muazzam bir metin bulunur": Robert Browning'in Soliloquy of the Spanish Cloister ve Porphyria's Lover şiirlerinde Epizodik Bellek / Derya ORUÇ
 • İlyada, Odysseia ve Theogonia Işığında Antik Yunan'da Tanrıların Kadere Etkisi ve Özgür İrade Kavramı / Yeşim DİLEK
 • Hayretî Divanı'nın Yeni Neşri Bağlamında Eski Divanların Tekrar Çalışılması Üzerine / Ferhat MUSLUOĞLU
 • Güvenilmez Anlatıcı Kimdir? / Sümeyye SAMAT, Hayrunisa TOPÇU
 • Sevgi Soysal Yapıtlarında Kadınlık Durumları / Sezin Seda ALTUN
 • Nesirden Nazma Aktarma Geleneği ve Abdî'nin Hz. Peygamber ile Hz. Hatice'nin Evlenmelerini Anlatan Mesnevisi: Hikâyet-i Tezvîc-i Sultân-ı Enbiyâ / Seydi KİRAZ, Emrah BİLGİN
 • Skopos Kuramı Çerçevesinde Covid-19 ile İlgili Haber Metinleri Çevirisi Üzerine Bir İnceleme / Serhan DİNDAR
 • Tanıtım / "Her çizgi ve her ses, ona îmâ olacak": Şiir ve Gelenek Üzerine Konuşmalar / Ali KARAHAN
 • Tanıtım / Türk Romanından Örneklerle Edebiyat ve Kıskançlık / Uğur YOKSUL

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10299/dil-ve-edebiyat-arastirmalari


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 31.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 13:15
1161

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 933 yazı bulunmaktadır.