Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 29. Sayısı (Ba, Dergi, Dergihaber

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 29. Sayısı (Bahar 2024) Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sit

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 29. Sayısı (Bahar 2024) Yayımlandı

07.04.2024 09:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin 29. Sayısı (Bahar 2024) Yayımlandı

2010 yılında yayın hayatına başlayan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları 29. sayısıyla 15. yaşına girdi. Derginin editörü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Koçak., derginin kapsamı ve makale kabul prensipleri hakkında bilgi verdiği takdim yazısında, bu sayıda Eski ve Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretimi, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Çeviri Bilimi gibi filolojinin geniş bir alanından gelen makaleler yer aldığını ifade etti.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabiliyor; tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-dergi uygulamasından okunabiliyor.

Okumak için: https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-arastirmalari-29-sayi

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisinin dizinlendiği veri tabanları; ULAKBİM TR DİZİN, MLA, Index Copernicus, SOBIAD, İdeal online, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Research Bible (Academic Research Index).

Dil ve Edebiyat Araştırmaları'nın Güz 2024 (29) sayısındaki makaleler şöyle sıralandı:

MAKALELER

 • Yeni Türk Edebiyatı Ne Kadar Yeni? XIX. Asır ve Sonrasına Dair Yeni Yaklaşımlar / Yasin BEYAZ
 • Zongo'nun Değirmeni'nde Geçen Yerel İfadeler / Melike S. TURAN
 • Nostalji, Anımsama ve "Özlem Estetiği": Ahmet Muhip Dıranas'ın "Yağma" Şiiri / Ali KARAHAN
 • Ducrot'nun Konuşan Özneleri ve Austin'in Söz Edimleri Kuramı Kapsamında Emir Kipinin Karşıtsal Değeri / Gülden PAMUKCU
 • Varoluşçuluk Açısından Godot Geldi ve Godot'yu Beklemezken Tiyatrosu ve Eserdeki Varoluşsal Göstergeler / Cansu KEMİKSİZ
 • Yorumbilim Kuramı Temelinde S.A. Yesenin'in Şiirlerinin Rusçadan Türkçeye Çevirisinin Karşılaştırmalı Analizi / Özge BARUT
 • Val McDermid's Lindsay Gordon: A Revolutionary Portrait in Tartan-Noir (Val McDermid'in Lindsay Gordon'ı: İskoç Suç Kurgusunda Devrimci Bir Portre) / Yıldırım ÖZSEVGEÇ
 • Modern Türk Romanında Mitlerin Rolü: Deniz Gezgin'in Ahraz'ı / Emel ARAS
 • Hermann Hesse'nin Siddhartha Ve Tezer Özlü'nün Yaşamın Ucuna Yolculuk Adlı Eserlerinde Varoluş Sorunsalı / Funda KIZILER EMER, Sema BATUMOĞLU
 • Klasik Arap Edebiyatında "Cimrilik" Teması / Murat ATAMAN
 • Miss Marple's Legacy: The Protagonist's Feminist Portrayal in Marple:12 New Stories (Miss Marple'ın Mirası: Başkarakterin Marple:12 Yeni Öykü'deki Feminist Betimlenişi) / Ajda BAŞTAN
 • "Mahsur" Kavramı Merkezinde Kurmacanın Gizemleri: To Whom It May Concern / Aytaç ÖREN
 • Japon Edebiyatında "Bekâret" Teması -Uykuda Sevilen Kızlar (『眠れる美女』- Nemureru Bijo) Eseri Örneği- / Nihan ATLI USTA
 • Joanna Baillie'nin De Monfort Adlı Oyununda Sınıfsal Kimlik Bunalımı / Tuğba ŞİMŞEK
 • Âsım'ın Neslinin Metaforlara Yansıyan Mehmet Âkif Algısı / Deniz MELANLIOĞLU
 • A Comparative Narratological Analysis of the Oriental Focalized in Christie's Appointment with Death and A Caribbean Mystery / Yağmur SÖNMEZ DEMIR
 • Batı Grubu Anadolu Ağızlarında Dualar ve Beddualar / Bahtiyat BAHŞİ
 • "Gök"lü Bir Ülke Olarak Tacettin Şimşek'in Çocuk Şiirleri / Musa BALCI
 • Kur'an'da Musa (a.s) Kıssası'nda Dilsel Yapının Güzelliği / Mohammad ALAHMAD
 • Kültürel Şema Teorisi Doğrultusunda Çevirmen Habitusuna Bir Bakış / Sebahat Burcu Irmak ÖZYURT
 • Ürdün ve Filistin Halk Ezgileri Üzerine Bir İnceleme / Seher DOĞANCI
 • Son Dönem Çağatay Türkçesiyle Yazılan Misbâhu'l- Envâr Adlı Eserde "Yör-" Fiili ve Anlamları / Ümit EKER
 • Kemal Tahir'in Esir Şehir Üçlemesi'nde İstanbul'un Görünümleri / Aykut Nasip KELEBEK
 • Yunus Emre'de Simyevî Ateş / Suzan ORÇAN
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevrim İçi Ölçme ve Değerlendirme: Karşılaştırmalı Analiz / Halil KARAGÜLLE, İbrahim AKIŞ
 • Küçük Bir Dünyanın Öznesi Olmak: Küçük Dünya'nın Annesi ve Kızı Üzerine Bir inceleme / Sezaver Çapcı Sipahi

Kitap Değerlendirmesi

 • Körlük ve İçgörü / Çağdaş Eleştirinin Retoriği Üzerine Denemeler / Hasan CUŞA

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 07.04.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 18:37
333

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 929 yazı bulunmaktadır.