Dil Ve Edebiyat Dergisi 140. Sayısıyla Okuyucusunu Selaml�, Dergi, Dergihaber

Dil Ve Edebiyat Dergisi 140. Sayısıyla Okuyucusunu Selamlıyor yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilir

Dil Ve Edebiyat Dergisi 140. Sayısıyla Okuyucusunu Selamlıyor

03.08.2020 18:00 - Dergihaber
Dil Ve Edebiyat Dergisi 140. Sayısıyla Okuyucusunu Selamlıyor

"Tanzimat neslinin en büyük hizmeti Türk nesrini yaratmasıdır. Abide, malzeme demek. Düşüncenin malzemesi dildir. İstikrarlı, aydınlık bir dil… Sonra tarihi tersine çeviren ve altı yüz yılın emeğini yok eden görülmemiş, işitilmemiş Vandalizm: harflerin ve dilin belkemiğini kıran tekme… Hülagûzâdeler millî hafızamızı söküp atar, kütüphanelerimizi yakarken hakiki aydınlar ya sustular ya yollarına devam ettiler. Ve tefekkür fakr-üddemden ölmek üzeredir."

Cemil Meriç

Dil ve Edebiyat dergisinin 140'ıncı sayısı, şiir eleştirisinden İran edebiyatına, roman tetkiklerinden edebiyat gündemine dek incelemeler sunarken farklı edebî türlerden örneklere de yer veriyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat, Ağustos ayında 140'ıncı sayısıyla okuyucusunu selamlıyor. Cemil Meriç'in dil ve millî hafıza ilişkisi üzerine cümlelerini kapağına taşıyan sayıda, edebiyatın başat türlerine dair eleştiri ve inceleme yazıları öne çıkıyor.

Üzeyir İlbak'ın "Ayasofya, İstanbul ve 15 Temmuz" başlıklı takdiminde Temmuz ayında aramızdan ayrılan Âsım Gültekin'e bir selamlama yer alıyor. İlbak, günümüz şiirinin değerlerle barışıklığı meselesine dair Cemil Meriç ve Tanpınar üzerinden bir okuma yaptığı "Münevver ve Entelektüel Arasında Bir Kimlik Arayışı" başlıklı yazısıyla da "Zaman bilinci kaybolmuş, yaslanarak ilerleyeceği alanları karartılmış, yaşadığı değerlere yabancılaşmış, ait olduğu dünyayı gösteren pusulaları kırılmış cemiyetin çocukları fikrî krizlerini nasıl aşacak?" sorusunu soruyor.

Mehmet Baş, "Şiirimiz ve Problemleri Üzerine" başlıklı yazısıyla "büyük şair" açmazını masaya yatırıyor. Tahereh Mirzayi, "Horasan'ın Medar-ı İftiharı Firdevsî'nin Anıt Mezarı ve Müzesi" başlıklı makalesiyle okuyucuyu Firdevsî özelinde şehname geleneğinin başlangıcına götürüyor ve İran edebiyatının Osmanlı tarih yazımıyla kesişmelerini inceliyor. Müge Akgün, "İnkılaptan Yana Bir Ütopik Roman: 'Ankara'" başlıklı incelemesiyle Yakup Kadri ve Ankara romanı ekseninde Cumhuriyet dönemi edebiyatının zorlama ürünlerini ele alıyor.

Aykut Nasip Kelebek, İsmail Aykanat, Nurettin Durman, Hayrettin Taylan, Halime Erva Kılıç, Zeynep Gül Akgöz, Sıddıka Zeynep Bozkuş, Furkan Güreci, Sabiha Ayaz şiirleriyle;

İsmail Bozkurt, Mustafa Uçurum, Hakan Hadi Kadıoğlu, Yaşar Bayar, Elif Sönmezışık, Elif Tokkal, Tacettin Şimşek, Ayşe Şener, Gönül Yonar denemeleriyle;

Muhsin Duran, Feyza Kartoğu, Rıza Kurtuluş inceleme yazılarıyla;

Mehtap Altan gezi yazısıyla;

Muhsin Karabay, makalesiyle;

Musa Yaşaroğlu, Özgür Şahin hikâyeleriyle Dil ve Edebiyat'ın Ağustos sayısında.


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.08.2020 18:00 - Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:44
2899

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 939 yazı bulunmaktadır.