Dil Ve Edebiyat Dergisi 155. Sayısını Yûnus Emre Özel , Dergi, Dergihaber

Dil Ve Edebiyat Dergisi 155. Sayısını Yûnus Emre Özel Sayısına Ayırıyor yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr site

Dil Ve Edebiyat Dergisi 155. Sayısını Yûnus Emre Özel Sayısına Ayırıyor

07.11.2021 09:00 - Dergihaber
Dil Ve Edebiyat Dergisi 155. Sayısını Yûnus Emre Özel Sayısına Ayırıyor

Dil ve Edebiyat dergisi, 2021'in "Yûnus Emre ve Türkçe Yılı" olması dolayısıyla Kasım'ı "Yûnus Emre Özel Sayısı"na ayırdı. Makalelerin, tahlillerin, incelemelerin, denemelerin ve şiirlerin bulunduğu özel sayıda Yûnus Emre, bütün yönleriyle ele alındı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin, KASIM 2021 sayısı Yûnus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO'nun, 2021 yılını "Yûnus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesi dolayısıyla "Yûnus Emre Özel Sayısı"na ayrıldı. Üzeyir İlbak'ın Genel Yayın Yönetmenliğinde hazırlanan özel sayıda, 24 edebiyatçı, yazar, şair ve akademisyenin metinlerine yer verildi. Kapak resmini ise Hakan Hadi Kadıoğlu'nun çizdiği sayıda, Yûnus Emre'nin şair, mutasavvıf, dil müdafisi, âlim ve arif yönlerine dair araştırma, inceleme, tahlil ve yorum yazılarının yanı sıra Yûnus'a atfedilmiş şiirler ve usta edebiyatçılardan alıntı ve çeviriler de özel sayıyı zenginleştiren metinler olarak dikkat çekiyor.

Üzeyir İlbak, "Yûnus Emre Yılını Bitirirken" başlıklı giriş yazısında, Yûnus Emre'nin asırlar boyunca diriliğini koruyan saf Türkçenin önemine değinerek, "Yûnus Emre'ye ve Türkçeye bir kelime ile de olsa emeği geçen hiçbir şair ve yazarın ideolojik endişelerle yargılanmasını ve dışlanmasını doğru bulmuyoruz. Almanlar için Göte (Goethe), İspanyollar için Servantes (Cervantes) ve İngilizler için Vilyım Şekspir (William Shakespeare) ne anlama geliyorsa bizim için de Yûnus Emre aynı yerde ve aynı makamdadır" diyor. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan siyasetçi ve kültür insanı İsmet Uçma'yı da unutmayan İlbak, "Dost Bir Dostun Dostlarına Erken Vedası İsmet Uçma Ağabey" başlıklı bir yazıyla Uçma'yı yâd ediyor.

Kasım 2021 Dil ve Edebiyat dergisi "Yûnus Emre Özel Sayısı"nda yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

 • Yûnus Emre Yılını Bitirirken / Üzeyir İlbak
 • Dost Bir Dostun Dostlarına Erken Vedası İsmet Uçma Ağabey / Üzeyir İlbak
 • Yûnus Emre -şiir- Necip Fazıl Kısakürek
 • XIII. Asırdan XX. Asra Kurucu-Kurtarıcı-Öncü Olarak Yûnus Emre / Üzeyir İlbak
 • "Bizim Yûnus" Yûnus Bizim de Biz Kimiz? / Vedat Eğilmez
 • Hangi Yûnus? Bizim Yûnus / Hakan Hadi Kadıoğlu
 • Sanatta Tikel-Tüzel Kişilik Sorunu: Yûnus Emre / Zafer Acar
 • Yûnus Emre Mektebi: Kurucu Nesil / Orhan Kemâl Tavukçu
 • Yûnus Emre'nin Üslubunun Dilbilimsel/Dilbilgisel Temelleri / Muharrem Daşdemir
 • Yûnus Emre'nin Dili / Fahir İz
 • Yûnus Emre ve Dil Sorunu / Prof. Dr. Louis Bazın Çeviri: Orhan Tahsin Günden
 • İslâm Bülbülü -şiir- / Murat Ertaş
 • Buğday ile Nasibin Asırlık Güneşi -şiir- / Hayrettin Taylan
 • Yûnus Emre Şiirinin Kaynakları / Mustafa Özçelik
 • Yûnus Emre'ye Göre "Varsayılacak Hayat" / Erdoğan Boz
 • Yûnus Emre'de Bir Varlık Tecrübesi Olarak Şiir / Vefa Taşdelen
 • Yûnus Emre'nin "Yine" Redifli Gazeli Üzerine / Büşra Belek
 • Yûnus Emre: Sırrıyla Sırlanmış Bir Memba / Elif Sönmezışık
 • Bir Fütüvvet Teşkilatı Mensubu Olarak Yûnus Emre / Lütfi Bergen
 • Edebiyat Tarihçisi Gözüyle Çağını Aşan Yûnus Emre / Agâh Sırrı Levend
 • Bu da Molla Yûnus: Yûnus Emre'nin Pek Dile Getirilmeyen Yönü / Ekrem Sakar
 • Yûnus Emre'nin Batı ve Doğu Edebiyatlarındaki Yeri / Prof. Dr. Fikret Türkmen
 • Mehmet Kaplan'ın Yûnus Emre Algısı ya da Bir Sığınak Olarak Yûnus / Nuray Alper
 • Karaman'da Yûnus Emre'nin Huzurunda İstimdat / Yusuf Yıldırım
 • Karıncalar Volta Atar mı? / Mehtap Altan
 • Yurdumdur Gözlerin -şiir- / Mehmet Baş

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10289/dil-ve-edebiyat


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 07.11.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 21:30
1457

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 938 yazı bulunmaktadır.