Dilhane Dergisi Ocak 2022 Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

Dilhane Dergisi Ocak 2022 Sayısı Yayımlandı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Dilhane Dergisi Ocak 2022 Sayısı Yayımlandı

02.01.2022 09:00 - Dergihaber
Dilhane Dergisi Ocak 2022 Sayısı Yayımlandı

Bismillah…
Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Gönüller şad ola…
Dilhâne'mizin yeni sayısı herkes için hayırlara vesile ola…

"Şiir, türlü tecelli yoluyla Allah'tan gelir ve bütün bu perdeleri devirerek Allah'a yol açmaya doğu gider."
Üstâd Necip Fâzıl Kısakürek

Dilhâne'miz bu ay, 'şiir' sayısıyla okurlarına merhaba diyor. Gönüllerin inceliği olan şiir, şi'r kökünden gelir ve lügatte "bir şeyi, inceliklerini kavrayarak bilmek, sezerek vâkıf olmak; uyumlu, ölçülü ve âhenkli söz söylemek" anlamlarında masdar; "seziş, hissediş, sezgiye dayanan bilgi; duygu ve heyecandan kaynaklanan uyumlu, ölçülü ve âhenkli söz" mânasında isimdir. Kaynağında sihrî bir mâna sezilen şiirin terim anlamı "engin his, hayal ve ilham ürünü olup sanatkârane biçimde söylenmiş vezinli-kafiyeli söz"dür Hâsılı şiir; incelik, sezgi ve hisle ilgilidir.

Şiir hadiseleri izah etmede en latif, en hoş ve en incelikli yoldur. En kanlı savaşlar bile şiir kuvvetiyle sanki acıklı bir aşk hikâyesiymiş gibi işitenleri te'siri altında bırakır. Şiir, kadim zamanlardan günümüze en etkili sanattır. Şiir, kaleme alanı da içeriğinde anlatılanı da kıymetli eyler. Nitekim Cahiliye döneminde şairin kabile reisi yahut veliaht olması; yoksul, yağmacı ya da haydut olması fark etmez toplumun üzerinde hassasiyetle durduğu kimi erdemleri temsil eder, dile getirirdi. Ayrıca kabile reislerinin şair olması; kabilesi için büyük bir mutluluktu. Ayrıca büyük şairler yetiştirmiş olmak kabileler için gurur ve şeref kaynağı iken şiirden ve şairden mahrum olmak da mutsuzluk, utanç ve ayıplanma sebebiydi. Türkler açısından da mühim bir yere sahip olan şiir, Hz. Ahmed-i Yesevî'nin zamanında hikmet olarak anılırdı. Şiir sadece sanat ehlinin değil dünya sultanı padişahların, gönül sultanı mürşitlerin de başvurduğu iştigâl ettiği bir sanat zemini idi… Zira şiirde binbir hikmet vardır ve oktan, kılıçtan bile daha yüksek te'sir eder. Nitekim Hz. Enes bin Mâlik (radıyallahu anh)'in rivayet ettiği şu hadise, bu sözümüzü destekler:
"Rasûlullah (sallâllahu aleyhi ve sellem) Umretu'l-Kazâ sırasında Mekke'ye girdiği zaman, şairi Abdullah İbn Revâha (radıyallahu anh), önünde yürüyor ve şu şiiri okuyordu:
"Ey kâfir çocukları (Rasûlullah'a) yol açın!
Bugün O'na gelen vahiy adına size
Öyle bir vururuz ki; tepenizi yerinden uçurur
Ve dostu dostuna unutturur."
Bu sözleri işiten Hz. Ömer (radıyallahu anh):
"Ey İbn Revâha! Sen Rasûlullah (sallâllahu aleyhi ve sellem)'in önünde ve Allah (c.c)'ın Harem bölgesinde şiir mi okuyorsun?" dedi. Ancak Rasûlullah:
"Ey Ömer! Bırak onu. Onun şiirleri, Mekkeli kâfirlere oktan daha çabuk tesir eder!" diyerek müdahale etti."

Şiir üstatlarından bazıları 'sultanü'ş-şuârâ/şairlerin sultanı' diye anılmıştır. Bu sultanlardan birisi üstad Necip Fâzıl Kısakürek, şiir için şu ifadeleri kullanır:
"Allah'a iman ve din olmayan bir yerde ne göz ne ışık ne de görülecek şey… Ne de şiir ve sanat.
***
Allah'ı bulamamacasına aramak, ebediyen aramak olan şiirin gayesi, ilk dayanak ve çıkış noktası olarak din temeline muhtaçtır.
***
Şiir mutlak hakikati aramakta, fevkalade sarp ve dolambaçlı fakat kestirme ve imtiyazlı bir keçi yoludur. Oradan kalabalıklar değil, gözcüler, işaret memurları ve kılavuzlar geçer. Şiir söyleyen, onu gerçek söyleyen kılavuzdur."

Bu vesileyle geçen ay 'dünya sürgünün tamamlayan Ahmet Sezai Karakoç üstadımızı ve tüm vefat eden şair üstatlarımızı rahmetle anıyor; hayatta olanlara uzun ömürler diliyoruz.

Son olarak; 4 yıl önce ocak ayında yayın hayatına merhaba diyen Dilhâne'miz, bu ay 4. yaşını kutluyor. Dilhâne'miz, 'edebiyat, şiir ve fikir dergisi' olarak yayın hayatına başladıktan sonra yüzlerce yazı, şiir, söyleşi ve 2 kitap ile edebiyat yelpazesini genişleterek 'fikir, kültür ve edebiyat' platformu olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu hususta hepimiz haklı bir gurur yaşıyoruz. Hep beraber nice yıllara erişmek dileğiyle…

İyi ki varsın Dilhâne!

Tahir Ceyhun Yıldız
Dilhâne Yayın Kurulu Üyesi

Dosya: Şiir

Dosya Başlıkları

Şiirin Kaynağına İnmek – Mustafa Uçurum
Destancılık Geleneği ve Son Destan Şairi Turan Karakaş – Selman Devecioğlu
Şiir ve Şuur – Serdar Üstündağ
Şiirin Mertebesi – Elif Sönmezışık

İndirmek için: https://dilhane.net/dijital-dergi/ocak-2022


Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.01.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 22:20
544

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 920 yazı bulunmaktadır.