Doğu Batı Arasında İslam - Aliya İzzetbegoviç, Düşünce, Misafir Köşesi

Doğu Batı Arasında İslam - Aliya İzzetbegoviç yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Doğu Batı Arasında İslam - Aliya İzzetbegoviç

31.10.2011 15:03 - Misafir Köşesi
Doğu Batı Arasında İslam - Aliya İzzetbegoviç

Ömer Asım, kitaphaber için kaleme aldı.

Bir yanda tahrife uğramış bir dinin kalıntıları üzerinde düşüncelerini şekillendiren ve o düşünceler uygun yaşamaya gayret eden insanlar. Diğer yanda bilimi Tanrı edinip, onun kurduğu materyalist düzenin büyük-küçük parçaları olmuş insanlar. Ve hepsinden ayrı olarak hala taptaze, hala dipdiri, tertemiz İslâm.

Şu an dünya üzerinde müessir üç görüş: Mânevîyatçı, materyalist ve İslâmî. Dünya kurulalı beri ortaya atılmış düşünce, felsefe ve ideoloji sistemleri bunlardan birine dayanmaktadır.

Mânevîyatçı düşünce; esas varlığın ruh olduğunu,

Materyalist düşünce; yegâne varlığın madde olduğunu savunur.

İslâm ise, ruh ve maddenin birliğinden yola çıkar. İnsanın ruhî yönüne de, maddî yönüne gerektiği manada eğilir. Ruhuyla diğer canlılardan ayrılan insan, bedeniyle de meleklerden ayrılır. Kendini iyiye ve doğruya davet eden ruhuyla seyisi olduğu beden bineğini sır'at-ı müstakîme doğru koşturduğunda meleklerden üstün olması bu sebepledir.

Beden imtihanın sebebidir. Bunun için ötelenemez. Ruh ise Hakk'ın beden fanusuna emanetidir. Unutulmamalı, üzeri örtülmemelidir. Bu ikiliği kendinde cem eden, bu ikiliğin farkında olan ve ikisinin de hakkını gözeten insan hakiki muvahhiddir.

Bedeni öteleyen maneviyatla, ruhu yok sayan materyalistler birbirlerinden müteessirdir, etkilenirler.

Aliya İzzetbegoviç derin entelektüel birikimiyle, her iki tarafı da esaslı bir incelemeyle tedkik ediyor. Her ikisinin mantık düzleminde kabul edilebilirliğini ve bir yerde birbirlerine destek olmaya başladıklarını görüyoruz. Bu ikisinin birbirine galip gelemeyen iki deniz olmaklığına vurgu yapan Aliya şöyle devam eder; "Bu iki dünya görüşünden şunu veya bunu doğru olarak göstermek üzere deliller aramak kadar faydasız hiçbir şey yoktur. Her ikisi de mantıkî bir sistemdir. Ancak hayat prensip ve tatbîkat olarak onlardan üstündür. Zira yaşamak, daha doğrusu tam manasıyla yaşamak, her türlü sosyalizmi aşar."

Maneviyat ve materyalizmin birbirine zıtlığı gibi dünyada bir yığın zıtlık görürüz. Müstakil olarak kitapta ele aldığı bu iki zıt görüşün cevabının İslam'ın birleştiriciliğinde olduğunu kitabın henüz girişinde -aşağıya alacağım alıntıda- veren Aliya, kitabın devamında doğunun (ruhun ve tahrif edilmiş dinin) ve batının (nevzuhur din materyalizmin) düşüncesini ortaya koyuyor. Ve bu ikisi arasında İslam'ın rolü var mıdır" Nedir" Bu soruyu cevaplandırmaya çalışıyor.

Doğu Batı Arasında İslam için, Aliya İzzetbegoviç'e yakıştırılan 'bilge kral' lakabının tasdiknamesi diyebiliriz.

"Kur'an'ın alelâde bir okuyucu veya bir tahlilciye sistemsiz göründüğü ve birbirine zıt unsurları biraraya getirdiği intibâını uyandırdığı malumdur. Ne var ki Kur'an edebiyat değil hayattır. Dolayısıyla ona bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakmaya başlanır başlanmazgüçlük ortadan kalkar ve bu yanlış intibalar da değerini kaybeder. Kur'an'ın yegâne hakiki tefsiri hayat olabilir ve bildiğimiz gibi, Hz.Muhammed'in (s.a.v) hayatı tam olarak buydu. İslam'ın öğretisi Kur'an'ın yazılı şeklinden anlaşılmaz ve mütenâkız görülebilir. Fakat Hz.Muhammed'in (s.a.v) hayatında tam manasıyla tabii bir ahenk içinde, sevgi ile kuvvet, ulvî ile tabiî, ilâhî ile insanî unsurların pek müessir birliği olarak ortaya çıkar. Din ile siyasetin meydana getirdiği bu "patlayıcı karışım" milletin hayatında muazzam bir enerji ortaya çıkarmıştır. Bu noktada İslam'In formülünün hayatın formülüyle tam mutabakat içinde olduğu bir anda göze çarpar."

Doğu Batı Arasında İslam
Aliya İzzetbegoviç
Yarın Yayınları
İstanbul 2011


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 31.10.2011 15:03 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 10:13
5856

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 820 yazı bulunmaktadır.